Ärende: Granskning av Solna stads konst

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-16
Diarienummer:
KFN/2017:92

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-16 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-05-16 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-05-16 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-10-09 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-09-20 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst
2017-10-09 Sekretessbelagt
2017-05-16 Inköp av konstverket Att öppna upp ett hem
2017-09-20 Följebrev till revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende kommunens konst
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-05-16 Inköp av konstverket Blinds
2017-10-09 Reinvestering i konstverket Dansen
2017-05-16 Inköp av konstverket Om natten är alla mänskor grå
2017-10-09 Inventeringsdokument
2017-05-16 Ansvarsförbindelse för lån av konst
2017-05-16 Konstplan 2015-2020
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-05-16 Regelverk och anvisningar för lån av konst
2017-05-16 Riktlinjer för gallring och avyttring av verk från Solna stads konstsamling
2017-05-16 Meddelande om granskning av Solna stads konst
2017-05-16 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst
2017-10-09 Nyinvestering i konstverket Drakägg, Skytteholmsparken
2017-05-16 Anvisningar för att inventera konst
2017-10-09 Sekretessbelagt
2017-10-09 E-postkorrespondens gällande granskning av Solna stads konst

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §65 Meddelanden