Ärende: Upphävning av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn och ungdomar

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-02
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:163

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-02 Remissföljebrev
2017-10-02 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten (rtf, 126 kB)
2017-11-15 SN §85 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten SN §85 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten (Rtf, 122 kB)
2017-10-02 De länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, föreslås upphävas De länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, föreslås upphävas (pdf, 720 kB)
2017-12-08 KS/2017-12-04 §224 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-14 Socialnämnden §85 Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten