Ärende: Motion avseende solceller på Kommunstyrelsens fastigheter (MP)

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-08-14
Diarienummer:
TND/2017:801

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-31 TND § 87 Yttrande över motion om solceller på kommunens fastigheter TND § 87 Yttrande över motion om solceller på kommunens fastigheter (Rtf, 121 kB)
2017-08-14 KF/2017-06-19 § 251 Nya motioner
2017-08-14 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunstyrelsens fastigheter Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunstyrelsens fastigheter (pdf, 154 kB)
2017-08-14 Motion av Joar af Ekenstam (MP) om solceller på kommunstyrelsens fastigheter M:19/2017
2017-10-17 Yttrande över motion om solceller på kommunens fastigheter Yttrande över motion om solceller på kommunens fastigheter (rtf, 135 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-25 Tekniska nämnden §87 Yttrande över motion om solceller på kommunens fastigheter