Ärende: Interpellation av Faradj Koliev (S) till KFNs ordf angående kommunala föreningslokaler i varje stadsdel

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:193

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 258 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel KF/2017-08-28 § 258 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel (Rtf, 157 kB)
2017-06-09 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till KFNs ordf angående kommunala föreningslokaler i varje stadsdel Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till KFNs ordf angående kommunala föreningslokaler i varje stadsdel (pdf, 366 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 §209 Nya interpellationer KF/2017-05-29 §209 Nya interpellationer (Rtf, 158 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 218 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel KF/2017-06-19 § 218 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel (Rtf, 120 kB)
2017-05-29 Interpellation av Faradj Koliev (S) till KFNs ordf angående kommunala föreningslokaler i varje stadsdel Interpellation av Faradj Koliev (S) till KFNs ordf angående kommunala föreningslokaler i varje stadsdel (pdf, 166 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-06-19 Kommunfullmäktige §218 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel
2017-08-28 Kommunfullmäktige §258 Svar interpellation av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående minst en kommunal föreningslokal i varje stadsdel
2017-05-29 Kommunfullmäktige §209 Nya interpellationer