Ärende: Uppdrag om framtagande av utvecklingsstrategi för del av Hagalund - Förfrågan från Wåhlins Fastigheter, Rikshem och Skanska

Information om ärendet

Skapat datum:
2013-11-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2013:357

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-09-01 Hagalund
2014-08-28 VB: Hagalundsstrategin VB: Hagalundsstrategin (txt, 6 kB)
2014-10-24 VB: Hagalund VB: Hagalund (txt, 1 kB)
2015-02-19 Protokollsbilaga 1, KS/2015-02-16 § 21 Yttrande (MP) Protokollsbilaga 1, KS/2015-02-16 § 21 Yttrande (MP) (pdf, 511 kB)
2015-02-19 Protokollsbilaga 4, KS/2015-02-16 § 21 Yrkande (V) Protokollsbilaga 4, KS/2015-02-16 § 21 Yrkande (V) (pdf, 346 kB)
2014-10-24 tjänsteskrivelse hagalund
2015-03-16 Förtätning inom kvarteret Nordan 26, Hagalund Förtätning inom kvarteret Nordan 26, Hagalund (pdf, 1,6 MB)
2015-02-19 Protokollsbilaga 2, KS/2015-02-16 § 21 Yttrande (S) Protokollsbilaga 2, KS/2015-02-16 § 21 Yttrande (S) (pdf, 236 kB)
2015-02-06 Uppdrag om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund Uppdrag om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund utifrån Utvecklingsstrategin för Hagalund (pdf, 139 kB)
2014-08-26 Protokollsbilaga 1 KS/20140825 § 122 Protokollsbilaga 1 KS/20140825 § 122 (pdf, 43 kB)
2014-08-15 Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissversion Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissversion (rtf, 188 kB)
2013-11-22 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om framtagande av utvecklingsstrategi för del av Hagalund Tjänsteskrivelse - Uppdrag om framtagande av utvecklingsstrategi för del av Hagalund (rtf, 167 kB)
2014-08-21 Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag (reviderad 20140820) Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag (reviderad 20140820) (rtf, 188 kB)
2014-08-21 Utvecklingsstrategi för Hagalund (reviderad 20140820) Utvecklingsstrategi för Hagalund (reviderad 20140820) (pdf, 8,6 MB)
2014-08-26 Protokollsbilaga 3 KS/20140825 § 122 Protokollsbilaga 3 KS/20140825 § 122 (pdf, 139 kB)
2014-08-26 Protokollsutdrag KS/20140825 § 122 Protokollsutdrag KS/20140825 § 122 (rtf, 106 kB)
2014-10-24 brev till solna stad om hagalund utveckling samarbete med hgf
2015-02-19 Protokollsbilaga 3, KS/2015-02-16 § 21 Yttrande (M), (FP), (KD), (C) Protokollsbilaga 3, KS/2015-02-16 § 21 Yttrande (M), (FP), (KD), (C) (pdf, 253 kB)
2013-11-22 Utveckling och förtätning i Hagalund - skrivelse från Rikshem AB, Wåhlin AB, Skanska Fastigheter AB Utveckling och förtätning i Hagalund - skrivelse från Rikshem AB, Wåhlin AB, Skanska Fastigheter AB (pdf, 409 kB)
2014-12-15 Synpunkter Hagalunsstrategin Synpunkter Hagalunsstrategin (txt, 2 kB)
2014-06-16 VB: Hagalundsstrategin-svar VB: Hagalundsstrategin-svar (txt, 678 bytes)
2015-04-23 Överenskommelse gällande framtagande av utvecklingsstrategi för Hagalund i Solna Överenskommelse gällande framtagande av utvecklingsstrategi för Hagalund i Solna (pdf, 616 kB)
2013-12-03 bilaga 1 KS/20131202 § 140 bilaga 1 KS/20131202 § 140 (pdf, 341 kB)
2014-08-26 Protokollsbilaga 2 KS/20140825 § 122 Protokollsbilaga 2 KS/20140825 § 122 (pdf, 145 kB)
2014-10-24 brev till solna stad om hagalund utveckling samarbete med hgf brev till solna stad om hagalund utveckling samarbete med hgf (doc, 24 kB)
2015-02-17 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 21 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 21 (rtf, 147 kB)
2013-12-03 bilaga 2 KS/20131202 § 140 bilaga 2 KS/20131202 § 140 (pdf, 469 kB)
2013-12-05 Protokollsutdrag KS_2013-12-02 § 140 Protokollsutdrag KS_2013-12-02 § 140 (rtf, 137 kB)
2014-06-16 Folkpartiet Liberalerna Solna-Vision och konkreta tankar för Hagalund Folkpartiet Liberalerna Solna-Vision och konkreta tankar för Hagalund (doc, 34 kB)
2014-08-15 Utvecklingsstrategi för Hagalund Utvecklingsstrategi för Hagalund (pdf, 7,9 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-02-16 Kommunstyrelsen §21 Uppdrag om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund
2014-08-25 Kommunstyrelsen §122 Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag
2013-12-02 Kommunstyrelsen §140 Uppdrag om framtagande av utvecklingsstrategi för del av Hagalund - Förfrågan från Wåhlins Fastigheter, Rikshem och Skanska