Ärende: Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-16
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:74

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-25 ON § 64 Svar på remiss från KSL/14/0057-70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län ON § 64 Svar på remiss från KSL/14/0057-70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (Rtf, 122 kB)
2017-10-23 Svar på remiss från KSL/14/0057–70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
2017-10-23 KS/2017-10-16 § 164 Överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län
2017-05-16 Mail om remiss om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Mail om remiss om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (html, 9 kB)
2017-05-16 Remiss från KSL om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Remiss från KSL om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (pdf, 342 kB)
2017-05-16 Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (pdf, 125 kB)
2017-05-23 Svar på remiss från KSL/14/0057-70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Svar på remiss från KSL/14/0057-70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (rtf, 143 kB)
2017-05-16 Remiss från KS om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län Remiss från KS om förslag till överenskommelse vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län (rtf, 128 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-19 Omvårdnadsnämnden §64 Svar på remiss från KSL/14/0057-70 angående överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län