Ärende: Motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden (M6/16)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-02-19
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:83

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-03-10 Remissföljebrev
2017-10-17 KS/2017-10-16 §171 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden KS/2017-10-16 §171 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden (Rtf, 130 kB)
2016-02-19 Motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden (M6/16) Motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden (M6/16) (pdf, 139 kB)
2016-03-01 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 77 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 77 (rtf, 139 kB)
2016-06-30 KFN/2016-06-21 § 51 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden KFN/2016-06-21 § 51 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden (Rtf, 166 kB)
2016-06-30 Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden Yttrande över motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden (rtf, 154 kB)
2016-06-30 Protokollsbilaga 1 KFN/2016-06-21 § 51 Protokollsbilaga 1 KFN/2016-06-21 § 51 (pdf, 198 kB)
2017-10-04 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden Svar på motion av Tobias Östberg (MP) angående utveckling av friluftsområdet vid Järvastaden (rtf, 152 kB)
2017-10-04 Bilaga till tjänsteskrivelsen: kartbild Bilaga till tjänsteskrivelsen: kartbild (docx, 3,8 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-02-22 Kommunfullmäktige §77 Anmälda motioner
2017-10-16 Kommunstyrelsen §171 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden
2017-10-30 Kommunfullmäktige 27 Svar på motion av Tobias Östberg om friluftsområde vid Järvastaden