Ärende: Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-05
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:96

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-02 Kvalitetsdeklaration försörjningsstöd Kvalitetsdeklaration försörjningsstöd (pdf, 1,0 MB)
2017-11-15 SN §84 Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd SN §84 Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd (Rtf, 128 kB)
2017-10-17 Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd (rtf, 145 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-14 Socialnämnden §84 Kvalitetsdeklaration avseende Ekonomiskt bistånd