Ärende: Motion av Kalle Sönnergren (S) ang att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (M5/16)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-02-19
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:82

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 244 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KF/2017-06-19 § 244 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer (Rtf, 120 kB)
2016-03-10 Remissföljebrev
2017-04-27 TND/2017-04-12 Protokollsbilaga 2 § 40 TND/2017-04-12 Protokollsbilaga 2 § 40 (pdf, 45 kB)
2017-04-27 Yttrande över motion angående att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar Yttrande över motion angående att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (docx, 342 kB)
2017-04-27 TND § 40 Yttrande över motion angående att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar TND § 40 Yttrande över motion angående att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (Rtf, 128 kB)
2017-06-01 KF §203 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KF §203 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer (Rtf, 156 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 279 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KF/2017-08-28 § 279 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer (Rtf, 156 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §312 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KF/2017-09-25 §312 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer (Rtf, 224 kB)
2016-03-01 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 77 KF/2016-02-22 Protokollsutdrag § 77 (rtf, 139 kB)
2017-04-25 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) ang att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (M5/16) Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) ang att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (M5/16) (rtf, 132 kB)
2017-05-18 KS/2017-05-15 §101 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2017-05-15 §101 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer (Rtf, 238 kB)
2016-02-19 Motion av Kalle Sönnergren (S) ang att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (M5/16) Motion av Kalle Sönnergren (S) ang att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar (M5/16) (pdf, 135 kB)
2017-04-27 TND/2017-04-12 Protokollsbilaga 3 § 40 TND/2017-04-12 Protokollsbilaga 3 § 40 (pdf, 94 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §312 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer
2016-02-22 Kommunfullmäktige §77 Anmälda motioner
2017-06-19 Kommunfullmäktige §244 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer
2017-08-28 Kommunfullmäktige §279 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer
2017-10-30 Kommunfullmäktige 15 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer
2017-05-29 Kommunfullmäktige §203 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer
2017-05-15 Kommunstyrelsen §101 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer