Ärende: Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-03-11
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:161

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-05-13 Protokollsutdrag KS/2015-05-11 § 90 Protokollsutdrag KS/2015-05-11 § 90 (rtf, 139 kB)
2016-03-16 Val till Kommunala pensionärsrådet
2017-11-15 KS/2017-11-13 §204 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet KS/2017-11-13 §204 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet (Rtf, 120 kB)
2016-04-12 KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 61 Avsägelse i Kommunala pensionärsrådet KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 61 Avsägelse i Kommunala pensionärsrådet (Rtf, 136 kB)
2016-11-09 Vänsterpartiets nomineringar till kommunala pensionärsrådet och internationella kommittén
2017-05-29 Miljöpartiets nominering till pensionärsrådet
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 129 Fyllnadsval i pensionärsrådet KS/2017-06-19 § 129 Fyllnadsval i pensionärsrådet (Rtf, 119 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 206 Fyllnadsval i kommunala pensionärsrådet KS/2017-11-13 § 206 Fyllnadsval i kommunala pensionärsrådet (Rtf, 120 kB)
2015-04-20 Protokollsutdrag KS2015-04-13 § 72 Protokollsutdrag KS2015-04-13 § 72 (rtf, 139 kB)
2016-04-12 KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 64 Val av ledamot i Kommunala pensionärsrådet KS/2016-04-11 Protokollsutdrag § 64 Val av ledamot i Kommunala pensionärsrådet (Rtf, 136 kB)
2016-11-09 Avsägelse av uppdrag i kommunala pensionärsrådet
2017-10-30 Avsägelse av uppdrag i pensionärsrådet
2017-05-18 KS/2017-05-15 §104 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet
2015-03-26 Äldreforum i Solna. Kommunala Pensionärsrådet (KPR)- nomineringar
2016-11-17 KS/2016-11-14 §174 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet KS/2016-11-14 §174 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet (Rtf, 157 kB)
2016-11-17 KS/2016-11-14 § 176 Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet KS/2016-11-14 § 176 Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet (Rtf, 156 kB)
2017-04-18 Avsägelse av uppdrag i kommunala pensionärsrådet
2017-11-06 Socialdemokraternas nominering till pensionärsrådet
2016-03-31 Nominering kommunala pensionärsrådet

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-05-11 Kommunstyrelsen §90 Val av ledamöter i Solna stads pensionärsråd
2016-11-14 Kommunstyrelsen §174 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet
2015-04-13 Kommunstyrelsen §72 Val av ledamöter i Solna stads pensionärsråd
2017-06-19 Kommunstyrelsen §129 Fyllnadsval i pensionärsrådet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §204 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet
2016-04-11 Kommunstyrelsen §61 Avsägelse i Kommunala pensionärsrådet
2017-05-15 Kommunstyrelsen §104 Avsägelse i kommunala pensionärsrådet