Ärende: Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-31
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:268

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-06 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 (rtf, 145 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 11 § 197 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 11 § 197 (pdf, 97 kB)
2017-08-31 Förslag till länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län Förslag till länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län (pdf, 2,8 MB)
2017-10-31 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 (rtf, 144 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 §197 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 KS/2017-11-13 §197 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 (Rtf, 124 kB)
2017-08-31 Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 (pdf, 131 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 9 § 197 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 9 § 197 (pdf, 232 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §197 Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029