Nya Ulriksdal och Järvastaden

Synpunkter:

Publicerat 8 maj 2015

Innan man bygger mer så se till att de som bor där bor kvar. Väldigt många är oerhört besvikna över hur det sköts i och omkring järvastaden och väljer därför att flytta till andra kommuner där man satsar mer på skola, omsorg, idrottsplatser samt att man vill bevara grönområden. Visst att det är en ny fin skola i Ulriksdal. Med kaotisk trafiksituation, för stora klasser, stressigt för barn och lärare, Det saknas förskoleklassplatser och förskoleplatser. Trafik situationen är under all kritik då framförallt bussarna 505 och 540 kör alladeles för fort och är en fara för de boende samt att det är svårt att förstå att bussarna skall gå där "inne" i järvastaden på de smala smala gatorna som skall vara "barnens stadsdel" Skulle kankse kunna ha mindre bussar istället som inte kör för fort och inte stör de boende på samma sätt. Även trafik runt Ulriksdalsksolan är ett skämt att det får vara så. Vi låter ej vårt barn gå eller cykla till skolan p g a kaoset som råder och kommer att råda tills ni blir klara...sånt här borde vara klart innan skolan öppnar. Visst att det ska bli en ny skola i järva staden men den är inte öppen nu när det finns ett behov.....den är underplanering och för att göra det så enkelt som möjligt för tjänstemän i kommunen så kommer den troligvis att läggas ut till den privata sektorn för att man ej inte "orkar" bygga en ny kommunalskola som väldigt många önskar. Det kommer även att ta tid att få till skolan då det som ni borde veta tar tid med bygghandlingar och upphandligar och så skall även regin och avtal upphandlas till skolans drift...det tar tid som ni ej har. Vet dessvärre många som flyttar nu till sommaren p g a skolkaoset som är för barn och föräldrar som har barn som börjar förskoleklass till hösten. Familjer med god och stabil ekonomiOckså att tänka på att många mor och farföräldrar har svårt att finna parkeringar när de kommer på besök och att det kostar så galet mycket för dem att hälsa på eller hjälpa sin barn och barn barn. Många bor även i järvastaden för att det gröna finns runt hörnet som det känns som om ni jobbar för fullt på att bygga bort. Har bott i city samt i 2 andra skandinaviska länder och jag jämför ju med dem och då ligger Solna långt långt efter i planering för att se vilka behov som finns i kommunen. Snälla börja att ta ert arbete på allvar så att solna kan vara en bra kommunen för de boende och inte bara till för en genomfart eller för företagen. Tack!

Publicerat 10 maj 2015

Bygg bostäder och förskolor vid Råstasjön! Se bara till att hålla koll på PEAB så att de inte skräpar ner under uppbyggnaden.

Publicerat 12 maj 2015

Hej hej

Publicerat 12 maj 2015

Borde vara ett större hänsyn till människan och naturen och bättre cykelplanering.

Publicerat 12 maj 2015

Om det inte är planerat skulle det vara en god idé att se till att man kan cykla och promenera över till Friends Arena/mall of Scandinavia även via Gustav III Boulevard och inte bara erbjuda bilanslutning denna väg.

Publicerat 12 maj 2015

Det behövs skolor i Järvastaden! Och högre löner till förskollärarna!

Publicerat 12 maj 2015

Finns några planer på att få bort spårområdet mellan Järvastaden och arenastaden?

Publicerat 12 maj 2015

Det behövs en riktig mat butik i området.

Publicerat 12 maj 2015

VI BEHÖVER EN SIMHALL I JÄRVASTADEN!!!

Publicerat 12 maj 2015

För att området ska fortsätta att vara attraktivt behövs fler skolor. Den planerade skolan som ska öppna 2017 är inte tillräcklig utifrån de ca 200 barn som då kommer att gå på ringens skola, övriga barn som ska börja skolan samt all nybyggnation

Publicerat 12 maj 2015

Planera redan nu för en förlängning av tunnelbanan från Arenastaden till Järvastaden. Ska 10 000-12 000 bo här räcker det inte med buss 540. Planera bättre för framkomlighet för cyklister. Cykelbanor separerade från såväl biltrafik som gående borde vara en självklarhet för en modern stadsdel. Gör om Fridensborgsvägen så att gatlamporna inte står mitt i cykelbanorna. Lär av Sundbyberg och ha Brotorp som förebild.

Publicerat 13 maj 2015

Super dålig mobilteckning i Järva staden, skamligt!

Publicerat 13 maj 2015

Flytta busshållplatsen för buss 540 mot Universitetet så att den ansluter direkt till Ulriksdals station. Hela entreområdet mellan stationen och Bagartorpsringen/torget måste gå att anlägga på ett bättre sätt. Titta bara på hur många som väljer att hoppa (!) ner bakom 505:ans busskur för att korta vägen till tåget.

Publicerat 13 maj 2015

Förläng den nya tunnelbanan från Arenastaden till Järvastaden. Det är märkligt att avsluta den nya tunnelbanan en station från kommunens största stadsbyggnadsprojekt.

Publicerat 13 maj 2015

Harmonisera och skylta upp gång- och cykelbanor i Järvastaden. På vissa platser är delen närmast gatan asfalterad och den längre in stenlagd, på andra ställen är det tvärtom. Och ingenstans (?) är det skyltat vilken del som är gång- respektive cykelbana.

Publicerat 13 maj 2015

Sätt upp större skyltar om att lösa hundar och motorfordon är förbjudna i Igelbäckens naturreservat. Reglerna efterlevs inte och de man konfronterar verkar helt omedvetna om dem.

Publicerat 13 maj 2015

Bygg ordentliga farthinder på Järva skjutbaneväg, t.ex. genom att höja upp övergångsställena. Det är en tillfartsväg och spikrak vilket verkar tolkas som "fri fart" även av många som själva bor i området.

Publicerat 13 maj 2015

Öka turtätheten på 540 eller lägg in en egen matarbuss för Brotorp/Järvastaden/Ulriksdal mellan Hallonbergen-Ulriksdal(-Bergshamra) som går mellan 540:s avgångar. De flesta avgångar på 540 tajmar idag fruktansvärt illa med både pendeltåget och Blå linjen i Hallonbergen och de avgångar som ändå tajmar går ofta inte enligt tabell (bussen från Hallonbergen tjuvstartar). Det senaste som gjordes var väl att minska turtätheten på 540, vilket tillsammans med den dåliga tajmingen bara gör att fler tar bilen och då är det klart att underlaget för bussarna minskar. Inte minst för en stadsdel i tillväxt måste man satsa lite framåt och kanske gå back några år för att etablera resmönster om man nu vill få fler att åka kollektivt. Och går 540 tom längs andra delar av sträckningen så kanske det som sagt behövs en kompletterande linje.

Publicerat 13 maj 2015

En tredje Ishall som solna en gång planerade att bygga. Samt simhallen som vi också väntat på ett tag nu.

Publicerat 13 maj 2015

Hej! Varför inte dra tunnelbanan från Arenastaden vidare en station till Järvastaden? Redan idag är bussarna rätt fulla och det är många som bor i Järvastaden som jobbar på Karolinska. Hälsningar Denise Jansson

Publicerat 13 maj 2015

På kartan ser det ut som att Ursviks friluftsområde och Igelbäckens naturreservat ska minskas ned och bosättas. Det skulle vara en katastrof för oss som bor i området. Men även för naturen. I övrigt behövs bättre kollektivtrafik i de västra delarna av järvastaden.

Publicerat 13 maj 2015

Känns inte okej att bygga bostäder i ursviksskogen. Det tar ju bort attraktiviteten i området.

Publicerat 13 maj 2015

Viktigt att ursviks friluftsområde blir intakt!

Publicerat 13 maj 2015

Bygg inte mer närmare råstasjön. Det vore hemskt att förstöra den lilla natur del i centrala solna som vi faktiskt har kvar. Det används av pensionärer, skolelever och vanligt folk som bara vill ha lite motion eller gå en promenad i naturen. Snälla bygg inte sönder mer

Publicerat 13 maj 2015

Cykelvägar!!! Bättre tänk för cykelpendlare. Sopsaltning på vintern och grusfritt på sommaren.

Publicerat 13 maj 2015

På det stora hela tycker jag att Solna utvecklas till ett mycket spännande och fint område att bo i. Men ibland undrar man lite om alla beslut är helt igenomtänkta. Dels så känns det som man tar bort nästan alla grönområden, enligt de planerna man ser så verkar det bara finnas några små "plättar" med grön områden och inte mycket mark att ströva runt i. Om man nu ska bygga så mycket man gör, glöm inte att mellan dessa områden måste det finns lite gröna områden att vistats i utan att "folk" ska behöva ta bilen. Glöm heller inte kommunikation, då tänker jag på hur man planerar vägar. Eftersom man nu bygger påfart till arenan från Frösunda, så kommer Frösunda bli en genomfartsled till arenastaden. Mycket bilar genom Frösunda och när det är mycket trafik får vi sitta i kö för att komma hem bara för att folka tar den vägen.. inte helt igenomtänkt och känns som en lösning man kommit på i efterhand, hur ska man lösa detta? När ska vi få ett eget riktigt badhus i Solna utan att behöva åka till annan kommun? När man nu bygger bostäder, glöm inte att det behövs mer dagis, skolor, fotbolls planer och andra fritisaktiviteter då det inte räcker till med de gamla. Men som sagt på det stora hela fungerar det bra, men det finns mer att planera än att bara försöka få in så många bostäder och företag på Solnas ändå lilla yta. Mvh Mikael

Publicerat 13 maj 2015

En överdäckning av spåren borde utredas för att knyta ihop Arenastaden med frösunda. Detta skulle skapa en bättre stadsmiljö och en mer sammanhållen stad

Publicerat 14 maj 2015

Det finns inga pubar, restauranger eller sportsbar i Järvastaden. Det måste komma ngt mer än bara Pizzerior eller Sushi!!!! Lasse

Publicerat 14 maj 2015

Innan ni lägger pengar på något annat, se till att det finns förskolor och skolor till alla barn i alla åldrar. Nu ligger ni tyvärr långt efter! Byggs bostäder måste det byggas förskolor och skolor. Ganska enkel ekvation. Ändra på det och låt Solna bli den bästa kommunen för barn.

Publicerat 14 maj 2015

Hej, Jag skulle gärna se att Stadsparken i Nya Ulriksdal får ett hus ( kanske en av rödingarna) som går att hyra för fester,barnkalas,föreningsverksamhet precis som Jaktvillan o Järva staden. Tänk också på att varierar lekplatserna som byggs- kanske kan en ha en stor rutchkana, en annan gungor och tredje lekstuga med kafé? Det vore bra om området hela tiden kan accessa överjärva fotledes trots att det är en byggnads arbetsplats. Tänk på att det är i huvudsak barnfamiljer som flyttar till Nya Ulriksdal ( även många med hundar) så planera för detta. Kanske dags för en Ny Mulemek liknande park? När ni bygger området tänk också på att skapa en bra pulka backe. Idag åker barnen rakt ut i trafiken! Lycka till! /Terese

Publicerat 14 maj 2015

Absolut bra idéer men det behövs fler förskolor och skolor. Ni bygger ju främst för barnfamiljer. Eller har ni glömt bort de minsta medborgarna dvs vår framtid? Mvh Sofie

Publicerat 14 maj 2015

Vore toppen med simhall i frösunda området. Önskar också en gångväg ner till hissen vid Solna station från vattenfall parkerings hållet. Som det är nu så måste man gå runt och in genom parkeringen vid adidashuset för att nå hissen upp till stationen. Mvh Mathilda

Publicerat 14 maj 2015

Vore kanon med en utbyggnad av "portalen/planket" i Järvastaden. Gärna utegym i trä, grillplatser o en "skogslekpark" för de små. Vi behöver även ett elljusspår i Solna likt Ursvik/Sumpan.

Publicerat 14 maj 2015

Tryggare cykel och gångbanor mellan järvaoch bergshamra

Publicerat 14 maj 2015

Tryggare cykelväg vid vinhotellet.

Publicerat 14 maj 2015

Förläng nya tunnelbanelinjen från arenastaden till järvastaden

Publicerat 15 maj 2015

Ritorp glöms bort i framtidsplanen och bör byggas ihop ytterligare med framförallt Frösunda men även Nya Ulriksdal, detta gäller främst Norra Ritorp. Det minsta man bör kunna göra i sammanhanget är att göra större vägar mer attraktiva för gångtrafikanter, mitträcken av motorvägstyp är varken det trevligaste eller mest stadsmässiga att vistas kring.

Publicerat 15 maj 2015

Man måste tänka framåt och planera för mer skolor i området. Som det är nu ligger man efter på det området. Den nya simhall som Solna så väl behöver skulle med fördel kunna placeras här. Var rädda om naturreservatet och spara gröna ytor även inne i bostadsområdena.

Publicerat 15 maj 2015

Vi behöver en utgång på Söder sidan av Ulriksdals station

Publicerat 15 maj 2015

När ska vi får hundparken i Ritorp

Publicerat 16 maj 2015

Jag önskar fler förskolor i Järvastaden, med den byteskö som finns hamnar familjer som redan har en placering (och väljer att bo kvar i kommunen) tyvärr långt bak i kön. Låt det bli en kommunal skola i Järvastaden, så att alla de barn som bor i stadsdelen kan gå i en skola nära hemmet. Det vore också trevligt om centrumet vid Ulriksdals station blev lite mer levande.

Publicerat 16 maj 2015

Glöm inte det gröna! En av Ulriksdals största styrkor är närheten till naturen, det är en del av vad som gör stadsdelen så attraktiv. Därför är det viktigt att få in det gröna i stadsbilden, som kan stegra in i skogsbrynet och inte bryta av från det gröna.

Publicerat 16 maj 2015

Man kan ha synpunkter på utformningen av Friends arena och storleken på Mall of Scandinavia, men Arenastaden hör till det mest positiva som hänt i Solna på senare tid. Men stadsdelen behöver befolkas av flera människor som bor där. Fullfölj därför det kompromissförslag som finns om 6 – 700 bostäder vid Evenemangsgatan/Råsta strandväg. Det skulle runda av Arenastaden väl mot Råstasjön. Arenastaden behöver också kopplas ihop bättre med Råsunda och mot Solna centrum. Bygg därför också bostäder där det går längs Dalvägen och Vintervägen liksom längs Östervägen mot Solna centrum.

Publicerat 16 maj 2015

Jag vill gärna ha en tunnelbanestation till Frösunda vid Ishallen eller nära pitchen nedanför Anders Lundströms gata. Bygg simhallen i Frösunda och en inomhushall för fotboll. Hälsningar Karin Brofelth

Publicerat 16 maj 2015

Ingen mer bebyggelse vid Råstasjön tack!!!!!

Publicerat 16 maj 2015

Jag tycker att det är bra att man bygger nya områden med många bostäder. Dock så tycker jag att det är viktigt att man samtidigt funderar på att all service fungerar för de som bor i området och att man planerar för att alla barn i området ska kunna gå i skola i området och slippa köras till andra områden. Nu känns det som att man planerar för bostäder och inte så mycket runt omkring. Det är också viktigt att man bygger fler radhus för att få till ett attraktivt område utan "höghusproblematik".

Publicerat 16 maj 2015

Glöm inte bort att det behövs utrymme för barn att röra sig på. Inte bara minimala "privata" lekytor som i Nya Ulriksdal. Fram för kommunala lekplatser och grönytor. Tack för mig.

Publicerat 16 maj 2015

Bättre kollektiv trafik in till city och mera busstider till hallonbergen och Solna centrum

Publicerat 17 maj 2015

Viktigt med bra kommunikation från Järvastaden till Stockholm och Solna C, dvs oftare (buss 505) och fler alternativ (buss till t ex Odenplan) och bra gångväg och kommunikation till Arenastaden när Mall of Scandinavia öppnar.

Publicerat 17 maj 2015

Skolor! När nya skolan i Ulriksdal byggdes så fylldes den upp direkt. Fler barn behöver platser och eftersom Järvastaden är marknadsförd som "barnens stadsdel" så flyttar det bara fler och fler barnfamiljer hit. Sedan behövs det aktiviteter för mellanstora och stora barn. Någon typ av fritidsgård kanske eller fler utomhusytor för t.ex. fotboll.

Publicerat 17 maj 2015

Hej! Jag är nyinflyttad Solnabo (sedan dec 2014) och jag bor nära friends arena. Personligen tycker jag att det är bra att ni bygger fler bostäder där, det verkar vara ett väldigt bra område. Som ny i solna/stockholm utan köpoäng på hyresrätter är jag jobbigt medveten om bostadsbristen, så hela arenastaden känns klockren. Mvh christina

Publicerat 17 maj 2015

Behövs inga fler bostäder i detta område, snarare bättre kollektivtrafik. Viktigt att bevara naturen och frilufts- och träningsmöjligheterna kring ursviks friluftsområde.

Publicerat 18 maj 2015

Byggnaderna som ska fungera som bullerskydd. Gör dem inte högre än de hus som finns i området så att det blir som en inhägnad. Glöm inte behålla naturen och se till att det finns bra bussar in till stan eftersom det inte finns tunnelbana. Tack för ett bra jobb så här långt!

Publicerat 18 maj 2015

Förstör inte Råstasjön bara så är jag nöjd. Inga mer planer på att bygga där va?

Publicerat 18 maj 2015

Bygg inte för mycket!! Många har flyttat till området p g a naturen och grönområdena. Satsa på mer spontana idrottsplatser för barnen och ungdomarna i området. Fler skolor och idrottshallar.

Publicerat 18 maj 2015

Vore bra med en cykelbana längs med Gustav 3:e boulevard. Det är dessutom omständigt att till fots/cykel ta sig från exempelvis Brevduvegatan till Karolinska sjukhuset, antingen får man ta sig via ÅF-huset, eller så får man korsa E4 två gånger. Vore bra om det var smidigare.

Publicerat 18 maj 2015

Det behövs fler kommunala förskolor i området. Utbudet matchar inte inflyttningstakten.

Publicerat 18 maj 2015

Snabba på byggandet av Målbrons förlängning över Kolonnvägen till cykelvägarna på andra sidan. Öppna också rampen från Stjärntorget ner till Evenemangsgatan, så kan man enkelt ta sig mellan Frösunda och Arenastaden med cykel.

Publicerat 18 maj 2015

Skynda på lösningen av infrastrukturen kring Arenastaden. När Mall of Scandinavia öppnar kommer det råda kaos om inget görs snabbt. Öka antalet papperskorgar i Järvastaden, det är extremt långt mellan de som finns nu. Varför inte bygga över bangården i Arenastaden och lägga ishall och liknande över så att det verkligen blir en Arenastad värd namnet?

Publicerat 19 maj 2015

Det behövs fler busslinjer i Järvastaden. 540 som går igenom där nu behöver gå oftare, nu bara 1 gång i halvtimmen efter 18-19-tiden. Utöka 505, så att den fortsätter längre upp i Järvastaden och utöka med fler linjer.

Publicerat 20 maj 2015

Ny simhall! Ny simhall! Bygg ny simhall nu! Bygg ett nytt bad i Ritorp eller norra Frösunda. Två 50x25m bassänger, gärna med gym som på Eriksdalsbadet i stan!

Publicerat 21 maj 2015

Planeringen för Nya Ulriksdal och Järvastaden ser bra ut. Men jag vill att det byggs mer hyresrätter, för att det behövs mer av dem.

Publicerat 22 maj 2015

Exploatera inte sönder Råstasjön!

Publicerat 22 maj 2015

Riv Friends Arena!

Publicerat 27 maj 2015

Absolut INGEN mer byggnation vid Råstasjön. Respektera WWF:s, Naturskyddsföreningens och Solnas innevånares synpunkter om ett naturreservat runt sjön!!! Området enormt väsentligt för solnabornas, vuxna som barn, hälsa och välbefinnande.

Publicerat 28 maj 2015

behåll gröna plaser för barnen att spontan leka på. gör ett ute gym liknande det som finns i Skytteholm på mullemeck ängen. Låt det finnas kvar gröna områden för att hälsan skall vara ok för vuxna och barn i dagens sönder stressade samhälle. Bygg inte mer!!!!

Publicerat 3 juni 2015

Ser med oro förslagen om att inte alla tåg skall stanna i Ulriksdal (http://www.dn.se/sthlm/farre-pendeltagsstopp-foreslas/ ) Detta är ett av Stockholmsregionens mest expansiva områden som när det är klart bland annat har 20000 nya invånare, 9000 nya arbetsplatser och Solnas största skola. Lägg till detta alla tidigare boende och arbetsplatser samt troliga framtida förtätningar (runt Järva krog och Enköpingsvägen). Att inte bara undanta området från utbyggnad av tunnelbanan utan dessutom nedprioritera pendeltåget är helt vansinnigt!

Publicerat 3 juni 2015

Överjärva gård borde släppa in fler aktörer. Tänk ett värdshus eller en restaurang i den vackra miljön. Lite mer kommersiella inslag skulle kunna lyfta miljön på överjärva.

Publicerat 3 juni 2015

Säkerställ god belysning, även i närliggande spår och utemiljöer med mycket vegetation. Bygg samtidigt fler bostäder, bygg snyggt och bygg större för att möta behovet från barnfamiljer!

Publicerat 3 juni 2015

Förtäta skogsområdet i Frösunda, vill ha mer bostäder. Bostadsbristen drabbar våra unga.

Publicerat 3 juni 2015

Längs med enköpingsvägen kan man bygga mer bostäder. Sänk farten på vägen och förtäta med bostäder!

Publicerat 3 juni 2015

Tycker att Arenastaden har utvecklats till ett unikt område som är speciellt för Solna. Bra att det byggs bostäder längs Råstasjön det kommer ge området ett rejält upplyft! Kommer bli Solnas svar på New Yorks Central Park. Snygga gärna till området omkring. Idag ser det inte så fräscht ut och då tänker jag på att det är nergånget.

Publicerat 3 juni 2015

Områdena kring pendeltåg, framförallt gånvägarna till och från behöver få bättre belysning. Detta gäller övriga stationer av olika slag också. Det kommer leda till tryggare närmiljöer

Publicerat 3 juni 2015

Frösunda borde bygags ut ytterligare med fler bostäder. Även bygga mer påkostat med dyrare materialval och större lägenheter. Det är vad som efterfrågas!

Publicerat 3 juni 2015

Upphäv naturreservatet vid Igelbäcken. Den där jävla fisken är ju europas vanligaste fisk. Bygg området tätt med mycket bostäder, öppna upp tunnelbanan vid Kymlinge. Spara en liten del som anlagd park, inte någon random skog.

Publicerat 6 juni 2015

Ge Järvastaden en egen kommunalskola. Tycker att barnen som bor i samma stadsdel ska ha rätt att f gå i kommunalskola i sitt område om man vill!!!! I många fall är privatskolorna så nischade att de ej passar alla! Spar parker och grönområden åt invånarna. Och få till många flera farthinder som hindrar bussarnas galenfärder!!!!!!!!!

Publicerat 7 juni 2015

Dra tunnelbanan till Järva staden. Borde finnas mer parkeringar för besökande under kvällar och helger. Att det kostar samt att det är svårt att hitta platser dygnet runt för parkering gör så att släkt och vänner ibland drar sig för att komma. Låt barnen få ha naturlig lekplatser även för spontanlek. Bygg inte för mycket och tätt!

Publicerat 7 juni 2015

Bygg fler sporthallar och idrottsplatser för de i området så man inte behöver åka till tallbacka (vilket man ej gör p g a trafiksituationen) för barnens aktiviteter. Lägg den nya simhallen i ulriksdal eller Järva staden. Och se till att bussarna håller sig till trafikreglerna med fartgupp.

Publicerat 7 juni 2015

För att undvika ny flaskhals på E18 vid Järvastaden till Arenastaden bör det finnas säkra avfarter och vägar som anpassar till trafiken till kommande bebyggelse. Det borde finnas bussfiler för snabbare kommunikation till och från Järvastaden. Jättebra att det byggs i Arenastaden men glöm inte parkerna. Arenastaden ser ut som betongblocksområde med knappt några grönområden förutom Råstasjön. Bevara så grönområden och så mycket av den naturliga mijön som möjligt. Vi vill inte ha ett nytt Hammarby sjöstad utan ett område med rik och attraktiv bostadsområde för alla att bo i.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg inte husen för nära varandra och spar på de öppna naturliga ytorna så det finns natur och platser kvar för återhämtning för familjerna i området. Mer träd mellan husen så det inte blir för mycket insyn till varandra. Bygg fartgupp som riktar sig främst till linjetrafiken och bygg trafiken som utgör en stor fara för alla i området. (Speciellt på Fridensborgsvägen) Strunta i bussarna och satsa på tunnelbana bort mot den nya delen av Järva staden.

Publicerat 9 juni 2015

Ge barnen i Järva staden en egen kommunal skola. Vissa privata aktörer är super bra men väldigt många har väldigt dåligt med utbildad personal samt personaltäthet . Våga satsa på vår framtid och barnen!!!

Publicerat 9 juni 2015

Dra vidare gula tunnelbanelinjen från arenastaden till järva krog/ritorp och bergshamra sedan ut till danderyd och täby. En södra stations entré från ulriksdals station. Öppna upp för ett större nattliv i arenastaden, finns inget uteställe i Solna som har öppet längre än till 02! Arenastaden är då det område som är bäst lämpat för det.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg en södra uppgång på Ulriksdals pendelstågsstation. Det har ju blivit ännu mycket svårare att gå till stationen med alla byggen som förstör vägarna. Bussar som går snabbare och oftare till t-bana. 540 och 509 är numera väldigt långsama sightsingbussar.

Publicerat 10 juni 2015

Innanför det som på kartan kallas Råsta Strandväg och Evenemangsgatan, alltså närmare Råstasjön, ska det INTE byggas någonting! VArför inte istället kräva att SL/SJ flyttar sina spårhallar någåon annanstans? Där är det mycket lämpligt att istället bygga bostäder, skolor, parker och skapa resten av Arenastaden. Inte intill Råstasjön. Vi behöver känslan av natur även mitt i storstaden. OM det byggs för nära så försvinner den känslan. Tack!

Publicerat 10 juni 2015

Verkar som att det helt glöms bort att det bor människor i Norra Ritorp. Varför inte satsa på en uppgång från pendeltåget där? Så dåliga kommunikationer där så det är skamligt. Så många äldre har svårt att ta sej någonstans. Man åker hellre bil och så.ska det inte vara.

Publicerat 11 juni 2015

Jag tycker det finns på tok för många parkeringsplatser i Frösunda. Tex vid busshållplatsen Rosenborgsgatan skulle miljön bli vackrare med ett bilfritt torg. Att ha bil är bekvämt men inte en mänsklig rättighet. När bilarna dessutom förfular så har det gått för långt.

Publicerat 11 juni 2015

Tycker att planen missat södra ritorp. Ett område som blir inklämt utan någontanke....en ramp anpassad för arenan utan hänsyn till människors boende eller förflyttning. Ett område med många barn men lite barnomsorg. Den nybyggda lekplatsen är fin fin men ligger mitt i ett cykelstråk. Tänker på parken utanför Frösunda fritidsklubben.

Publicerat 12 juni 2015

Ny sydlig uppgång till Ulriksdals station för bättre kommunikation för Ritorp/Frösunda/Råstahem.

Publicerat 12 juni 2015

Sammanhängande cykelvägar NU. Cykelstråken genom Solna hänger inte ihop. De byter sida, tar slut plötsligt etc. Nybygda områden som Järvastaden och Nya Ulriksdal är områden bygda tidigare. Hur har "kunskapen" tappats bort? Regionala cykelstråket på Växlarevägen är en lokalgata där inte ens en cykel och bil kan mötas. Ingen separerad väg för cyklarna. Nya cykelvägen genom Vinery hotellet kommer bli ett nytt "lågfartsområde" där gående och cyklande tvingas ihop utan att någon blir nöjd.

Publicerat 12 juni 2015

Jag vill få bort hela spårområdet/rangerbangården för att bättre binda samman järvastaden m Arenastaden. Finns planer på det?

Publicerat 12 juni 2015

Hej, Saker jag saknar i Nya Ulriksdal är : * större mataffär ( hemköp i bagartorp är usel och ohygienisk * skapa trygghet runt stationsområdet. Många alkoholister och ungdomar hänger där. Vad kan man göra för att detta ska bli oattraktivt? Kanske en skate/ parkour park på öppen yta där vuxna också passerar? * Pulkabacke *bageri/ kafé typ Thelins eller Balders Bröd * kontorsbyggnaderna utformade som bullervall. idag är ljudnivån fruktansvärd ( snälla mät så får ni se!) *utomhusgym i anslutning till övertjära gård. * Temalekplats dvs en ny Mulle Mek somfolk från hela Stockholm åker till .. Placering runt ishallen kanske? / Markus

Publicerat 14 juni 2015

En hiss för de som är funktionsnedsatta bör sättas in vid nya Signalbron så dessa personer inte behöver ta sig bort till Målbron och därmed bli diskriminerade.

Publicerat 14 juni 2015

Fortsätt med T banan fr Arenastsde till Järvastaden. Som sen går till T centralen efter Odrnplan.

Publicerat 14 juni 2015

Kommunal skola! F-9 i Järvastaden

Publicerat 15 juni 2015

Plantera mera träd och gör mysiga parker och oaser för Järva stads folket. Bygg inte hus och bostäder överallt! Skolan i järva staden borde ha börjats att byggas för flera år sedan. Gör skolan kommunal och det kommer att behövas även ett högstadie där med tanke på att bostäderna m(ytan) i järva staden och Ulriksdal har blivit större. Ge oss som bor där idrottshallar och platser och väldigt gärna en simhall. FARTHINDER behövs i stora delar av Järva staden och ni som jobbar i kommunen ignorera oss boende helt och hållet. Önskar inte att det måste hända en olycka innan ni gör något. Känns verkligen som om att kommunen ligger efter på väldigt många punkter i planeringen och åtgärder.

Publicerat 15 juni 2015

Kartan fungerar inte

Publicerat 15 juni 2015

Sunbyberg har en, Jakobsberg kommer att få en! Vad för något undrar ni nu? En NY simhall såklart!!

Publicerat 16 juni 2015

Bra och roligt med allt som händer i Arenastaden, fantastiskt arbete för jobb och tillväxt i regionen. Låt Arenastaden växa mer längs Dahlvägen och på andra sidan spåren. Hoppas spåren kan däckas över någon gång i framtiden.

Publicerat 16 juni 2015

Dra gula tunnelbanelinjen till Järvastaden. Det kommer att behövas en kraftigt utökad kollektivtrafik när området är klart.

Publicerat 20 juni 2015

Riv de gamla militärförråden i Järvastaden och bygg tillfälliga studentbostäder, tills kraftledningen är borta och detaljplan för området fastställd. Området är perfekt för studenter, nära till Kista, och med direktbuss till universitetet. Det skulle bli en mer blandad befolkning än bara en massa barnfamiljer.

Publicerat 22 juni 2015

Ta bort kraftledningarna...dessa skulle varit borta 2011...ni ligger som vanligt efter. Ge Järva staden en kommunal skola med högstadium. Ta hand om naturen som finns och bygg inte bort skogen, satsa istället på att utöka skogsområden och gröna parker för återhämtning. Bredda trottoarerna så att det blir säkrare för oss som bor där med tanke på hur trafikerat det är inne i Järva Staden. Borde vara mindre modeller av bussarna som kör de borde inte få köra där inne på det sättet som de kör. Detta har påpekats av väldigt många gånger till både kommun och polis. Ge barnen mer idrottshallar och idrottsplatser i deras närområde för mer aktiva barn.

Publicerat 23 juni 2015

I samband med att Enköpingsvägen utvecklas som kommunal gata bör man arbeta för en södra entré på Ulriksdals station. Den bör ligga på Enköpingsvägens viadukt över järnvägen. Där blir den en viktig länk i kollektivtrafiken genom att möjliggöra byte med trafik på Enköpingsvägen (snabba bussar eller framtida spårbunden kollektivtrafik). Genom utvecklat gångstråk till Signalbron blir Ulriksdals station genom denna entré även alternativ till Arenastaden.

Publicerat 23 juni 2015

I samband med att Enköpingsvägen utvecklas som kommunal gata bör man arbeta för en södra entré på Ulriksdals station. Den bör ligga på Enköpingsvägens viadukt över järnvägen. Där blir den en viktig länk i kollektivtrafiken genom att möjliggöra byte med trafik på Enköpingsvägen (snabba bussar eller framtida spårbunden kollektivtrafik). Genom utvecklat gångstråk till Signalbron blir Ulriksdals station genom denna entré även alternativ till Arenastaden.

Publicerat 26 juni 2015

Gör om Enköpingsvägen till stadsgata, smalna av och bygg tätt längs med kanterna.

Publicerat 30 juni 2015

FRÖSUNDA: Mer service (t.ex. postkontor, livsmedelaffärer, barnkläderaffär, cykelverkstad, en till bankomat, aktiviteter för barn t.ex. musikskola), öppen förskola, fasta förskolor (mycket baracker nu), säker gata (många barn och cyklar finns, som trängs med för snabba bilar). Fröfröjdsparken: fler och högre träd, klippa inte gräset så ofta på sommaren om det är varmt (då blir det brunt), rengör vattnet då och då från soporna. Det finns varken separata cykelvägar vid huvudgatorna i Frösunda eller i Järvastaden, trots att det är båda nya stadsdelar, och gör det mycket osäkert och svårt att lämna/hämta barn med cykel på förskolan.

Publicerat 30 juni 2015

det behövs mer lekparker skolor och förskolor, helst i Frösunda, och idrott infrastrukturer helst en ny simhall, kanske 2 även bättre en i södra och en i norra Solna. Och allting som barnfamiljer behöver i det nya område där familjer kommer att flytta. ett bra fungerande postombud skulle vara bra i Frösunda. Villor ock hus skulle finns i nya Ulriksdal. förbjuda genomfart trafik i Frösunda och införa ett sätt att låta bara lokal och boende trafik.

Publicerat 30 juni 2015

införa ett system för parkering i bo område nära till Friends Arena där nästan bara Solna boende kan parkera, och lite besökparkering platser för att undvika att Arena besökare tar alla platser och mest viktig kör runt i lokala gatorna för att hitta parkering!

Publicerat 30 juni 2015

det är jätte svart för Frösundaborna att ta sig ut området ed cykel. cykelbana och mindre bilar behövs på Boulevarden och efter upprustningen vad hände med cykelbana som brukade gå under Frösundaleden för att ta sig på andra sida och fortsätta mot Stockholm? vilken väg ska vi ta nu?

Publicerat 5 juli 2015

Tunnelbana och kommunal skola i Järvastaden!!!

Publicerat 8 juli 2015

Hej! Jag vill tycka till om uppgång för tunnelbanan som kommer 2020. En uppgång borde rimligtvis hamna i Frösunda nära ishallarna och den kommande simhallen, dels för närheten till aktiviteter men även för att Frösunda norr/ritorp idagsläget har dålig kommunikation. Nu finns endast buss 509 medan frösunda söder har flera bussar och pendeltåg på promenadavstånd. Sen vill man väl seperera pendeltåg och tunnelbana för att sprida ut flödet att människor efter event och annat. Ligger pendel och tunnelbana intill varandra blir det proppar i flödet när alla ska gå åt samma håll. Bättre pendeln täcker Mall of scandinavias södra del och tunnelbana täcker den norra delen melllan mall och friends.

Publicerat 8 juli 2015

Två saker är väldigt viktiga i dessa områden. 1. Förskola-skola. Som det ser ut nu underdimensioneras antalet platser på framför allt skolor i området. Kraftigt försenat påbörjas nu bygget av en skola i Järvastaden, men med tanke på hur dessa områden växer och lockar till sig barnfamiljer så bör den nya skolan bli en F-9. 2. Cykelvägar. Området har inte alls planerats för cyklister. Detta kan rättas till om man vid bygget vid gamla stenkrossen drar en rejäl cykelbana längsGunnarbovägen, låter den gå under järnvägen och sedan löpa längs Ulriksdalssidan och fram till Ulriksdals station, där en cykelparkering anläggs. Vägen förbi hemköp som alla tar nu är riktigt farlig och det kommer att ske en allvarlig olycka snart. Belysning längs vägen till Kista är också önskvärt. Viktig koppling norrut. Slutligen ska sägas att gräsytan utanför Mulle Meck är flitigt använd av boende och mycket uppkattad. Den bör bevaras och inte byggas igen. Bygg hellre mer på höjden, t ex kan de hus som planeras uppe vid gamla återvinningscentralen få en våning till.

Publicerat 9 juli 2015

1. Varför finns det nästan inga grönytor och exakt noll fotbollsplaner i Järvastaden? 2. Varför tar kommunen bort den enda grönytan i Järvastaden framför Mulle Meck till förmån för bygge av bostäder (där nu mindre barn sparkar boll)? 2b. Bygg hellre på höjden närmast gamla E18/Enköpingsvägen för att på så sätt få in tillräckligt med folk. 3. Varför kommunicerar inte Solna stad med Sundbybergs stad om Järvastaden vilket har lett till många tokigheter i form av sophämtning, gatubelysning, gatsopning (renhållning), parkering/ parkeringsavgifter med mera med mera? 3b. Börja kommunicera med Sundbyberg och ÅTERKOPPLA detta till medborgarna. Båda kommuner är en skam för sina medborgare när det gäller Järvastaden. 4. Varför kommer den planerade skolan i Järvastaden endast ha åk 1-6 när behovet är så mycket större? Yta för att bygga finns ju där den är planerad; lägg även till 1-2 våningar också så kommer skolan att räcka till. Gör det också OMÖJLIGT att ta sig dit med bil för att stävja motorburen trafik (annat än för handikappade förstås). 4b. Det är löjeväckande dålig planering då Frösundas skolor är fulla, Ulriksdalsskolan är full, Bagartorpsskolan nedlagd et cetera et cetera. Ni skämtar med invånarna, men det är inte roligt. 5. Varför bygger Solna stad en förskola i ett gathörn som ICKE passar för bilar att stanna, men som naturligtvis kommer att leda till trafikkaos i mikroformat i Järvastaden? 5b. Enkelrikta gatan och sätt upp REJÄLA farthinder. Det sistnämda kan med fördel göras i hela Järvastaden för att reducera hastigheterna och få bort okynneskörarna från när och fjärran. 6. Varför erkänner inte Solna stad sitt kapitala misslyckande i planeringen och genomförandet av byggnationen av Järvastaden? 7. Få Trafikverket att sänka hastigheten på E18/ G:a Enk.vägen till max 50 och sätt upp fartkameror om inte Solna stad äger beslutanderätten själv. 8. Strunta inte i Järvastaden på samma sätt som ni gjorde i Frösunda gällande skolor, trafik, gator/underhåll, belysning med mera med mera. Vi flyttade därifrån av bland annat de skälen. Har påtalat flera av dessa saker tidigare till Solna stad och ALDRIG erhållit svar från Solna stad. Hälsningar J. Henrik Bergström Fågelhundsvägen 29 170 62 Solna

Publicerat 9 juli 2015

Järvastaden: Jag skulle gärna vilja se fler övergångar över spårområdet mellan Råstahem och Arenastaden. Detta för att enklare kunna ta sig till Arenastaden. Även en uppfräschning kring området kring Sjövägens norra del skulle vara trevligt. Alldeles för ruffigt. Önskvärt vore även en bilväg som går under spåren mellan Ulriksdal och Järvastaden. Detta för att underlätta hämtning och lämning i skolan. Tack för ordet! :-)

Publicerat 10 juli 2015

Önskvärt skulle det var ifall kommunen satsar på aktiviteter som kan utföras inomhus då 80% av året i Sverige kräver den typ av sysselsättning för invånarna. Ett väl tilltagen äventyrsbad saknas i hela stockholms län. Därför röstar jag på detta. Mvh, Frösundabo

Publicerat 10 juli 2015

Det saknas en genomtänkt cykel infrastruktur. Framför allt nord-syd relationer är krångliga och farliga. Genom de senaste ombyggnationer försämrades flera viktiga ställen som Solna Centrum och Kolonnvägen/Frösundaleden.

Publicerat 10 juli 2015

I stort sett mycket bra men snälla låt bli råstasjön. Lyssna på oss som bor här.

Publicerat 11 juli 2015

Var är kollektivtrafiken i järvastaden? Allt som åstadkommits det senaste året är reducerad trafik på den enda (!) Busslinjen genom järvastaden. Förläng 505 så att den vänder vid brotorp! En ny linje direkt in till sthlm city via nya mall of scandinavia. Det är minimum!

Publicerat 12 juli 2015

Vid Råsta Sjön skall det inte byggas alls. Planeringen är katastrofal för djur och natur. Man måste även se till att det finns en infrastruktur som stödjer dessa planer och se till att utsläppsgränserna hålls.

Publicerat 13 juli 2015

Se till att det finns gång- och cykelvägar som är funktionsdugliga och som framförallt inte slutar tvärt i farlig väg alternativt i sig själva är farliga för gående och cyklister i och med deras lägen och skick.

Publicerat 18 juli 2015

Mina synpunkter gäller Frösunda (som borde varit sitt egna avgränsade område på kartan med planer för 2030). 1. Cykelväg längs Gustav III:s Boulevard. Vägen är i dagsläget för smal för två bilar och cyklister att mötas på för att inte tala om bussarna. Vägens utformning ger ofta skymd sikt och det är en fara både för cyklist och bilist att cykla på vägen. Många cyklar då istället på trottoaren med risk för kollision med de gående om inte ett eget cykelfält upprättas. 2. Tvärbanan genom Frösunda. Tvärförbindelserna i norrort är skrämmande dåliga och en fortsättning av tvärbanan från Solna station via Frösunda och vidare till Bergshamra skulle underlätta oerhört mycket. mvh Nina

Publicerat 19 juli 2015

Ingen mer busstrafik innan det blir effektiva farthinder för de farliga bussarna i Järva Staden!!!! Satsa istället på tunnelban som inte är en fara eller stör framförallt barnen i Järva Staden. Satsa på gröna stora parker och gröna oaser för rekreation samt spontan lek och idrott för barn och vuxna. Ta bort betalparkeringen som nu är dygnet runt. Ge barnen i Järva staden en egen skola där vägen till och från skolan ej är farlig. Katastrofal väg för barnen vid Fridensborgsvägen och under pendeltåget för att sedan trängas med galna cyklister, många barnvagnar, gående, barn, byggare samt folk som ska till och från jobbet. Tycker att Solna är en kommun som ej satsar på de som bor i kommunen, och tittar därför på annat boende i annan kommun.

Publicerat 3 augusti 2015

Regional cykelbana - vore toppen om Solna tog steget in i 2000-talet och underlättade för oss solnabor att ta cykeln till jobbet (och dagis) utan risk för liv och hälsa

Publicerat 10 augusti 2015

Mycket prat om arbetsplatser och bygga lite om människors förutsättningar. Bättre cykelvägar vore trevligt som det är nu är det otillfredsställande. När det regnar blir tunneln ner till pendeltåget ett fotbad och detta är felanmälan vid många tillfällen av olika personer ändå är detta inte åtgärdat. Tråkigt!

Publicerat 11 augusti 2015

Tänk på att i bostadsområden bor det många barnfamiljer som behöver skolor att gå i, alla får inte plats i en skola. Småbarnsfamiljer behöver aktiviteter som passar små barn medan familjer som har äldre barn behöver aktiviteter som passar dem, ex skatepark, fotbollspitchar etc. Glöm inte heller bort att det ska kunna gå att cykla till och från skolan i området också, helst utan att bli nedmejad av bilister.

Publicerat 11 augusti 2015

Arenastaden kommer att behöva fler bostäder än vad nu är planerat. Annars blir det en otrygg spökstad på kvällarna och helgerna. Råstasjön? I det nuvarande skicket är det ingenting att bevara. Möjligtvis, om man bygger om till en stadspark som Sumpan har gjort med Lötsjön, då kanske kan man prata om något som är värt att bevara. Annars är det bara att bygga ut med bostäder längs hela norra stranden. Naturvärden? Nej, det finns ingenting som inte redan finns i en större skala på andra platser i Sverige. Vi är en växande stad och staden måste kunna växa. Gillar man inte staden så får man gärna flytta på landet. Natur finns det gott om kvar i Järvafältet, Tyresta osv. Galenskapet med att stänga av Sjövägen måste sluta. Ändra planerna och håll den viktiga vägen öppen -- planerna finns ju bara eftersom några enstaka villaägare längs vägen vill att deras fastigheter skulle öka i värde. Fixa några restauranger/kaféer och speciellt toaletter runt Råstasjön. De efterfrågas av folk som promenerar och joggar runt sjön.

Publicerat 11 augusti 2015

Satsa på ett bibliotek med fokus på stor barnavdelning i Järvastaden. Det främjar läsutveckling och blir en bra mötesplats för områdets alla barnfamiljer.

Publicerat 11 augusti 2015

Området runt Ulriksdals station med uppgång mot Bagartorp gör ingen glad. Ett bageri skulle skapa en levande småstadskänsla. Utred även möjligheten att skapa ett torg med torghandel som ex Bondens marknad. Allt för att få en trevligare närmiljö som främjar sociala möten.

Publicerat 12 augusti 2015

Ett torg i Järvastaden med bibliotek, apotek, vårdcentral och torghandel skulle vara uppskattat. En naturlig samlingspunkt för alla boende i området.

Publicerat 13 augusti 2015

Låt den nya skolan i Järva staden bli kommunal låt den gå upp till nian. Det finns nu större hus och även större lägenheter i området vilket gör att familjer med större barn kommer att leva och bo i området. Gör Järva staden mer säker för de boende, bygg fartgupp och hinder för bussarna. Vet att det pratas om att utöka busstrafiken oxh det vore helt galet att göra detta när man ser idag hur farligt de kör. Vem bryr sig om att busschaufförerna får ont i ryggen om det blir farthinder om de hindrar dem från att skada eller i värsta fall döda någon i deras framfart. Satsa på aktiviteter i detta område, mycket finns i andra delar av Solna. Bevara mullemeckängen och andra gröna områden där barn och vuxna kan ha picknick eller spontan leka.

Publicerat 21 augusti 2015

Öppna sjövägen för trafik för oss vanliga solnabor. Den förbjudna genomfarten skärmar av oss som bor i Järva Staden och vill åka på aktiviteret med barnen (då väldigt mycket av deras aktiviteter finns i andra delar av Solna. Ta bort de stora bussarna i Järva Staden tills att de håller sig till trafikreglerna och sätt upp många farthinder så att barnen inte behöver vara rädda för buss och biltrafik.

Publicerat 21 augusti 2015

Bevara grönytan utanför Mulle Meck. Utveckla platsen med fotbollsplan, grillplatser, genomtänkt placering av träd och buskar mm, så att det blir en naturlig samlingsplats i området..

Publicerat 23 augusti 2015

Tänk på barnen i barnens stadsdel för att det verkar som om ni glömt och ignorerar andel barn i Järvastaden. Ge dem fler parker och grönområden att leka på. Gärna ngt för de äldre barnen också. Begränsa busstrafiken i barnensstadsdel då de kör som dårar och ni gör inget åt detta. Även fast att oerhört många kontaktat kommunen i trafikfrågan i Järvastaden. Istället för att tänka på de boende och göra farthinder och gupp så tänker man på de stackars busschaufförerna och deras arbetsmiljö. Tror inte att de skulle må bättre när de skadat eller dödat ett barn eller människa så som de kör. Det behövs idrottshallar och planer och det skulle ej skada med en bra och stor simhall.

Publicerat 27 augusti 2015

Bygg mer och bygg högre. Bagartorp skulle behöva en ordentlig förtätning för att lägga grund för mer service, handel och folkliv. Bostadsrätter som höjer områdets status är viktigt.

Publicerat 27 augusti 2015

Jag tycker att planen saknar satsningar på trafik och kolletktivtrafiklösningar. Redan idag är det väldigt svårt att ta sig från området till Solna centrum pga. att det finns ingen väg dig förutom E4-an där det är ofta kö. Sjövägen ska ju stängas och redan nu begränsas trafiken vissa tider. Kollektivtrafiken rör sig också enbart väster- och österut och den är väldigt begränsad i utsträckning och avgångstiderna är så dåliga att man väljer oftast bil istället.Bussarna är nästan alltid försenade och uteblir också ofta utan förklaring då det saknar informationsdisplayer i området. Min synpunkt är att järnvägsverksamheten borde flyttas på härifrån på sikt. Då blir det möjligt att bygga ihop Solna och bygga även nya vägar / kolletktivtrafik som då får tillräckligt med underlag.

Publicerat 27 augusti 2015

Kul att det börjar byggas så mycket i Ulriksdal. Det behövs verkligen. Ulriksdal är ett trevligt område som har stor potential att utvecklas till något bra. Försök bygga tätare och snyggare när ni planerar nya områden och stadsdelar. Gärna så arkitekturen blir mer varierad och inte så förortsaktig. Jag vill se mer innerstadskänsla. Gärna fler mysiga stråk och fler parker och piazzor. Gärna fina fontäner av olika slag.

Publicerat 27 augusti 2015

Ökat byggande av både bostäder och lokaler vid Ulriksdals station kommer utan tvekan lyfta området ordentligt!

Dela: