Ärende: Fråga av Arne Öberg (S) till TNs ordf om förskolebyggnaden i Charlottenburg

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-09-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:290

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-09-28 KF/2017-09-25 § 293 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående förskolebyggnaden i Charlottenburg
2017-09-25 Fråga av Arne Öberg (S) till TNs ordf om förskolebyggnaden i Charlottenburg Fråga av Arne Öberg (S) till TNs ordf om förskolebyggnaden i Charlottenburg (pdf, 55 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-09-25 Kommunfullmäktige §293 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående förskolebyggnaden i Charlottenburg