Ärende: Verksamhetsplan och budget 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-03
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:29

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-06 Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018 Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018 (docx, 73 kB)
2017-10-17 1. Tjänsteskrivelse VP 2018
2017-10-06 Taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område 2018 Taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område 2018 (doc, 35 kB)
2017-10-17 2 Verksamhetsplan och budget 2018 (Miljö och hälsa)
2017-10-17 3 Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2018
2017-10-06 Verksamhetsplan och budget 2018, bilaga Verksamhetsplan och budget 2018, bilaga (pdf, 417 kB)
2017-10-06 Taxa för Solna stads offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 2018 Taxa för Solna stads offentliga kontroll inom livsmedelsområdet 2018 (docx, 22 kB)
2017-10-11 Protokoll vid MBL §11 Protokoll vid MBL §11 (pdf, 326 kB)
2017-10-17 4 Taxa för Solna stads tillsyn inom strålskyddslagens område
2017-10-06 Verksamhetsplan och budget 2018 (Ecos 2017-1559) Verksamhetsplan och budget 2018 (Ecos 2017-1559) (rtf, 147 kB)
2017-10-25 MHN/2017-10-17 §36 Verksamhetsplan och budget 2018 MHN/2017-10-17 §36 Verksamhetsplan och budget 2018 (Rtf, 153 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-17 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §36 Verksamhetsplan och budget 2018