Ärende: Val av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-03-11
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:159

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-15 KS/2017-11-13 §205 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor KS/2017-11-13 §205 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 120 kB)
2016-09-21 Avsägelse av uppdrag i socialnämnden och funktonshinderrådet
2017-02-17 VB Avsäger mig på Funkis rådet
2015-05-13 Protokollsutdrag KS/2015-05-11 § 89 Protokollsutdrag KS/2015-05-11 § 89 (rtf, 138 kB)
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 37 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2017-02-20 § 37 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 157 kB)
2017-06-19 Nominering_KS_201670619
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 203 Avsägelse i rådet för funktionshinderfrågor KS/2017-11-13 § 203 Avsägelse i rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 120 kB)
2016-10-18 KS/2016-10-17 § 143 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2016-10-17 § 143 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 183 kB)
2017-10-30 Avsägelse av uppdrag i funktionshinderrådet
2017-11-06 Socialdemokraternas nominering till funktionshinderrådet
2017-02-22 KS/2017-02-20 § 38 Fyllnadsval i Rådet för funktionshinderfrågor KS/2017-02-20 § 38 Fyllnadsval i Rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 239 kB)
2017-06-20 KS/2017-06-19 § 130 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor KS/2017-06-19 § 130 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 119 kB)
2015-04-20 Protokollsutdrag KS2015-04-13 § 71 Protokollsutdrag KS2015-04-13 § 71 (rtf, 139 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-05-11 Kommunstyrelsen §89 Val av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor
2015-04-13 Kommunstyrelsen §71 Val av ledamöter i Rådet för funktionshinderfrågor
2017-06-19 Kommunstyrelsen §130 Fyllnadsval i rådet för funktionshinderfrågor
2017-11-13 Kommunstyrelsen §203 Avsägelse i rådet för funktionshinderfrågor
2016-10-17 Kommunstyrelsen §143 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor
2017-02-20 Kommunstyrelsen §37 Avsägelse i Rådet för funktionshinderfrågor