Ärende: Samråd, detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-10-10
Nämnd:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Diarienummer:
MHN/2017:30

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-27 Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)
2017-10-10 Planbeskrivning
2017-10-10 Plankarta samråd 170919
2017-11-16 MHN/2017-11-07 §47 Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-07 Miljö- och hälsoskyddsnämnden §47 Samrådsyttrande, detaljplan för kv Tomteboda vid Solnavägen, (Ecos 2017-1610)