Ärende: Tillsyn av verkamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-01-29
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2016:128

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-06-22 Protokollsbilaga 4 BUN/2016-06-15 § 58
2016-09-01 Verksamhetsplan Andante förskolor och en åtgärdsplan Verksamhetsplan Andante förskolor och en åtgärdsplan (pdf, 4,4 MB)
2016-06-22 BUN/2016-06-15 §58 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-06-22 Protokollsbilaga 5 BUN/2016-06-15 § 58
2016-09-01 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken (rtf, 138 kB)
2016-05-30 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken (rtf, 332 kB)
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-04-27 Sekretessbelagt
2016-09-27 BUN/2016-09-20 §70 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-06-15 Barn- och utbildningsnämnden §58 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken
2016-09-20 Barn- och utbildningsnämnden §70 Uppföljning av föreläggande vid tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Törnbacken