Ärende: Rekommendation om samverkansöverenskommelse om kommunal energi-och klimatrådgivning

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-24
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:23

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-07-24 Samverkan kommunal energi- och klimatrådgivning
2017-10-06 Samverkansöverenskommelse om kommunal energi-och klimatrådgivning (Ecos 2017-1239) Samverkansöverenskommelse om kommunal energi-och klimatrådgivning (Ecos 2017-1239) (rtf, 133 kB)
2017-10-06 Förslag till samverkansöverenskommelse för Energi-och klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun Förslag till samverkansöverenskommelse för Energi-och klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun (pdf, 3,2 MB)
2017-10-25 MHN/2017-10-17 §37 Samverkansavtal energi- och klimatrådgivning (Ecos 2017-1239)
2017-07-24 Rekommendation om samverkansöverenskommelse om kommunal energi- o klimatrådgivning
2017-07-24 Rekommendation om samverkansöverenskommelse om kommunal energi- o klimatrådgivning

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §37 Samverkansavtal energi- och klimatrådgivning (Ecos 2017-1239)