Ärende: Motion av Bernhard Huber (MP) om skydd av Vasalundsparken M:27/2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:289

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-25 Motion av Bernhard Huber (MP) om skydd av Vasalundsparken M:27/2017 Motion av Bernhard Huber (MP) om skydd av Vasalundsparken M:27/2017 (pdf, 77 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 330 Nya motioner

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §330 Nya motioner