Ärende: Detaljplan för del av kv Tomteboda m.fl.

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-11-24
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2931

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-19 Granskningshandling Dagvattenutredning Solnavägen
2017-10-03 BND/2017-09-27 §107 Detaljplan för del av Tomteboda m.fl. vid Solnavägen
2017-10-11 Yttrande LFV
2016-11-15 Synpunkter från MB om kv. Tomteboda m.fl.
2016-09-26 Behovsbedömning dp för del av kv Tomteboda mfl
2017-09-19 170607_Solnavägen_Solstudie_Sommar_Höst_Vår
2017-09-20 Plankarta_samråd
2017-10-09 170607_Solnavägen_Solstudie_Sommar_Höst_Vår
2017-10-09 Solnavägen Kv. Tomteboda Tekniskt PM Geoteknik inkl bilagor
2017-10-13 Yttrande Norrvatten
2015-12-15 Protokollsbilaga 4 BND/2015-12-09
2016-11-14 Samrådsyttrande på behovsbedömning från Länsstyrelsen om Tomteboda m.fl. i Haga
2017-09-19 LVF2017_4_Solnavägen inkl PM
2017-10-09 16152 Rapport D Tomteboda 170801 inkl. bilagor
2017-10-09 Granskningshandling Dagvattenutredning Solnavägen
2015-12-01 Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl, planuppdrag Detaljplan för del av kv Tomteboda m fl, planuppdrag (rtf, 28,8 MB)
2017-09-19 16152 Rapport D Tomteboda 170801 inkl. bilagor
2017-09-19 Solnavägen Kv. Tomteboda Tekniskt PM Geoteknik inkl bilagor
2017-10-09 Markteknisk Undersökningsrapport Solnavägen Kv. Tomteboda inkl bilagor och ritningar
2017-10-09 Riskanalys Tomteboda 1 inkl bilagor, rev 2017-05-03
2017-10-13 Angående detaljplan för del av kv Tomteboda m fl vid Solnavägen, inom stadsdelen Haga
2016-11-15 Synpunkter från BF om kv. Tomteboda m.fl.
2016-11-15 Synpunkter från DR om kv. Tomteboda m.fl.
2016-11-15 Synpunkter från ER om kv. Tomteboda m.fl.
2015-12-14 Protokollsutdrag BND/2015-12-09 § 147
2017-09-19 Markteknisk Undersökningsrapport Solnavägen Kv. Tomteboda inkl bilagor och ritningar
2017-09-19 Planbeskrivning_Tomteboda vid Solnavägen_samråd
2017-10-03 Yttrande MP
2017-10-09 LVF2017_4_Solnavägen inkl PM
2017-10-09 Fullständig fastighetsförteckning
2016-11-15 Synpunkter från YX om kv. Tomteboda m.fl.
2017-09-19 Riskanalys Tomteboda 1 inkl bilagor, rev 2017-05-03
2017-09-19 Tomteboda m fl samråd Tomteboda m fl samråd (rtf, 1,7 MB)
2017-10-09 Samrådsbrev
2017-10-09 Planbeskrivning
2015-12-15 Protokollsbilaga 3 BND/2015-12-09
2017-02-02 Plankostnadsavtal, underskrivet BND 2015.2931
2017-09-19 BND2015_2931 Samråd Tomteboda vid Solnavägen
2017-10-09 Plankarta samråd 170919

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-27 Byggnadsnämnden §107 Detaljplan för del av Tomteboda m.fl. vid Solnavägen
2015-12-09 Byggnadsnämnden §147 Detaljplan för del av kv. Tomteboda (vid Solnavägen)