Ärende: Regional utvecklingsplan RUFS 2050

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-29
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:230

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-29 Utställningsförslag RUFS 2050- sändlista
2017-10-05 Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050” Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050” (rtf, 170 kB)
2017-10-11 Yttrande över ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050” reviderad tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11
2017-06-29 Samlad konsekvensberskrivning av RUFS 2050 Samlad konsekvensberskrivning av RUFS 2050 (pdf, 1,1 MB)
2017-06-29 Plankarta RUFS 2050 Plankarta RUFS 2050 (pdf, 9,2 MB)
2017-10-17 KS/2017-10-16 Protokollsbilaga 7 § 165
2017-06-29 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 (pdf, 388 kB)
2017-06-29 Regional utvecklingsplan RUFS 2050 Regional utvecklingsplan RUFS 2050 (pdf, 77,5 MB)
2017-10-17 KS/2017-10-17 § 165 Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050- SLL

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-16 Kommunstyrelsen §165 Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050- SLL