Ärende: Detaljplan för del av Järva 4:17 (vid Signalbron).

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-02
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:297

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-04 planändring_2017-10-02_14-23-57
2017-10-04 Ansökan om planändring inom del av fastigheten Järva 417
2017-10-05 Detaljplan för del av Järva 4:17 Detaljplan för del av Järva 4:17 (rtf, 3,9 MB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 8 § 167
2017-10-17 KS/2017-10-16 § 167 Detaljplan för del av Järva 4:17

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §167 Detaljplan för del av Järva 4:17