Ärende: Motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturrum (M9/16)

Information om ärendet

Skapat datum:
2016-03-18
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2016:135

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-04-03 KF/2017-03-27 § 115 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KF/2017-03-27 § 115 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (Rtf, 156 kB)
2017-06-01 KF/2017-05-29 § 193 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KF/2017-05-29 § 193 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (Rtf, 156 kB)
2017-09-06 KF/2017-08-28 § 269 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KF/2017-08-28 § 269 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (Rtf, 156 kB)
2017-03-14 KS/2017-03-13 § 56 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2017-03-13 § 56 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (Rtf, 164 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 149 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KF/2017-04-24 § 149 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (Rtf, 156 kB)
2016-03-29 KF/2016-03-21 Protokollsutdrag § 112
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 302 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 234 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KF/2017-06-19 § 234 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (Rtf, 120 kB)
2017-09-29 KF/2017-09-25 Protokollsbilaga 3 § 302
2016-03-18 Motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturrum (M9/16) Motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturrum (M9/16) (pdf, 117 kB)
2017-03-01 Svar på motion om att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum Svar på motion om att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum (rtf, 130 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2016-03-21 Kommunfullmäktige §112 Anmälda motioner
2017-09-25 Kommunfullmäktige §302 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-03-13 Kommunstyrelsen §56 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-03-27 Kommunfullmäktige §115 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-04-24 Kommunfullmäktige §149 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-06-19 Kommunfullmäktige §234 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-08-28 Kommunfullmäktige §269 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum
2017-05-29 Kommunfullmäktige §193 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum