Ärende: Käppalaförbundets begäran om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker till förbundet

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-05-09
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2017:180

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-05-10 Underlag för beslut om anslutning av Vaxholm o Österåker till förbundet Underlag för beslut om anslutning av Vaxholm o Österåker till förbundet (pdf, 2,6 MB)
2017-11-01 Genomlysning av Käppalaförbundets förslag till medlemkommunerna om utökad låneram och anslutning av Österåker och Vaxholm
2017-05-10 Underlag för beslut för Käppalaförbundets medlemskommuner avseende utökad låneram Underlag för beslut för Käppalaförbundets medlemskommuner avseende utökad låneram (pdf, 1,0 MB)
2017-11-01 Hemställan från Käppalaförbundets om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker Hemställan från Käppalaförbundets om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker (rtf, 142 kB)
2017-11-15 KS/2017-11-13 §191 Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker KS/2017-11-13 §191 Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker (Rtf, 129 kB)
2017-05-09 Underlag för informell förankrings-/ samrådsprocess avseende Käppalaförbundets begäran om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker till förbundet Underlag för informell förankrings-/ samrådsprocess avseende Käppalaförbundets begäran om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker till förbundet (pdf, 872 kB)
2017-11-16 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 7 § 191 KS/2017-11-13 Protokollsbilaga 7 § 191 (pdf, 69 kB)
2017-06-20 Brev avseende utökad tid för förankringsprocess

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2017-11-13 Kommunstyrelsen §191 Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker
2017-11-28 Kommunfullmäktige 7 Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker