Ärende: Framställan från Länsstyrelsen angående anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-22
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:159

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-22 Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner Att samverka kring ensamkommande barn som försvinner (pdf, 3,7 MB)
2017-09-22 Framställan avs. anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län Framställan avs. anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (pdf, 441 kB)
2017-09-22 Samverkansplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län Samverkansplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (rtf, 137 kB)
2017-11-15 SN §83 Samverkansplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län SN §83 Samverkansplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län (Rtf, 122 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-14 Socialnämnden §83 Samverkansplan för ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län