Ärende: Val av ledamöter i Trygghetsrådet 2015-2018

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-03-11
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:162

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2015-06-03 Protokollsutdrag KS/2015-06-01 § 108 Protokollsutdrag KS/2015-06-01 § 108 (rtf, 137 kB)
2016-01-22 Nomineringar från Liberalerna
2016-11-17 KS/2016-11-14 §172 Avsägelse i trygghetsrådet KS/2016-11-14 §172 Avsägelse i trygghetsrådet (Rtf, 157 kB)
2016-12-19 Socialdemokraternas nomineringar till tekniska nämnden, trygghetsrådet och socialnämnden
2015-05-13 Protokollsutdrag KS/2015-05-11 § 91 Protokollsutdrag KS/2015-05-11 § 91 (rtf, 139 kB)
2015-06-17 Protokollsutdrag KS/2015-06-15 § 133 Protokollsutdrag KS/2015-06-15 § 133 (rtf, 137 kB)
2016-06-10 Nominering till uppdraget som medlem i trygghetsrådet
2016-06-09 Avsägelse från uppdraget som medlem i trygghetsrådet Avsägelse från uppdraget som medlem i trygghetsrådet (html, 5 kB)
2016-02-09 KS/2016-02-08 Protokollsutdrag § 21 KS/2016-02-08 Protokollsutdrag § 21 (rtf, 103 kB)
2017-10-10 Avsägelse av uppdrag i trygghetsrådet
2015-04-21 Protokollsutdrag KS/2015-04-13 § 73 Protokollsutdrag KS/2015-04-13 § 73 (rtf, 138 kB)
2016-06-23 KS/2016-06-20 § 98 Avsägelse i trygghetsrådet KS/2016-06-20 § 98 Avsägelse i trygghetsrådet (Rtf, 136 kB)
2015-10-15 Folkpartiet - nya namn.
2015-12-22 Protokollsutdrag KS/2015-12-21 § 252 Protokollsutdrag KS/2015-12-21 § 252 (rtf, 139 kB)
2016-06-23 KS/2016-06-20 § 99 Fyllnadsval i trygghetsrådet KS/2016-06-20 § 99 Fyllnadsval i trygghetsrådet (Rtf, 136 kB)
2016-10-27 Avsägelse av uppdrag i tekniska Nämnden, trygghetsrådet och kommunfullmäktige
2017-10-17 KS/2018-10-16 §181 Avsägelse i trygghetsrådet
2017-10-26 Vänsterpartiets nominering till Trygghetsrådet
2015-05-12 Avsägelse Peter Kjällkvist
2017-11-15 KS/2017-11-13 § 207 Fyllnadsval i trygghetsrådet KS/2017-11-13 § 207 Fyllnadsval i trygghetsrådet (Rtf, 120 kB)
2016-12-20 KS/2016-12-19 § 226 Fyllnadsval i trygghetsrådet

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2015-05-11 Kommunstyrelsen §91 Val av ledamöter i Trygghetsrådet
2016-11-14 Kommunstyrelsen §172 Avsägelse i trygghetsrådet
2015-04-13 Kommunstyrelsen §73 Val av ledamöter i Trygghetsrådet
2015-06-15 Kommunstyrelsen §133 Val av ledamot i Trygghetsrådet
2015-12-21 Kommunstyrelsen §252 Avsägelse i Trygghetsrådet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §181 Avsägelse i trygghetsrådet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §207 Fyllnadsval i trygghetsrådet
2016-02-08 Kommunstyrelsen §21 Val av ledamot i Trygghetsrådet
2016-12-19 Kommunstyrelsen §226 Fyllnadsval i trygghetsrådet
2016-06-20 Kommunstyrelsen §98 Avsägelse i trygghetsrådet
2015-06-01 Kommunstyrelsen §108 Avsägelse i Trygghetsrådet