Ärende: Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-16
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:187

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-14 SV Anstånd med överenskommelse
2017-05-16 Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
2017-09-26 ON § 64 Svar på remiss angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län ON § 64 Svar på remiss angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (Rtf, 122 kB)
2017-09-26 Svar på remiss angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Svar på remiss angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (docx, 32 kB)
2017-05-16 Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (pdf, 125 kB)
2017-05-16 Remiss Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Remiss Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (html, 9 kB)
2017-05-16 Remiss av Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Remiss av Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (pdf, 342 kB)
2017-10-02 Svar på remiss från KSL/14/0057–70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Svar på remiss från KSL/14/0057–70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (docx, 28 kB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 164 Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
2017-05-31 SV Anstånd med remissvar

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §164 Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län