Ärende: Motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (M2/15)

Information om ärendet

Skapat datum:
2015-01-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2015:25

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-06 KF/2017-08-28 §267 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KF/2017-08-28 §267 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (Rtf, 156 kB)
2015-01-26 Motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna Motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (pdf, 133 kB)
2017-06-01 KF §191 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KF §191 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (Rtf, 156 kB)
2015-02-03 Protokollsutdrag KF 2015-01-26 § 16
2016-07-04 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (rtf, 135 kB)
2016-08-17 KS/2016-08-15 § 116 protokollsbilaga 20
2017-03-14 SN/2017-02-21 § 4 Protokollsbilaga 1 SN/2017-02-21 § 4 Protokollsbilaga 1 (pdf, 115 kB)
2017-04-03 KF/2017-03-27 §113 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KF/2017-03-27 §113 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (Rtf, 156 kB)
2017-03-14 SN/2017-02-21 § 4 Protokollsbilaga 2 SN/2017-02-21 § 4 Protokollsbilaga 2 (pdf, 272 kB)
2017-03-14 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad först i Solna Yttrande över motion om att införa modellen Bostad först i Solna (rtf, 137 kB)
2017-03-14 KS/2017-03-13 § 55 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2017-03-13 § 55 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (Rtf, 164 kB)
2015-08-14 Remissföjebrev
2016-06-23 SN/2016-06-14 § 60 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad Först i Solna SN/2016-06-14 § 60 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad Först i Solna (Rtf, 165 kB)
2017-06-22 KF/2017-06-19 § 232 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KF/2017-06-19 § 232 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (Rtf, 120 kB)
2016-08-16 KS/2016-08-15 §116 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-03-14 SN §4 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad först i Solna SN §4 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad först i Solna (Rtf, 140 kB)
2016-08-18 Remissföljebrev
2017-02-15 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (rtf, 156 kB)
2017-04-27 KF/2017-04-24 § 147 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KF/2017-04-24 § 147 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna (Rtf, 156 kB)
2016-06-23 Protokollsbilaga 2 SN/2016-06-14 § 60 Protokollsbilaga 2 SN/2016-06-14 § 60 (pdf, 347 kB)
2016-06-23 Yttrande över motion om att införa modellen Bostad Först i Solna Yttrande över motion om att införa modellen Bostad Först i Solna (docx, 32 kB)
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 300 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §300 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-03-13 Kommunstyrelsen §55 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-03-27 Kommunfullmäktige §113 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-04-24 Kommunfullmäktige §147 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-06-19 Kommunfullmäktige §232 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-08-28 Kommunfullmäktige §267 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2017-05-29 Kommunfullmäktige §191 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2016-08-15 Kommunstyrelsen §116 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna
2015-01-26 Kommunfullmäktige §16 Anmälda motioner