Ärende: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-17
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:307

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 10 § 196 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 10 § 196 (pdf, 46 kB)
2017-10-17 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (pdf, 172 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 9 § 196 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 9 § 196 (pdf, 232 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 §196 Remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 KS/2017-11-13 §196 Remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (Rtf, 125 kB)
2017-11-01 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (rtf, 161 kB)
2017-11-06 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kompletterad 2017-11-06 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 kompletterad 2017-11-06 (rtf, 162 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §196 Remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029