Råsunda

Synpunkter:

Publicerat 12 maj 2015

sdfg

Publicerat 12 maj 2015

Rusta gärna upp alla små lekparker som finns mellan husen. Gör om till små oaser för både stora och små. Att ta med picnicfilten ut på gården för lek och mys hade varit guld värt.

Publicerat 12 maj 2015

Fler parkerings platser. Som är billigare samt rena lötsjön från vatten växter som ser och luktar äckligt. Att man ska och kan ta kopp morgon kaffe

Publicerat 12 maj 2015

Bra plan! Behåll Råsunda som det är i huvudsak men stärk gärna kopplingarna till omkringliggande områden. Det ska kännas tryggt att promenera och enkelt att cykla eller vid behov köra bil

Publicerat 12 maj 2015

Rusta upp förskolorna och skolorna i Råsunda så våra barn, pedagoger och lärare kan må bra och vi slipper skämmas inför besökare från andra kommuner!

Publicerat 12 maj 2015

Gör i ordning lekplatsen i Näckrosparken! Den är pinsamt sliten och det är massor med barn som är i parken varje dag oavsett väder. I jämnförelse med Sundbyberg har Solna kommun lång väg till roliga lekplatser för barnen i kommunen!

Publicerat 12 maj 2015

Bättre cykelbanor och fler trevliga pubar/restauranger. Ett Södermalm norr om stan

Publicerat 13 maj 2015

Lekparkerna i Råsunda är under all kritik. Vi bor nära Sundbyberg och i deras lekparker, även de små, underhålls leksakerna och byts ut när de är slitna. I näckrosparken står ett vindskydd där det saknas en planka och med klotter från flera år tillbaka utan åtgärd. Rutchskana/klätterställning är sliten och det finns lösa skruvar som bör åtgärdas. Eller ännu hellre - nya leksaker! Samma gäller för flera andra små lekparker i närheten. Och här finns mkt barn!

Publicerat 13 maj 2015

Solnavägen, mellan Stockholm och Frösundaleden är hårt trafikerad. Om jag via Solnavägen vill cykla till Råsunda så finns ingen naturlig cykelförbindelse. Väljer jag i stället att ta bilen, så är det raka spåret. Risken är stor att jag väljer bilen. Bra för Solna??

Publicerat 13 maj 2015

Asfaltera gatorna. De är i uselt skick

Publicerat 13 maj 2015

Jag tycker Solna stad borde plocka upp exemplet från Huddinge där man placerat ut fartkameror även på mindre lokalgator där trafikbelastningen är hög. 30 sträckor är också prioriterade i bostadsområden och skolor.

Publicerat 13 maj 2015

Förbättra gångväg och trappa från Östervägen upp till Charlottenburgsvägen. Tack för att lindarna på Rosstigen blev beskurna och lekparken städad.

Publicerat 13 maj 2015

TA bort parkering på Råsundavägen och ordna cykelbanor i båda riktningarna.

Publicerat 13 maj 2015

Farthinder och tyst asfalt på utsatta delar av Råsundavägen för att göra den mindre attraktiv som genomfartsled.

Publicerat 13 maj 2015

Bra, men ta hänsyn till färgskalan runt gamla stråket, så inte ny bebyggelse blir tråkigt vit. Se till att ta bort klotter snabbare!

Publicerat 13 maj 2015

Råstasjön måste skyddas från mer bebyggelse. Värna om hela ekosystemet. Gör området till naturreservat.

Publicerat 14 maj 2015

Jag tycker att råstasjön ska bevaras. Den är viktig för rekreationen och fungerar som en oas i det annars, rätt hårt exploaterade solna.

Publicerat 16 maj 2015

Visionen är bra för Råsunda som ni har formulerat den men det som fattas är fler restauranger och fler uteställen öppet till 03 i området

Publicerat 16 maj 2015

Råsunda är unikt i sin kulturella särprägel i Sverige som den enda homogena stadskärnan i jugendstil. Det är viktigt att den får behålla detta och skyddas mot exploatering. Både från företag och bostadsrättsföreningar. Exempel är butiksskyltar som sticker ut enormt från särprägeln, bostadsrättsinnehavare som förstör kulturvärden när de "renoverar" samt tveksamma lösningar i formgivning av offentliga arrangemang såsom reklampelare, busshållplatser, gatubelysning etc. Låt råsunda vara solnas gamla stan, ett kulturhistoriskt smycke att vara stolta över! Hjälp företag och boende med riktlinjer och bidrag för att vårda kulturarvet! Mvh Henrik Bergdahl Tottvägen 1b Solna 0703168859

Publicerat 16 maj 2015

Rusta upp vasalundshallen alternativt bygg ny simhall. Förbättra gatubelysningen tex på Erik Sandbergs gata och vid vändplanen vid ekensbergskyrkan. Bygg ut cykelbanor i hela Solna. Satsa på invånarna i kommunen och fokusera inte bara på att locka dit storföretag.

Publicerat 17 maj 2015

Det är ohumant med avgift på gatan i den utsträckning vi har just nu i solna. 9-17 är helt ok men fri parkering på helger och röda dagar. Varje gång vi får besök med gäster i bil är detta ett störande moment som skapar irritation att behöva gå ner igen och leta upp en automat. För det är bara här som såna här p-regler existerar. Konstigt? Michael Jansson Åsvägen 2, solna

Publicerat 17 maj 2015

Jättefint område men butikerna och servicen lämnar eftersom det är ont om folk. Många mindre områden kan förtätas, gärna med affärs-/kontorslokaler så att det inte blir en sovstad. Inga fler hemska punkthus tack. Mvh Fredrik

Publicerat 18 maj 2015

Jag tycker det är viktigt att bebyggelsen på gamla stadion går i stil med gamla Råsunda, inga moderna eller "nytänkande" hustyper eller fasader bör förekomma utan snarare bör äldre byggnadsmetoder användas. Viktigt är också att husen inte blir för höga och att det är verksamhet i bottenplanet för att få en levande stadsdel. Gamla Råsunda (kring torget) bör även utvecklas för att locka fler bra restauranger och butiker, likt midsommarkransen. Idag är utbudet litet och ganska tråkigt. Fler uteserveringar, caféer och butiker kommer göra stadsdelen attraktiv och motståndskraftig mot ev. hotande bebyggelse eller utveckling. Kring södra Långgatan, den sk "lyckliga gatan" vid mötet m frösundaleden bör miljön återställas och rustas då detta riskerar att bli ett slumområde. Den nyare bebyggelsen där med posten i bottenvåningen passar inte in i staden och bör ersättas av mer tidstypiska hustyper. Tunneln under frösundaleden bör förfinas gällande ytskikt, formspråk och belysning.

Publicerat 19 maj 2015

Jag tycker att Råsunda skulle bli cykelvänligare, med mer cykelbanor, speciellt i Råsundavägen (om det behövs, med mindre bilparkering).

Publicerat 19 maj 2015

I alla fall en cykelväg (gäller hela kommunen) som är värd namnet.

Publicerat 20 maj 2015

Låt Råstasjön vara, det är så många som utnyttjar det grönområdet och vore en förlust om det försvann.

Publicerat 20 maj 2015

Låt Råstasjön vara!

Publicerat 22 maj 2015

Bra att bevara områdets karaktär. Säkerställ god (bättre!) tillgänglighet nu när blåbussarna försvunnit.

Publicerat 22 maj 2015

Exploatera inte sönder området kring Råstasjön!

Publicerat 25 maj 2015

bra om de nya husen som ska byggas på fotbollsstadion går i "samma" stil som övriga råsunda

Publicerat 27 maj 2015

Ev byggnation skall harmoniera med bef hus! Ingen arkitektonisk hysteri utan varsam byggnation så Råsundas karaktär bibehålls. Stadsdelens karaktär med mindre parker måste få vara kvar. Detta är Solnas äldsta stadsdel och kräver extra varsamhet.

Publicerat 28 maj 2015

"Råsunda ska i huvudsak bevaras till sin karaktär. Vid eventuell kompletterande bebyggelse ska hänsyn tas till den sammanhängande och kulturhistoriskt intressanta miljön i Råsunda." Bra att veta att ni tänker bygga en ny Råsunda Stadion, enligt beskrivningen ovan...

Publicerat 3 juni 2015

Låt Råsunda växa ihop med Stockholm genom bebyggelse utmed Solnavägen. Det förstärker stadskaraktären och skapar möjligheter för utvecklad närservice

Publicerat 3 juni 2015

När man bygger nytt borde det kunna göras i den byggstilen som man har i gamla Råsunda. Det är det snyggaste som finns i Solna och det kanske är dyrare att bygga men det måste man kunna få igen.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg ett restaurangstråk från Råsunda torg till T -baneutgången vid Dallashuset, mellan det sparade Parkvägenhuset och den nya planerade bebyggelsen på Råsundaplanen. Gärna ett café på torget intill lekplatsen. Vi måste inte ha sprit och öl överallt!

Publicerat 3 juni 2015

Bra plan! Förtäta resten av kommunen såsom det är gjort i Råsunda. Bygg mer hållbart och utveckla solna stad till en mer stadsmässig karaktär. Önskar se fler parker och boulevarder framöver.

Publicerat 3 juni 2015

Kan man inte lyfta miljöerna runt omkring Råstasjön. Mer bänkar och annat som finns i andra stadsparker. I Sundbyberg har man ett café vid lötsjön. Det borde man väl ha vid råstasjön, helst i ändan mot sjövägen eftersom det är tystare där.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg ihop Råsunda med andra stadsdelar med kvartersbebyggelse. Kvartersbebyggelse är effektivt och bidrar till den trevliga karaktär Råsunda har. Idag finns det en hel del caféer, butiker och pubar i Råsunda, att bygga nytt i kvarter skulle göra att fler trevliga fik etc skulle etablera sig och råsunda skulle bli ännu mer levande.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg bostäder mellan Sjövägen och Näckrosvägen i suterräng.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg en stig mellan den bebyggda delen av näckrosvägen och sjövägen.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg vid råstasjön! Råstasjön skulle bli trevligare och lägenheterna skulle bli attraktiva. Se till att bygga ihop det ordentligt med arenastaden och bygg ihop arenastaden med omkringliggande områden.

Publicerat 3 juni 2015

Solna Business Parks gräns mot Gränsgatan bör styras upp. Bygg bostäder längs med vägen och trottoarer på BÅDA sidor!

Publicerat 3 juni 2015

Utöka bebyggelsen från Arenastaden mot Råstasjön. Att få ett mer levande område kring sjön kommer gynna både de boende och de som vill nyttja naturstråken.

Publicerat 3 juni 2015

Rensa upp Maria Wines park, hugg ner några träd och "våldtäktsbuskar", gör det trevligare och mer inbjudande mot Råsundavägen. Belysningen är kraftigt undermåligt, både på Råsundavägen och i parken.

Publicerat 3 juni 2015

Rusta upp Näckrosparken! Genom att bygga om parken och samtidigt förtäta med bostäder och utökad belysning så kommer den garanterat bli en av de mest välbesökta parkerna i staden.

Publicerat 3 juni 2015

Arenastaden tillför otroligt mycket till Solna, bygg även fler bostäder vid Råstasjön. Solna och regionen har bostadsbrist och vi måste ta ansvar. Bygg fler bostäder nu!

Publicerat 9 juni 2015

Hej! Jag gillar helheten i det som ni skriver. Viktigt att binda samman Solnas stadsdelar! Jag har under en tid bott i Belgien och där tillämpar man ofta en strategi att ändra detaljplanen för villaområden till område med flerfamiljshus, sedan sköter marknaden ombildningen. Detta vore ett intressant angreppssätt även i Solna. Ett kvarter som borde omvandlas är t.ex."Nätet", som idag har en tråkig villabebyggelse, men som garanterat skulle vara intressant för exploatörer att utveckla. Även boende i kvarteret skulle bli vinnare till följd av ökade fastighetspriser. Med vänlig hälsning Fredrik von Unge Idrottsgatan 4, Solna

Publicerat 9 juni 2015

Hej, det borde framgå tydligt att bebyggelse med nya punkt- och lamellhus inte är önskvärd i Solna. Är det något vi har för mycket av så är det just punkt- och lamellhus. Blev intresserad och glad när jag hörde att Migrationsverkets gamla lokaler i kv Charlottenburg skulle ersättas med nya hus. Men till min stora besvikelse läste jag sedan att man planerar för... nya lamellhus. Hur tänker man då?

Publicerat 9 juni 2015

Riv de vita militärförråden i Järvastaden innan de rasar, och bygg tillfälliga studentbostäder till dess att detaljplan fastställts och kontaktledning tagits ned. Järvastaden har en perfekt läge nära Kista och med direktbuss till universitetet.

Publicerat 9 juni 2015

Förtäta gala Råsunda i samma stil som de gamla husen vid Stråket fast i modern tappning.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg mer i Arenastaden st det blir en levande och riktig stadsdelskänsla.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg mer vid Råstasjön! Inga stora naturvärden som är värda att spara. Mest sly och Kanadagäss. Vore toppen med ett fik nära sjön för oss som går runt den. Saknas av många.

Publicerat 9 juni 2015

Asfaltera gatorna

Publicerat 11 juni 2015

Asfaltera gatorna i Råsunda. Riv inga fler hus. Riv inte polishuset på Råsundavägen. Tack

Publicerat 14 juni 2015

Bygg bostäder vid gamla brandstationen, bygg i "Gamla Råsunda stil.".

Publicerat 14 juni 2015

Bra att galna polishuset rivs, Råsundas fulaste hus. Bra med bostäder och butiken i botten!

Publicerat 14 juni 2015

Bra! Behåll känslan i byggnader och natur. Grönområdena är näst intill för få - förbättra dessa genom bättre underhåll och gör dom till ännu trevligare och grönare!

Publicerat 15 juni 2015

Det låter bra. Så länge det finns grönområden kvar. Samt att Råstasjön får leva kvar som den är idag. /Frida

Publicerat 23 juni 2015

Eftersom Vireberg tillhör Råsundaområdet, bör även detta område underhållas och rustas upp, vad gäller grönområden och parker. Gatlampor vid cykelvägar, vore bra.

Publicerat 24 juni 2015

Korsningen Frösundaleden/Solnavägen blev om möjligt ännu sämre för gående och cyklister efter tvärbanan. Nu är det rena motorvägskorsningen - raka motsatsen till allt prat om att länka ihop Solna C med Råsunda.

Publicerat 30 juni 2015

Jag vill att man man gör riktigt bra och inspirerande cykel och gångbanor till de primära grönområdena som finns i Solna. Råsunda ligger ju nära allihopa men vägen dit försvåras i onödan och är inte alltid inspirerande. Skulle vilja ha en bra cykelväg och fin gångväg till Hagaparken t ex. Håller även med föregående talare om Södermalmstänk i Solna och då är Råsunda ett bra ställe att få in mysiga fik, uteserveringar, bra restauranger...gärna med lite ekologisk inriktning. Skulle gärna se att stadsdelen var drivande med att ha förskolor i toppklass som serverar egenlagad bra mat med övervägande ekologiska och närproducerade varor samtidigt som man arbetar med att få bort övriga gifter i själva skolan. Detta är framtiden för kommande generationer och något som fler och fler föräldrar kommer att efterfråga. De 3 mindre parkerna som finns i Råsunda idag kan behöva få sig en genomgång så att man vill gå dit. Som det är nu går jag alla dagar i veckan till Skytteholmsparken som är fantastisk och inspirerande. Mer härliga kvalitetsgrönområden i själva Råsunda...och då är det sol, slott och nyckelparken man kan jobba med antar jag.

Publicerat 3 juli 2015

Satsa verkligen på gediget cykelnät i hela solna så att man lätt och smidigt kan ta sig runt i stadsdelarna (även såklart att man kan vandra samma sträcker). Skulle vilja ha mer grönska i alla dess former för att lyfta Råsunda ännu ett snäpp. Råsunda är ju fantastiskt med sina gamla hus och villor. Så fattas bara att gör det ännu mer fantastiskt att vara i detta område!.

Publicerat 3 juli 2015

Utveckla närparkerna i Råsunda, framförallt Näckrosparken. Främja biologisk mångfald genom stadsodling, gärna både mellan husen och vertikalt (genom växtväggar, gärna med örter/ätliga växter), så att man skapar gröna samband i stenstaden. Bevara det som återstår av de unika naturvärdena vid Råstasjön. Helt fantastiskt med 180 fågelarter och 350 växter! Skapa skyddande barriärer mot Arenastaden, vars arkitektur och bilfokus dessvärre är så mycket förort man kan tänka sig.

Publicerat 3 juli 2015

Ingen ytterligare byggnation vid Råstasjön - ett helt ekosystem mitt i storstaden. Förstärk de gröna sambanden mellan Råsta och Löt genom att riva upp Sjövägen. På delar av ytan där vägen har varit kan man bygga en stadspark med parkour, utegym mm.

Publicerat 7 juli 2015

Mycket bra att "koppla ihop" Råsunda med grannarna. Önskvärt få bort trafiken på de större vägarna som splittrar sammanhållningen. Fler restauranger helst med husman, Italienskt, franskt.Småaffärer

Publicerat 7 juli 2015

Vidta åtgärder för att minska genomfartstrafiken i Råsunda - t ex genom att stänga av/enkelrikta ett antal av smågatorna mot Råsundavägen. Råsundavägen kan smalnas av för biltrafik så att en dubbelriktad cykelbana i mitten får plats. Råstavägen bör göras enkelriktad, där är det idag mycket trafikfarligt att gå eller cykla. Sjövägen ska enligt beslut 2014 stängas av, nu måste detta genomföras. När det sker kommer det gröna stråket Råsta-Löt att kunna förstärkas.

Publicerat 7 juli 2015

Ja till förstärkta kopllingarna, särskilt med tanke på Mall Of Scandinavia. Skulle vara schysst om vi hade möjligheten att ta bussen (eller annat fordon) till att komma dit utan att ha genomfrusta fötter. Plus att när man handlat där vill man ju inte släpa på alla väskor, utan då är det bekvämt att kunna ta bussen till Råsunda.

Publicerat 9 juli 2015

Gör något åt klottret som är överallt och som fylls på hela tiden.

Publicerat 10 juli 2015

Skjut alla kanadagäss vid råstasjön. Jag trodde fiskmåsar var de värsta fåglarna men efter att ha hört 1000-tals kanadagäss skräna i kör i södra delen av sjön så har jag en ny kandidat. Så fram med bössan eller använd annan lämplig åtgärd för att få bort just dessa vidriga fåglar. De andra skötsamma arterna kan få vara kvar.

Publicerat 10 juli 2015

Uteservering med ett riktigt bra café eller restaurang vid råstasjön skulle vara trevligt. Överhuvudtaget tycker jag man borde satsa mer på att få in riktigt bra hyresgäster i Råsunda såsom kvalitetsrestauranger och fik gärna på bekostnad av tråkiga kedjor som serverar taskig mat

Publicerat 11 juli 2015

Rädda Råstasjön! Detta lilla område blir än viktigare i en allt tätare stad. Skapa och upprätthåll en bra underhållsplan för Råsundas närparker, så att de blir trevligare att vistas i. Stadsodling är bra både för miljön och ur social synpunkt. Satsa på barnen genom fina lekparker. Stråket med sin fina staty omgärdas idag av trafik på fyra sidor, en taxistation samt p-platser (!) Här som på andra håll i Solna behövs ett omtag - vi efterfrågar en modern, grön stadsplanering som sätter g/c-trafikanter i centrum.

Publicerat 14 juli 2015

Om jag vill ta mig till Hagaparken från Råsunda så finns det ingen härlig uttänkt väg för detta. Jag skulle vilja ha en väg dit som inte bara är en transportsträcka utan att det är ett trevligt stråk dit också. Då vi inte har så mycket intressanta grönområden runt Råsunda (mest pyttesmå parker) så behöver vi åtminstone riktigt bra vägar till de större som finns. Och gärna vägar så att man slipper gå med barnen vid de större vägarna.

Publicerat 19 juli 2015

Råsunda är verkligen fantastiskt på alla vis med sina olika gamla och charmiga byggnader/villor. Men det behövs ordentliga grönområden. Det finns mest bebyggelse i just råsunda och de få gröna områden som finns är ju inte speciellt attraktiva. Satsa även på att få in caféer och restauranger med själ som man vill besöka igen och igen. Det kommer ju också lyfta området och göra så att man trivs ännu mer. Tycker även det är bra att ni ska minska på trafiken i området och hoppas på fler bilfria gator framöver då jag inte ser poängen med att bilar ska kunna åka precis överallt.

Publicerat 21 juli 2015

Bättre koppling till intressanta områden i Solna. Mer ekologiskt fokus i verksamheter som skolor, förskolor och även för nya hyresgäster såsom restauranger/caféer, livsmedelsbutiker (t ex paradiset). Mer intressanta grönområden dit man vill ta barnen och själv kan koppla av som vuxen. Minska trafiken på sikt. Rusta upp områden som inte ser så trevliga ut. Mycket ljus och trygga vägar till kollektivtrafik, genom parker etc. Tänk helt enkelt på framtiden och hur vad vi kommer att efterfråga då. Det kommer att vara att man vill bo nära stan men samtidigt när grönska. Trots att man bor nära stan får det gärna trafiken vara så minimal och tyst som möjligt. Staden ska i första hand vara till för människor och inte bilar. Människor vill äta på mysiga och trevliga restauranger/caféer/livsmedelsbutiker med bra kvalitet och ekologiskt tänk (detta är bara i sin linda idag, imorgon kommer de flesta att förutsätta att det finns). För barnens skull kommer det att vara ett krav framöver att sätta dom på förskolor/skolor som serverar mestadels ekologisk mat. Råsunda idag är ett riktigt bra område för att bilda familj och jag hoppas man fortsätter utveckla stadsdelen åt det hållet. Andra stadsdelar kan få vara mer ungdomsinriktade som t ex Arenastaden. Vi behöver inte massa nattklubbar, pubar, snabbmatställen osv i Råsunda för det passar inte in.

Publicerat 24 juli 2015

Trevliga gångstråk utan hinder till sjöarna, grönskan och centrum. Kvalitetsrestauranger före sunkhak. Gör grönskande områden mer intressanta och gärna fler i Råsunda. Göm de stora vägarna. Mer härliga öppna torgytor med fin utsmyckning och där man spatsera runt samt sitta och trivas.

Publicerat 26 juli 2015

Ta bort sjövägen mellan Råstasjön och Lötsjön så vi får en helt kopplat grön miljö mellan sjöarna så man enkelt kan springa, gå och cykla mellan dessa utan störande trafik! Sedan är det väldigt bra att ni kräver att nybyggen i Råsunda måste vara snygga och passa in på ett bra sätt i stadsdelen. Hoppas verkligen det gällerframtida hyresgäster i dessa nybyggen också så vi inte får McDonalds eller dylikt utan riktigt bra restauranger, caféer och butiker som också passar in i området.

Publicerat 3 augusti 2015

Råsundavägen och Solnavägen saknar cykelbana.

Publicerat 3 augusti 2015

Hej Jag tycker vi ska ansa träden kring Råstasjön. De blrhar nli för höga och skymmer utsikten mot sjön för boende runtomkring. Bra om kommunen tar tag i det och inte andra. Tack Mvh Eva

Publicerat 3 augusti 2015

Låt de få grönområden som finns vara kvar, med tanke på människors och djurs välbefinnande! Se till att de sköts på bästa sätt och det får gärna bli fler. Se till att bevara Råstasjön !

Publicerat 3 augusti 2015

Hej Solna stad, Bevara alla grönområden och ta väl hand om dom. Tack på förhand!

Publicerat 3 augusti 2015

Om Solna skall göra skäl för ordet Stad måste personbilstrafiken bort från stadskärnan. Släpp fram gående och cyklande barn.

Publicerat 4 augusti 2015

I linje med ambitionen att knyta ihop stadsdelarna bättre kan en enkel åtgärd vara att förbättra och vinterunderhålla gångvägen mellan Östervägen 16-18 och Charlottenburgsvägen. På det sättet blir det enklare och säkrare för handikappade, pensionärer, personer med barnvagn och andra beroende av hjulburna medel att ta sig mellan Solna Centrum och Vasalund/Arenastaden. Även trappen intill behöver underhållas. Tanken är inte att detta ska bli den främsta transportvägen mellan dessa platser men den används frekvent idag som ett komplement och bör därför få ett vettigt underhåll.

Publicerat 4 augusti 2015

Lekplatserna i Råsunda behöver rustas då det är mycket nedgångna. Flera av lekplatserna har nyligen fått staket runtom vilket välkomnas stort och bör övervägas på samtliga lekplatser då det är en säkerhetsfråga. Bra vore om varje gungplats fick minst en småbarnsgunga då de är mycket populära bland de yngsta barnen och dess föräldrar. De är också de som primärt nyttjar lekparkerna under dagtid på vardagarna. Satsningen på Skytteholmsparken har varit uppskattad och fler lekparker borde kompletteras med nya spännande lekmöjligheter. Idag går många Solnafamiljer till Sundbybergs nya fina lekplatser eftersom Råsundas är så oinspierade och slitna.

Publicerat 4 augusti 2015

För att kunna främja medborgarnas hälsa, simkunnighet, livräddning och säkerhet kring vatten är en simhall i gott skick elementärt. Vasalundshallen är en uppskattad simhall som dessutom är en extra tillgång för den närliggande skolan. Dessvärre är simhallen inte alls i så gott skick och att rusta upp den borde vara mycket angeläget och självklart. Vasalundshallen har även ett kulturhistoriskt värde för Rådunda som borde värnas.

Publicerat 4 augusti 2015

Råsunda har egentligen ingen park att tala om trots att fyra områden har park i sitt namn. Näckrosparken är väl egentligen den park som skulle kunna bli något om man satsade lite krut på den så den blir mer inbjudande och öppen med intressanta saker som gör att de boende vill hänga där. Om det går att utveckla något mer grönområde i Råsunda så bör man prioritera det då Råsunda har väldigt mycket byggnader som det är. Skulle gärna se att några gator stängs av för biltrafik. Filosofin i kärnan av en stad bör vara så lite bilvägar som absolut möjligt och att de gående/cyklister är de som har företräde. Sedan hade det varit bra om man skulle kunna ha ett café vid Råstasjön utan att störa djurlivet för mycket. Detta för att locka fler människor till sjön. Om man kan rensa lite längs kanterna utan att förstöra för fågellivet så skulle det också vara bra så man ser sjön från fler ställen när man går runt den.

Publicerat 5 augusti 2015

Planeringen (om det finns någon planering?) av cykeltrafiken i Solna är minst sagt urusel. Det är ogenomtänkta farliga och dåliga lösningar överallt. eftersom jag bor i Råsunda och cyklar i hela Stockholmsområdet (men kör även bil) så kan jag konstatera att Solna har en mycket ålderdomlig och förlegad syn på trafiklösningar. Allt krut läggs på biltrafik och på att försvåra framkomlighet för cyklister. Det finns verkligen väldigt mycket att jobba på för att Solna ska vara en modern, miljövänlig och smart stad. Vänligen, Jannice Gancarz jannice.gancarz@comhem.se

Publicerat 6 augusti 2015

Råsunda (liksom övriga Solna) är redan idag mycket drabbat av genomfartstrafik. När Arenastaden är fullt utbyggd och Skandinaviens största köpcentrum står klart blir trafiken än mer intensiv. Det kommer att bli köbildning längs Råsundavägen, Råstavägen, Östervägen, Vintervägen och Sjövägen. Därför måste man omgående ta ett grepp kring denna fråga, genom att t ex enkelrikta/stänga av vägar genom Råsunda. Den vackra stenstaden och den unika villabebyggelsen är värd att bevara och utveckla - som en del i en gång- och cykelvänlig miljö, inte som ett bilinferno!

Publicerat 9 augusti 2015

Bevara gräsplanen utanför Mulle Meck, dvs inga bostäder som nu verkar vara planerat enligt vissa visionsplaner. Utveckla ytan så att den blir en central del av Järvastaden, med fotbollsplan, grillplatser och annat som gör området till en samlingspunkt.

Publicerat 10 augusti 2015

Var finns alla kvällspass caféer och mysiga butiker? Här finns alla förutsättningar för att likt Sundbyberg få en härlig småstsdskänsla till de stunder man tröttnat på alla intilliggande gigantiska gallerior.precis det som solna saknar :)

Publicerat 11 augusti 2015

Sluta gnälla om att det byggs vid pölen vid Arenan. Det är ingen sjö, det är en toalett för fåglar. Solna är nog en av de grönare stadskommunerna i Stockholm och vid pölen intill arenan är det både smart och bra att bygga lite mer med tanke på all ny kollektivtrafik dit, arbetsplatser och nya köpcentrumet. Solna är väldigt grönt men har bostadsbrist det ser alla som gått runt i kommunen!

Publicerat 11 augusti 2015

Jag tycker att det finns mycket potential att inreda fler lägenheter i Råsunda. Och då pratar vi främst om vindsvåningar i de äldre husen. Speciellt längs Råsundavägen ser man många hus som inte har utnyttjat sina vindsvåningar. Gatan skulle se mycket trevligare och livligare om alla de fula vindsvåningarna var försedda med snygga takkupor och balkonger. Staden borde införa en årlig straffavgift för föreningar som inte inreder sina vindsvåningar till bostäder. Det finns även mycket potential bland Råsundavillor att fixa privata hyreslägenheter -- staden bör planera morötter för villaägare att inreda hyreslägenheter i sina villor.

Publicerat 14 augusti 2015

Det idiotiska förslag som avser att bygga runt Råstasjön, delvis på strandskyddat mark, är inte förankrat hos Solnabor och besökare vid Råstasjön. Det idiotiska förslaget är helt enkelt en hemlig överenskommelse mellan politiska partier, som idag INTE ens är i majoritet i fullmäktige, och ett byggföretag (sic!). Det skall inte genomföras! Lyssna till de som är användare av naturen och den friska luften runt sjön och visa att vuxna människor kan ändra sig. Det finns flera andra områden att bebygga i Solna. Förstör inte lungan i Solna. Det är allvarligt att gå emot invånarna på detta sätt.

Publicerat 19 augusti 2015

Bostadsrättsföreningen Vasen 4 Solna den 10 juli 2015 Råsundavägen 68 169 57 Solna Kommunstyrelsen Solna stad Vår bostadsrättsförening har på föreningsstämma 20150527 beslutat att till Solna Stad överlämna synpunkter på byggnadsplaner samt skötsel av Vasalundsparken norr om Råsundavägen. Vi översänder här som bilaga den motion som ställdes till stämman och ber er beakta framförda synpunkter i er fortsatta handläggning. Med Vänliga Hälsningar Brf Vasen 4 Fredrik Stenman Hellström Ordförande På föreningens årsstämma den 27 maj 2015 beslöts enhälligt att uppdra till styrelsen att till Solna stad framföra, dels att skötseln av Vasalundsparken är oacceptabel och att en förbättring snarast bör ske, dels en erinran om parkens värden. Skötseln är i huvudsak inskränkt till den stora, vackra dalsänkan mitt för Magasinsvägen samt det gräsbevuxna området nedanför Råsundavägen 68 och 70. I övrigt sticker bristerna tydligt ut för den som vandrar i parken, ofta stötande som i backen upp mot Råsundavägen 68 och i den medfarna bollplanen bredvid. Intill parkvägen ses trädstammar, hela och mossbelupna eller rätt nyligen sågade i bitar jämte grövre och klenare grenar. Exempelvis är vidare gångstigen mellan Dal - och Råsundavägarna nedanför Råsundavägen 66 och 64 så övervuxen, att den inte längre är brukbar. I Översiktsplanen är emellertid Vasalundsparken markerad som viktig för rekreation och biologisk mångfald. Det framhålls °att de som bor i stadsdelar med mer grönska har bättre hälsa, °att det därför är viktigt att befolkningen har tillgång till grönska nära bostaden och större sammanhängande grönstråk °att det härvidlag är sämst ställt i delar av Skytteholm och i södra och östra Råsunda. Förslaget till ny Grönplan påpekar därtill, °att en vacker fysisk omgivning får människor att trivas där de bor och att områden där det finns parker, lekplatser och promenadvägar uppfattas som vackra. °att stadsdelsparkerna bör ligga högst 800 meter från bostaden. På en karta visas med 800- meterscirklar runt dessa parker, det vill säga fågelvägen, vilka områden de kan betjäna. Av kartan framgår för vår del, att vi omsluts av cirklarna kring såväl Lilla Frösunda- som Hagalundsparken, medan parken vid Råstasjön är för avlägsen. Men kartan vilseleder. Ingen av de två är realistisk som vår stadsdelspark. De är inte tillgängliga för barn, gående eller i vagn, inte heller för rörelsehindrade. De ligger bortom barriärer och en gåendes 800- metersgräns. Innebörden av förslaget till Grönplan är således att vår del av Solna också fortsättningsvis blir den sämst tillgodosedda i fråga om tillgång till natur och park. . Vår perfekt belägna, 700 meter långa närpark, som uppfyller alla krav på en stadsdelspark finns utan förklaring inte med på kartan. Den förklaring vi kan se är, att staden vill ha möjlighet till markförsäljning för den husrad utefter Dalvägens sydsida, som visas i Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde. En sådan bebyggelse skulle få stora negativa följder. Den skulle göra Vasalundsparken till ett bakgårdsområde till husen vid Dalvägen med parkrester som ger få utvecklingsmöjligheter. På vägen genom parken och på bollplanen skulle stå hus med vägstumpar bakom. Barnens pulkabackar skulle spolieras. Boendekvaliteterna i området skulle otvivelaktigt minska. Barnfamiljerna skulle se sig om efter annat boende, särskilt illa eftersom det finns ovanligt stora lägenheter i vårt område. Förtroendet för stadens långsiktiga planering skulle också svikta. Översiktsplanen säger ju (s 27), att ett tätt bostadsbyggande inte kan (tillåtas) ske på bekostnad av goda boendekvaliteter. Vasalundsparkens nuvarande skick bidrar till att dölja potential och kvaliteter vid en ytlig betraktelse. I själva verket finns likheter med Hagaparken: skog, branta stup, vackra ekdungar, en vindlande promenadväg med möjlighet att att anlägga flera och en bred "pelouse" som den nedanför koppartälten. Där skulle en damm kunna finnas. Med en häck eller annan vegetationsridå mot Dalvägen kan ett grönt rum skapas med behagliga sittplatser och små caféer, bland annat på höjden med utsikt över Arenastaden, som därmed vore försedd med ett smycke. Arenastaden skulle genom en vacker park tillföras ett för många välbehövligt, inbjudande grönt komplement till de höga byggnaderna. Omdömet torde inte bara gälla för oss kringboende utan också för de boende i Arenastadens 3000 lägenheter, för de 30 000 arbetande och för oräkneliga besökare. Vi hoppas att Solna stad står vid de vackra orden om naturområdenas vikt och sin försäkran, att det offentliga rummet skall värnas och främjas också vid omgestaltning av befintliga stadsdelar. För Bostadsrättsföreningen Vasen 4

Publicerat 21 augusti 2015

Bygg vid Råstasjön. Kommer annars att bli en bosättning när Mall of Scandinavia öppnar och ingen kommer våga sig dit.

Publicerat 22 augusti 2015

1 Bra att ta hänsyn till kulturmiljön i Råsunda, men ÖP06 framhåller något annat att också ta hänsyn till vid ev. nybebyggelse. När en stadsplanerare värd namnet missat det kommer misstanken om medveten förträngning. Detta något är större sammanhängande park- och naturområden, varav bara ett finns, Vasalundsparken, vid Dalvägen. ÖP06 säger vidare att Östra Råsunda är fattigast på natur- och park av alla stadsdelar samt att forskning belagt positivt samband mellan närhet till natur och folkhälsa och livskvalitet. Att det är så betonas inte i ÖP30. ÖP30 har en ledande tanke, att stadsdelar ska knytas ihop, men missar totalt att Arenastaden och Råsunda kan kan kopplas perfekt genom att rusta upp Vasalundsparken ur sitt förfall. Med vegetationsridå mot Dalvägen kan ett grönt rum skapas med angenäma sittplatser och små caféer som de mötesplatser som ÖP30 vill skapa. Arenastaden skulle få ett smycke och ökad attraktivitet, och Ö Råsunda skulle få en underbar stadsdelspark in på knuten. 2 Det är genant för en stadsplanerare att i stället hänvisa till stadsdelsparkerna i Lilla Frösunda och Hagalund på orealistiska avstånd bakom barriärer, när man har ett fullgott alternativ i stenkasts närhet. 3 Det här är en stentung miss som hotar sänka förtroendet för hela förslaget och dess allmänt välvilliga retorik. Sverker Torell

Publicerat 23 augusti 2015

Bygg om Råsundavägen med breda cykelbanor och trottoarer, med utrymme för såväl cyklister, fotgängare och uteserveringar.

Publicerat 23 augusti 2015

Gör om buss 515 till spårväg.

Publicerat 23 augusti 2015

Samarbeta med Sundbyberg om anslutning Råsundavägen - Tulegatan i samband med nybygget på hörntomten (cykelbanor, trottoarer, utrymmen för uteserveringar).

Publicerat 23 augusti 2015

Anslut cykelbanor/-vägar i samarbete med Sundbyberg och Stockholm.

Publicerat 23 augusti 2015

Bygg om gränsgatan till stadsgata med nya bostadskvarter på båda sidor.

Publicerat 25 augusti 2015

Höga bostadshus upp till 45 våningar borde byggas på lämpliga platser i Solna. Runt Solna C ex vid P-platserna vid Statoil och vid Solnavägen blir bra landmärken. Även Solna b park och Solna strand behöver införliva bostäder, i höga hus. Huvudsta borde befrias från 60-tals höjden på 13 våningar och få några betydligt högre hus. Ett högt landmärke vid Uppsalavägen, likt Kistas mässhotell borde byggas vid Järva krog. Arenastaden borde få ett hus högre än hotellet. Solnasidan av Hagastaden skulle väga upp Thors Torn i Sthlm med en byggnad runt 45-50 våningar. LFV:s höjdbegränsningar kommer snart att minska. Bygg då, högt! Mvh Ulf Sparrestam, Råsunda.

Publicerat 27 augusti 2015

Gränsgatan bör bebyggas längst båda sidorna. När man kommer från Sundbygerg bör man omedelbart få känslan av tät stadsbebyggelse. Bra kollektivttrafiklägen ger förutsättningar för många bostäder.

Publicerat 27 augusti 2015

Bygg mer i Råsunda i gammaldags stil. Det är snyggt och är vad folk gärna betalar för. Kul med nya restauranger runt stråket. En välkommet inslag som jag vill se mer av. Trist att behöva åka in till stan för att äta på bra restaurang.

Publicerat 27 augusti 2015

Bygg mer så människor får möjlighet att flytta hit! In- och omflyttningstakten är hög och fler vill komma till Solna med de goda utbudet av både närservice och kommunikationer som finns här!

Publicerat 27 augusti 2015

Råsunda är Solnas hjärta och alla älskar stilen – bygg mer av Råsunda!

Publicerat 27 augusti 2015

Ser gärna fler bostäder i Råsunda, men förstör inte den härliga miljön. Råsunda känns som innerstan och det är bra!

Publicerat 30 augusti 2015

Gör Råstasjön till naturreservat. Anlägg en cykelbana längs Råsundavägen. /Elin Stenberg

Publicerat 30 augusti 2015

Hej, Mina kommentarer är riktade till alla stadsdelar. Solna behöver bygga ut cykelnätet. På kort sikt betyder det att nästan meningslösa satsningar på markeringar av cykelvägar ska stoppas och istället ska pengarna användas för att bygga bort vissa flaskhalsar (t ex där cykelvägen plötsligt smalnar av i norrgående riktning vid korsningen Solnavägen/Västra vägen). Det behövs också en aktuell cykelplan samt en aktuell cykelkarta för att kunna åstadkomma en vettig översiktsplan. Medel- till långsiktigt behövs det att vissa trafikljus styrs annorlunda, att man vid stadsplaneringen tänker på cyklister, samt gående med och utan barnvagn, äldre människor, rullstolsburna. Bland annat så behöver man helt enkelt sluta stänga till befintliga cykeltunnlar och ersätta dem med slingriga, smala, branta vägar. Inte heller är det en bra idé att bygga hissar till tvärbanan på så sätt att de som lämnar hissen hamnar rakt på cykelvägen. Listan med ganska enkla misstag angående cykelplaneringen är ganska lång. Också är det helt obegripligt hur Solna kan tillåta att det finns en så dålig spårvagn här. Den går inte alls i flera veckor per år, är inte synkroniserad med resten av tvärbanan, och avståndet mellan tvärbanan och pendeltåget vid Solna station är alldeles för långt. Underhållet av gator, trottoarer och torg är inte heller tillfredställande (exempelvis gatlyktan vid Råsunda torg som varit trasig i många månader). Innan Solna växer mycket mera och tar tag i nya projekt så bör det utvecklas ett fungerande underhåll av den befintliga infrastrukturen. Mvh Nicky Thilmann

Publicerat 30 augusti 2015

1. Ny större simhall! 2. Cykelväg längs Råsundavägen 3. Vettig lösning för gående och cyklister vid korsningen Solnavägen/Frösundaleden 4. Bättre underhåll av lekplatser, gatubelysning, buskage, ex Råsunda Torg 5. Servering vid Råsunda Torg är ett välkommet inslag. Det vore fint med servering nere vid Råstasjön också!

Publicerat 31 augusti 2015

Bra att Råsundas karaktär bevaras. Satsa på grönområden för stora som små. Gärna en översyn av antalet gäss och den spillning som de för med sig eller någon form av hinder så att man kan njuta i gröngräset.

Publicerat 31 augusti 2015

Satsa på lekplatser.

Publicerat 31 augusti 2015

Bevara Råstasjön! Kan New York och London bevara sina grönområden så kan också Solna göra det!

Dela: