Ärende: Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Västra vägen VT 2017

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-12
Nämnd:
Barn- och utbildningsnämnden
Diarienummer:
BUN/2017:518

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-10-27 BUN §76 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Västra vägen vt. 2017 BUN §76 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Västra vägen vt. 2017 (Rtf, 742 kB)
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-09-04 Handlings- och aktivitetsplan juni 2017
2017-06-02 C- Brev om dokumentbegäran inför tillsynav fristående förskola
2017-06-02 4,Hyresavtal västra vägen
2017-06-02 9,Verksamhetsplan_andante_16-17
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 Kopia av Budget 2017 Pras AB
2017-06-02 13,Livsm.reg.
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 12,LBP-16
2017-06-16 En dag på fsk Västra vägen
2017-06-16 planritning vv 001
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-27 Handlings- och aktivitetsplan juni 2017
2017-06-27 11,Kris och säkerhetsplan 2017- rev juni 2017
2017-06-27 Incidentrapport Andante förskolor
2017-09-04 Plan för barn i behov av särskilt stöd - rev aug 2017
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 1,Årsredovisning
2017-06-02 3,registeruppgift
2017-06-02 8,Barn VT-17
2017-09-04 Frågor och svar via mail
2017-06-02 7,Beskrivning personal
2017-06-02 10,Rutiner för synpunktshantering
2017-06-02 11,Kris och säkerhetsplan 2017
2017-06-02 13,Livsm.reg.2
2017-05-15 Tillsyn vid den fristående förskolan Andante Västra vägen vt. 2017 Tillsyn vid den fristående förskolan Andante Västra vägen vt. 2017 (rtf, 297 kB)
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 Sekretessbelagt
2017-06-02 D-Underlag för tillsyn fristående förskola 2017-06-15
2017-06-27 10,Rutiner för synpunktshantering
2017-06-27 12, SBA juni 2017

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-10-18 Barn- och utbildningsnämnden §76 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Andante Västra vägen vt. 2017