Ärende: Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-03
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:492

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-10 Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 (pdf, 33 kB)
2017-10-25 BNs verksamhetsplan och budget för år 2018
2017-10-25 Byggnadsnämndens taxa avseende detaljplaner och bygglov (rev)
2017-10-05 Byggnadsnämndens taxa avseende bygglov och detaljplaner Byggnadsnämndens taxa avseende bygglov och detaljplaner (docx, 46 kB)
2017-10-04 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 (rtf, 138 kB)
2017-10-25 Byggnadsnämndens taxa avseende kart- och mätverksamheten
2017-10-25 Verksamhetsplan och budget 2018 (rev)
2017-10-06 Byggnadsnämndens taxa avseende kart- och mätverksamheten 2018 Byggnadsnämndens taxa avseende kart- och mätverksamheten 2018 (docx, 190 kB)
2017-10-11 MBL §11 protokoll MBL §11 protokoll (pdf, 326 kB)
2017-10-25 BND/2017-10-18 §120 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018
2017-10-31 BNs verksamhetsplan och budget för år 2018 rev

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Byggnadsnämnden §120 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2018