Ärende: Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för mandatperioden 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-02-16
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:67

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-02-17 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 33 Protokollsutdrag KS/2015-02-16 § 33 (rtf, 135 kB)
2016-09-13 KS/2016-09-12 § 129 Avsägelse i Östra Sveriges luftvårdsförbund
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 208 Fyllnadsval i Östra Sveriges luftvårdsförbund KS/2017-11-13 § 208 Fyllnadsval i Östra Sveriges luftvårdsförbund (Rtf, 120 kB)
2016-08-22 Avsägelse av uppdrag som ombud i Östra Sveriges luftvårdsförbund
2017-11-06 Socialdemokraternas nominering till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-02-16 Kommunstyrelsen §33 Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund
2016-09-12 Kommunstyrelsen §129 Avsägelse i Östra Sveriges luftvårdsförbund
2017-11-13 Kommunstyrelsen §208 Fyllnadsval i Östra Sveriges luftvårdsförbund