Ärende: Attestförteckning för Byggnadsnämnden

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-31
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:343

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-31 Attestförteckning BN
2017-10-31 Tjänsteskrivelse Attestförteckning
2017-05-31 Tjänsteskrivelse Attestförteckning Tjänsteskrivelse Attestförteckning (rtf, 125 kB)
2017-05-31 Attestförteckning BN
2017-06-13 BND/2017-06-07 §65 Attestförteckning för byggnadsnämnden
2017-11-13 BND/2017-11-08 §139 Revidering av attestförteckning

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-08 Byggnadsnämnden §139 Revidering av attestförteckning
2017-06-07 Byggnadsnämnden §65 Attestförteckning för byggnadsnämnden