Ärende: Interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf ang vårdnadshavares förtroende för skolan

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:291

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-25 Interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf ang vårdnadshavares förtroende för skolan Interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf ang vårdnadshavares förtroende för skolan (pdf, 121 kB)
2017-10-19 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf ang vårdnadshavares förtroende för skolan Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till BUNs ordf ang vårdnadshavares förtroende för skolan (docx, 16 kB)
2017-11-06 KF/2017-10-30 § 342 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna KF/2017-10-30 § 342 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna (Rtf, 121 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 §331 Nya interpellationer

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §331 Nya interpellationer
2017-10-30 Kommunfullmäktige §342 Svar på interpellation av Hélène Sevastik (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående vårdnadshavares förtroende för skolan i Solna