Ärende: Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och 28 § LSS av ej verkställda beslut SN och ON 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:189

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-26 ON § 68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 380 Meddelande KF/2017-10-30 § 380 Meddelande (Rtf, 226 kB)
2017-05-22 Ej verkställda beslut enlig SOL Q1 2017
2017-05-22 Sammanställning SoL 1:a kvartalet 2017
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 207 Meddelande KF/2017-05-29 § 207 Meddelande (Rtf, 157 kB)
2017-05-22 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2017
2017-09-26 Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2017
2017-05-22 SN § 41 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2017
2017-05-22 Sammanställning LSS 1:a kvartalet 2017
2017-09-26 Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version
2017-09-27 SN § 69 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 2:a kvartalet 2017
2017-05-22 ON § 43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1:a kvartalet 2017
2017-09-27 Ej verkställda beslut enligt SoL, Q2 2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-30 Kommunfullmäktige §380 Meddelande
2017-05-29 Kommunfullmäktige §207 Meddelande