Ärende: Fråga från Sara Kukka- Salam (S) till KFNs ordf om nedläggningsbeslut för Torpets fritidsgård

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:194

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-29 Fråga från Sara Kukka- Salam (S) till KFNs ordf om nedläggningsbeslut för Torpets fritidsgård Fråga från Sara Kukka- Salam (S) till KFNs ordf om nedläggningsbeslut för Torpets fritidsgård (pdf, 133 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §167 Svar på enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande med anledning av nedläggningsbeslut angående Torpets fritidsgård KF/2017-05-29 §167 Svar på enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande med anledning av nedläggningsbeslut angående Torpets fritidsgård (Rtf, 156 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-05-29 Kommunfullmäktige §167 Svar på enkel fråga av Sara Kukka-Salam (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande med anledning av nedläggningsbeslut angående Torpets fritidsgård