Ärende: Varning enligt alkohollagen, Omeri HB, Haga Sport Bar

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-25
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:175

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-27 Sekretessbelagt
2017-11-15 Sekretessbelagt

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-14 Socialnämnden §80 Sekretessbelagd