Ärende: Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunens fastigheter, M:19/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-24
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:116

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-06 Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter (rtf, 127 kB)
2017-07-24 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunstyrelsens fastigheter M:19/2017
2017-07-24 KF/2017-06-19 § 251 Nya motioner
2017-10-25 KFN § 60 Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter KFN § 60 Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter (Rtf, 124 kB)
2017-07-24 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunens fastigheter, M:19/2017 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunens fastigheter, M:19/2017 (pdf, 154 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-19 Kultur- och fritidsnämnden §60 Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter