Ärende: Tillsättning av tf förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-11
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:305

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-12 KS AU/2017-10-11 §74 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen KS AU/2017-10-11 §74 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen (Rtf, 123 kB)
2017-10-12 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen (rtf, 126 kB)
2017-10-12 Protokoll MBL § 11 2017-10-11 Protokoll MBL § 11 2017-10-11 (pdf, 162 kB)
2017-10-17 KS/2018-10-16 §183 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §183 Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen