Ärende: Inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-24
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:115

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-07-24 Föranmälan om inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek
2017-09-04 Följebrev till avslutat ärende om inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek
2017-09-04 Information om avslutat ärende gällande inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek
2017-09-08 Information om avslutat ärende gällande inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek
2017-07-24 Föranmälan om inspektion av arbetsmiljöarbetet på Bergshamra bibliotek

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §55 Meddelanden