Ärende: Socialnämndens reglemente

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-30
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:266

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-08-31 Skrivelse från länsstyrelsen angående ny lag om elektroniska cigaretter från och med den 1 juli Skrivelse från länsstyrelsen angående ny lag om elektroniska cigaretter från och med den 1 juli (pdf, 267 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 299 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften "tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter"
2017-08-30 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften ”tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter” Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften ”tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter” (docx, 28 kB)
2017-09-13 KS/2017-09-11 § 137 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften ”tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter” KS/2017-09-11 § 137 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften ”tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter” (Rtf, 127 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §299 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften "tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter"
2017-09-11 Kommunstyrelsen §137 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften ”tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter”