Ärende: Detaljplan för kv Farao m fl, Arenastaden

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-21
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:109

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-21 Samrådsremiss inklusive sändlista, Detaljplan för kv Farao m fl, Arenastaden
2017-06-29 Meddelande angående detaljplan för kv Farao m fl, inom stadsdelen Arenastaden

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-21 Kultur- och fritidsnämnden §55 Meddelanden