Ärende: Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-10
Nämnd:
Kultur- och fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:153

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-10 Samrådsremiss och sändlista - detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen
2017-10-11 Angående detaljplan för del av kv Tomteboda m fl vid Solnavägen, inom stadsdelen Haga
2017-10-10 Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen
2017-10-10 Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen
2017-10-10 Plankarta - detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen
2017-10-10 Plankarta - detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-16 Kultur- och fritidsnämnden §76 Meddelanden