Ärende: Verksamhetsplan och budget 2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-07-20
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2017:751

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-05 Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 (rtf, 130 kB)
2017-10-25 BUN §74 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 BUN §74 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018 (rtf, 1,3 MB)
2017-10-05 Kvalitetsdeklarationer förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasium
2017-07-20 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 4
2017-07-20 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 5
2017-10-11 Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 (pdf, 366 kB)
2017-10-18 Förhandlingsprotokoll MBL § 11
2017-10-27 BUNs verksamhetsplan och budget för år 2018 med sikte mot 2019-2020
2017-10-11 Kvalitetsdeklaration fritidshem Kvalitetsdeklaration fritidshem (pdf, 123 kB)
2017-10-11 Verksamhetsplan och budget 2018
2017-07-20 KS/2017-06-19 § 114 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2018 med inriktning för 2019 - 2020
2017-07-20 KS/2017-06-19 § 114 Protokollsbilaga 3

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Barn- och utbildningsnämnden §74 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018