Ärende: Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:192

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 KS/2017-10-16 §175 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar KS/2017-10-16 §175 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar (Rtf, 126 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 208 Nya motioner
2017-06-08 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017
2017-09-28 KFN § 50 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om HBTQ certifiering av Solnas fritidsgårdar KFN § 50 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om HBTQ certifiering av Solnas fritidsgårdar (Rtf, 124 kB)
2017-09-28 Svar på motion om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar Svar på motion om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar (rtf, 127 kB)
2017-09-26 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om HBTQ-certifiering av Solnas fritidsgårdar Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om HBTQ-certifiering av Solnas fritidsgårdar (rtf, 73 kB)
2017-05-29 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017 Motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar M:17/2017 (pdf, 115 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §175 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar
2017-10-30 Kommunfullmäktige 31 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om hbtq-certifiering av Solnas fritidsgårdar
2017-05-29 Kommunfullmäktige §208 Nya motioner