Ärende: Återrapportering delegationsbeslut

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-17
Nämnd:
Kompetensnämnden
Diarienummer:
KN/2017:32

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-17 Återrapportering delegationsbeslut

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-24 Kompetensnämnden §40 Delegationsbeslut och meddelande