Ärende: Motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för de särskilt begåvade barnen M:26/2016

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-08-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:268

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-08-31 KF/2016-08-29 § 245 Anmälda motioner
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 142 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-04-24 § 142 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 156 kB)
2017-03-09 KF/2017-03-06 § 74 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-03-06 § 74 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 156 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 Protokollsbilaga 3 § 262 KF/2017-08-28 Protokollsbilaga 3 § 262 (rtf, 206 kB)
2016-12-30 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (rtf, 126 kB)
2017-01-17 KS/2017-01-16 § 19 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2017-01-16 § 19 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 163 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 §108 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-03-27 §108 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 227 kB)
2016-12-21 BUN/2016-12-14 § 112 Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen BUN/2016-12-14 § 112 Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 165 kB)
2016-12-21 Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen Yttrande över motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (rtf, 134 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 262 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-08-28 § 262 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 166 kB)
2017-02-03 KF/2017-01-30 § 39 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-01-30 § 39 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 156 kB)
2016-08-26 Motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för de särskilt begåvade barnen M:26/2016 Motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för de särskilt begåvade barnen M:26/2016 (pdf, 186 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 186 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-05-29 § 186 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 156 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 227 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KF/2017-06-19 § 227 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen (Rtf, 120 kB)
2016-09-08 Remissföljebrev

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-08-29 Kommunfullmäktige §245 Anmälda motioner
2017-03-27 Kommunfullmäktige §108 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-01-30 Kommunfullmäktige §39 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-04-24 Kommunfullmäktige §142 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-01-16 Kommunstyrelsen §19 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-06-19 Kommunfullmäktige §227 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-08-28 Kommunfullmäktige §262 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-05-29 Kommunfullmäktige §186 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen
2017-03-06 Kommunfullmäktige §74 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen