Ärende: Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-04
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:94

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-04 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017 (rtf, 139 kB)
2017-10-31 ON § 77 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017 ON § 77 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017 (Rtf, 122 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-24 Omvårdnadsnämnden §77 Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet vid LSS grupp- och servicebostad 2017