Huvudsta

Synpunkter:

Publicerat 8 maj 2015

Hej, Skulle ni unna maila över gälland OCH framtida översiktspalen för Solna på engelska till mig. Min e-post adress är alexis.donhoff@strategiskarkitektur.se Tacksam om vi fortfarande kan få det IDAG mvh Alexis

Publicerat 12 maj 2015

Bra förslag och en efterlängtad förbättring. Genom att öppna en till ingång till Västra Skogens T-bana blir det lättare att ta sig till Pampas-området, badet och promenadstråken, även för de som inte är bilburna. Blir också bra iom att nya Lindhagen finns på gångavstånd med sina restauranger och badbryggor.

Publicerat 12 maj 2015

Alleerna som sträcker sig från 4H-gården, förbi Huvudsta centrum, och över hela Huvudstafältet är viktiga att behålla som ett grönt stråk som sträcker sig in i Solna. Bygg gärna på norra delen av Huvudstafältet, men behåll det gröna stråket mellan allen och Jungfrudansen

Publicerat 12 maj 2015

Dålig plan! Rör inte grönområdena!! Tycker ist Huvudsta borde bli grönare - mer skog och fina promenadområden. Bygg inte så jävla mycket, det förstör. Inge kul att bo här...

Publicerat 12 maj 2015

Bra med fler bostäder i Huvudsta! Även parkeringar bör kunna tas i anspråk för bostäder, bilarna kan grävas ner i garage och nya bostäder kan byggas med låga p-tal i kollektivtrafiknära lägen. Inför dedikerade p-platser för bilpolar. Storgatan bör smalnas av, få 40-gräns, och breda trottoarer och cykelbanor anläggas på vardera sida. Huvudsta borde kunna få ett kommunalt strandbad i närheten av Augustendal. Större delar av Hufvudsta slotts park borde öppnas upp för allmänheten. Jag har aldrig sett deras inhägnade gräsmattor ner mot vattnet användas!

Publicerat 13 maj 2015

i Huvudsta: förtätning ja, men inte på gröna områdena. När det gäller ekosystemtjänster finns det inga ytor av "lägre kvalitet". Istället finns många parkeringsytor som bidrar till en dålig stadsmiljö. Bygga på dem istället!!

Publicerat 13 maj 2015

Jag tycker det borde byggas lite bryggor utmed promenadstråken längst ulvsundasjön i Huvudstad – Liknande som de har gjort i Sundbyberg. Det behövs mer badmöjligheter.

Publicerat 13 maj 2015

Bebygg inte skogspartiet som går från Pampas och "bakom" Ekelund bort mot 4H-gården. Den uppväxta skogen i backarna nedanför Johan Enbergs väg är en viktig del av Huvudstas charm, och viktig för upplevelsen av stranden som en oas. Det gäller även den lilla skogsremsan bakom gamla arbetsmiljöverket upp mot Västra skogen. Överexploatera inte! /Henrik Tornberg

Publicerat 13 maj 2015

Inte bara en viss förtätning utan en rejäl förtätning vore på sin plats. Att detta skulle vara beroende av att placera en bilväg i tunnel tycker jag låter som ett gammaldags tänkande. Se i stället till att kollektivtrafiken i området är bra så slipper ni bilarna.

Publicerat 13 maj 2015

Bevara de få grönområden som finns kvar i solna! Få bort stämpeln om att Solna är Stockholms dörrmatta- bygg istället tunnlar så vi får bort trafiken som genar genom Huvudsta.

Publicerat 14 maj 2015

Utmärkt och viktigt med förslaget till ny pendeltågsstation i Huvudsta. Skulle ge ett stort antal bostäder bättre kollektivtrafik som idag ligger mitt emellan t-banestationerna. Skulle också öppna för att kunna bygga stadskvarter i förlängningen av Oskarsrogatan som idag består av ingenmansland och övergivna trafikleder. Hoppas ni lyckas förhandla fram en ny station i Huvudsta!

Publicerat 14 maj 2015

Bygg ett ordentligt bostadsområde istället för "kåkstaden" med studentbostäder på den västra delen av Oskarsrogatan. Den är obehaglig att passera och ger ett väldigt konstigt intryck i stadsmiljön.

Publicerat 14 maj 2015

Rusta upp en riktig badplats med badbryggor någonstans längs Huvudsta strandpromenad.

Publicerat 15 maj 2015

Massa vatten men ingenstans att bada! Gör som Hornsbergs strand och fixa så vi kan bada någonstans!

Publicerat 15 maj 2015

Massa vatten vid huvudsta strand men ingenstans att bada. Rensa upp så man kan bada någonstans!! Bara blicka över till Hornsbergs strand och få lite inspiration!

Publicerat 15 maj 2015

Jättebra förslag med en ny pendeltågsstation som bör kunna placeras i ingenmanslandet längs Oskarsrogatan speciellt som järnvägen ändå ska kompletteras med två ytterligare spår mot Sundbyberg. Stationen skulle ge spårtrafik till ett område där det idag är långt till närmaste spårbundna trafikslag. En station skulle också bidra till att man lätt kan skapa attraktiva bostäder i området.

Publicerat 15 maj 2015

Utökade badmöjligheter vid Ulvsundasjön, bättre möjligheter att ta sig över järnvägen (särskilt när den ska breddas), parkområden behövs för alla hundägare även om de är små, bättre kollektivtrafik behövs eftersom de bussar som kör Storgatan inte direkt tar en någonstans. De nya bostäderna i Ingenting leder förhoppningsvis till fler restauranger, butiker och service i området.

Publicerat 15 maj 2015

ge fan i våra grön områden i huvudsta, ni har byggt tillräckligt där. man måste ha några gröna områden kvar!!! Lägg pengarna på att laga vägarna å ta hand om uteliggarna som skiter å pissar precis överallt. Inge mer betong tack!

Publicerat 15 maj 2015

sluta bygg i huvudsta, och förstör inte våra fina områden vid Jonstorpsvägen alphyddevägen. vart ska alla som bor i området ta vägen? ska våra barn leka på betong platser???

Publicerat 16 maj 2015

Om mer bostäder behövs i Solna? Bygg på parkeringsplatser och industriområde ej grönområden.Eventuellt bussgaraage där 600 bussar ska passera oroar mi då vi redan har bullrig miljö,vi behöver inte mer trafik. Gör en grön remsa på Storgatan så kanske folk kör saktare. Det blir trevligt och mindre avgaser. Mer samlingsytor ett folkets hus där föreningar och andra kan orda evenemang uppmuntra dialog och skapande. Och Victoria som du skrev i lokaltidningen gör en solmapping och utnyttja möjligheter till solenergi. Slutligen utveckla gärna en ny plats för koliniträdgårdar. Vi har förlorat gamla find och vill vi uppmuntra till odlande och barns förståelse för naturen är det smart och vackert. Naturskolan på överjärva kunde också utnyttjas mer än 1 gång per år. Rosie Grenklo

Publicerat 16 maj 2015

bibliotek

Publicerat 16 maj 2015

En kopia av hornsbergsstrand på pampas-sidan vore fantastisk.

Publicerat 17 maj 2015

Bygg bryggor längs delar av Huvudsta strand så som skett vid Hornsbergs strand och längre fram vid Bällstaviken i Sundbyberg. Viktigast är en brygga längs vattnen framför det nya huset vid fd tvätteriet och vidare bort förbi det som bland barn och ungdomar i Huvudsta kallas Nakenberget och bort till Jungfrudansängen. Detta för att man ska kunna gå längs vattnet hela vägen och även bada från dessa bryggor.

Publicerat 17 maj 2015

Bygg hus längs Storgatan mellan bron för den tänkta Huvudstaleden i tunnel och fram till Armegatan. Gatan kan göras smalare eftersom den nu är överdimensionerad för den lilla trafik som är där. Det skulle utgöra en stor förbättring för Huvudstafältet.

Publicerat 17 maj 2015

Bygg hus längs Storgatan framför Bygatans hus.

Publicerat 17 maj 2015

Gör om Solnavägen till en stadsgata hela vägen från NKS/KI och fram till Stråket.

Publicerat 17 maj 2015

En ny pendeltågstation i Huvudsta bör förläggas så att den inte hamnar för nära Sundbyberg. Ett bra läge är Hedvigsdalsområdet där man nu bygger för 4 spår. Det ligger bra till för Ingenting och Asplunden liksom för gamla Huvudsta och för ny bebyggelse i mellan Storgatan och Hedvigsdalsvägen och i hörnet Sundbybergsvägen-Hedvigsdalsvägen. .

Publicerat 17 maj 2015

Behåll de grönområden vi har i Huvudsta vi har tyvärr få chanser att sätta oss ner och njuta av omgivningarna vid Huvudstafältet, allén ner mot Ulvsundasjön och hela strandområdet. Vi blir allt fler i Huvudsta och vi behöver verkligen grönområden!

Publicerat 17 maj 2015

Är nyinflyttad i Huvudstad och slås av hur dålig gatu- och parkförvaltningen är. När man går över Karlbergsbron från Kungsholmen känns det som om man kommer in i Ryssland. Skräpigt, igenvuxet, slarvjobb, hål i vägar, nedklottrade skyltar och trafikleder. Västra Skogens T-bana med torg ser bedrövligt ut och likaså "motorborgen". Solna är utformat för bilister, med undantag för gamla Rådunda finns ingen vacker bebyggelse i kommunen. Parkerna känns övergivna, gamla stubbar sticker upp här och var och finns det ett elskåp är det nedklottrat. Stenbelagda gator är fulla med ogräs och plastpåsar fladdrar i träden. Den bebyggelse som finns är illa planerad och det finns ingen harmoni mellan byggnaderna. Byggherren smäller upp ett hus, tjänar sina pengar men tar ingen hänsyn till omgivningen. Ett förslag är således att döpa om Solna till Smolensk.

Publicerat 17 maj 2015

Med tanke på antalet bostäder och arbetsplatser med närhet till huvustatorg och hedvigsdal är det märkligt att det inte finns en pendeltågsstation där eller några hundra meter längre ner så den blir tillgänglig från hagalunds industriområde

Publicerat 18 maj 2015

Området omkring västra skogen tunnelbanestation måste förtätas, med mycket nya bebyggelse av urban struktur och blandad stadens funktioner. Det finns mycket mark som står tomt längs Armégatan och det måste förändras, så snabbt som möjligt. /Weizhou Peng

Publicerat 18 maj 2015

Den parkeringshuset utanför Västra skogen tunnelbanestation bör tas bort. Först och främst är det mycket fult. För det andra är en hyllning till bil kultur som är föråldrad och ledsen. Det bör finnas fina offentliga utrymmen, butiker, arbetsplatser och bostäder i närheten av en tunnelbanestation, inte nåt fula parkering monster.

Publicerat 18 maj 2015

Kul att man döpt ett torg efter Stcckholms gamla folkpark. Men det trekantiga Tingsantorget har på en av sina tre sidor en bred genomfartsled med ungefär fem filer. På trafikledens (Armégantans) andra sida finns stora parkeringsytor. Det blir bullrigt och intrycket av torg förtas. Hur kan man förbättra denna situation?

Publicerat 18 maj 2015

Satsa på fler förskoleplatser. Idag får många i västra skogen ta sig till skytteholm el Hagalundsområdet med sina barn. Inte roligt att gå i ett annat område, barnen lär inte känns kamrater som bor i samma bostadsområde! När de sen ska börja skolan känner de inga!

Publicerat 19 maj 2015

Renovera Tallbackaskolans aula och se till att vi får en kulturscen av rang i Solna placerad där.

Publicerat 20 maj 2015

Sänk p-normen drastiskt. Bygg på alla p-platser, t.ex vi Bygatan. Vid behov bygg p-garage. Det ska vara dyrt att ha egen bil i en storstad.

Publicerat 20 maj 2015

Bygg i hörnet Storgatan/Alphyddevägen och längs Huvudstaleden, ända fram till brofästet.

Publicerat 21 maj 2015

Visst, bebygg p-platser men var inte rädd för att även bygga på grönområden. Hellre mindre grönområden som faktiskt är trevliga att gå i än vanskötta skogspartier. Fler bostäder och arbetsplatser bidrar till bättre service. Fokusera på Västra skogen, motorborgen kräver nya tankar: ett utmärkt läge att använda för bostäder och arbetsplatser!

Publicerat 25 maj 2015

Huvudsta upplevs idag som en förort bygg den mer som en stad

Publicerat 2 juni 2015

Vi behöver inte någon bättre service än vi redan har underlag för i Huvudsta och vi vill framförallt inte alls ha en tätare stadsstruktur! Anledningen till att vi valt att bo i den nyare delen av Huvudsta är just att det här finns små gröna ytor insprängda mellan husen. För oss är dessa inte alls av "lägre kvalitet" utan just det som gör Huvudsta attraktivt. Hade vi velat bo i en tät stadsbebyggelse hade vi bott i innerstan. Vi har haft konstant nybyggande längs Storgatan i många år nu men om man absolut måste bygga ännu mer så gör det på parkeringsplatserna vid Jonstorpsvägen och Alphyddevägen. Rör däremot inte den lilla gröna lungan mellan Storgatan, Alphyddevägen, Jonstorpsvägen!

Publicerat 2 juni 2015

Hej, hur tänker ni att bygga bostäder nära riskfylld verksamhet som säpo vid ingenting. Säkerhetstjänster har väl ett dåligt rykte att attrahera knäppskallar, oberäkneliga figurer, bombpaket och i värsta fall bilbomber

Publicerat 3 juni 2015

Området mellan Ingenting, Ekelundsvägen och Pampas bör bebyggas i stadskaraktär så att Västra Skogens tunnelbanestation kan komma fler till del. Skogen där används av ingen. Det stora kontorshuset där bör rivas.

Publicerat 3 juni 2015

Området kring pampas marina borde utvecklas mer. Husbåtarna innebär ett härligt inspel i stadsmiljön och området bakom skulle kunna utvecklas med mindre flerbostadshus i sutteräng. Viktigt att det byggs snyggt och smakfullt! Solnaborna älskar den marina miljön.

Publicerat 3 juni 2015

Storgatan öster om Huvudstagatan har en Byggnadslänga på en våning som förfular hela området. Även den fula byggnaden framför kulturskolan är vidrig. Bör rivas till fördel för bostäder.

Publicerat 3 juni 2015

Jag tycker det är bra att man ska bygga i Huvudsta. Diskussionen om Jonstorpsvägen är märklig tycker jag. Det blir tryggare utomhus när fler människor är i rörelse. I de delar av Huvudsta där det blivit tätare, exempelvis runt huvudstagatan, är idag mycket trevligare och känns mer som trevlig stad är nedgången förort.

Publicerat 3 juni 2015

Riv upp Näckrosparken och anlägg en riktigt park som är öppen och grön.

Publicerat 3 juni 2015

Härligt med en utveckling av Pampas-området. Bostäder blandat med utökad kommersiellbebyggelse kan nog ge hela området ett ordentligt lyft!

Publicerat 3 juni 2015

Anlägg badstrand i Brunnsviken!

Publicerat 3 juni 2015

Vid huvudsta strand, från pampas till tvätteriet, bygg en bred brygga som man både kan promenera o h ligga och sola på. Gör en spegling av Hornsbergs strand mitt emot som blivit en enorm succé. Bygg ut med fik och annan lämplig verksamhet. Går att hinna en bra balans mellan detta och befintlig bebyggelse i området.

Publicerat 3 juni 2015

Öka bostadsbyggandet ner mot Pampas samt öppna upp en ny tunnelbaneuppgång öster.

Publicerat 3 juni 2015

Promenaden längs med huvudstafältet är ganska otrygg och folktom kvällstid. Kan man inte bygga lite och få in mer belysning där för att öka trygghetskänslan.

Publicerat 3 juni 2015

Förtäta mer. Idag är det alldeles för glest mellan husen. Våra ungdomar behöver någonstans att bo. Minska grönområderna och bygg fler bostäder istället. Arkitekturen behöver inte alltid vara så mainstream. Bygg mer hållbart istället så byggnaderna håller på sikt istället. Inspireras av städer som Berlin och Barcelona. Varför inte bygga villor och radhus på taken när man bygger högt..

Publicerat 3 juni 2015

Bygg bostäder mellan Bygatan och Storgatan i Huvudsta. Lägg parkeringsplatserna i garage.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg mer i bergshamra centrum, renovera Hagalund och bygg mer i Huvudsta för bättre kommunikationer och lägenhetsplaceringar centralt och med närhet till rekreationsområden.

Publicerat 3 juni 2015

Bygg innerstad i Huvudsta! :)

Publicerat 7 juni 2015

Förtäta inte Huvudsta till ett mini Stockholm med asfalt och betong! Varför är förort ett så negativt ord för er? För mig är det = områden med mycket grönska. Vi behöver våra grönområden även de med sk "lägre kvalité" som bidrar till renare luft och rekreation.Vi behöver inte fler dyra bostadsrätter som ungdomarna ändå inte kan köpa och inte heller mer företag vars arbetare som proppar igen våra gator och parkeringar (många bor inte ens i Solna). Men bygg gärna bryggor längs Huvudsta strand som man gjort vid Hornbergsstand och vid Bällstaviken i Sundbyberg,vi har massor med vatten men usla möjligheter till bad och fiske.Fler parkeringsplatser behövs också, finns inte tillräckligt idag eftersom ni hyr ut dessa till företagen istället för till oss som bor här, vill ni bygga dessa platser under jord så är väl det bra. " boende på Jonstorpsvägen "

Publicerat 9 juni 2015

Jag tycker att ni ska bygga en separat cykelbana utefter Huvudstagatan, från Storgatan till Armégatan. Utefter denna sträcka saknas det separta cykelbana fastän det finns utefter resten av Huvudstagatan. Det är många av våra skolbarn som nu cyklar på trottoaren till Tallbackaskolan eller Granbackaskolan.

Publicerat 9 juni 2015

Jag tycker att förtätningarna utmed Huvudstagatan och Ängkärrsgatan har blivit väldigt bra. Fortsätt gärna så t ex med förtätning utmed Armégatan och Storgatan där det är möjligt. Bevara dock Västra skogen. Det är underbart att gå genom skogen på väg hem från tunnelbanan och höra koltrastarna kvittra. Förskolebarnen i t ex Ängkärrsförskola har också en så stor pedagogisk nytta av att kunna gå ut i skogen ibland. :)

Publicerat 9 juni 2015

Utveckla gärna Huvudstafältet till ett sportfält. Det passar bra då det inte finns så många bostäder i närheten som kan bli störda och det är nära till tunnelbanan i Huvusta.

Publicerat 9 juni 2015

Om möjligt, bygg gärna utefter järnvägen från Banvägen till Huvudstaleden. Idag är det en otrygg och ödslig yta. Är det för sent att hänga på Sundbybergs idéer om att förlägga järnvägen i tunneln. Annars är det en spännande idé att utreda om ni inte redan har gjort det.

Publicerat 9 juni 2015

Hej, Hade uppskattat mycket om farthinder som vägbulor monterades i nya området Ingenting/ektorget där de nya bostäderna byggs. Majoriten av bilisterna kring detta område men även vid armégatan kör över 30km/h. Detta är ett sätt att få en tryggare miljö för barn och äldre som bor i området. Tack på förhand! /Huvudstabo.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg en spegelbild av hur Stockholm har byggt stad vid vatnet på anda sidan vid Pampas.

Publicerat 9 juni 2015

Bygg bostäder vid vattnet nedanför Jungfrudansen.

Publicerat 10 juni 2015

Det byggs på alla tänkbara ställen men servicen av t.ex Bankomater följer inte med. Idag har vi inte en enda fungerande Bankomat och många äldre som själv vill ta ut pengar för att ge Hemtjänst kontanter när de skall gå och handlar åt dom. Servicen hänger med andra ord inte med.

Publicerat 10 juni 2015

Well said! Jag håller med: Bygg innerstad i Huvudsta! :)

Publicerat 11 juni 2015

Hej, Jag blev glad när Herr Granfalk tog över rodret i Solna och han påpekade att de boende i Solna nu skulle komma i första rummet och inte företagen. Men sen har det allmer talats om förtätning och det slog mig när jag i "Vi i Solna" läste om den lilla pojken vid Jonstorpsvägen, Anderstorpsvägen som ville ha kvar sin grop i skogen för sina pinnar". Att det är nog så det är för många av oss Solnabor, vi har valt att bo i Solna just för att det inte är förtätat utan det finns lite utrymme och oexploaterad mark annars hade vi valt att bo i stan. Tycker inte det måste vara ett självändamål att Solna skall förtätas om vi boende inte vill det. Vänligen, Mats Lindfors

Publicerat 13 juni 2015

Vart finns badbryggorna!? Skandal med så mycket vatten och så få badbryggor.

Publicerat 13 juni 2015

rör inte våra grön områden vid våra bostadshus, de är där våra bar leker. ingen föräldrar vill väl skicka ner sina bar till vattnet utan uppsikt. Har ni aldrig haft bar ni dom sitter och bestämmer? Bygg vid vattnet istället PM ni så gärna måste bygga någonstans. Ni kan ju även utöka parkerings möjligheten eftersom de går knappt att hitta en parkering i dagens läge.

Publicerat 13 juni 2015

Innan ni bygger nytt kan ni väl rusta upp det som finns. Tallbackaskolan är väldigt sliten. På lågstadiet trängs man i små lokaler och konflikter mellan barn är väldigt vanligt pga detta. Bygga ut? Det pratas om hallbrist för idrottsföreningar. Själv tycker jag att man kan nyttja gymnastiksalar bättre, men gymnastiksalarna är i stort behov av framförallt golvbyte. Själv är jag positiv till bygget av bostäder vid Jonstorpsvägen om det medför en ny tunnelbaneuppgång. Planerna på utveckling av Solna Strand är också positiva nyheter. Längs med Ulvsundasjön ser jag gärna en förfining Förutsatt att vattenreglement tillåter skulle jag gärna se en möjlighet till badplats vid sjön, exempelvis vid Augustendal eller nedanför Alphyddevägen. Tack! MVH Samir Jones

Publicerat 13 juni 2015

To not lead the new railway underground through Huvudsta is a big mistake. You are cutting of a huge part of Huvudsta from Skytteholmen and most important Solna Centrum and thereby totally from Solna. Having heavy cargo trains going right through a housing area is irresponsible. The noise pollution is immense and not at all comparable to passenger trains that until now can nearly be completely ignored - even with open windows. The vibrations of heavy loaded cargo trains can be felt over quiet a long distance in houses, furniture tends to shake and structural damage is to be expected. The surrounding area looses a great deal of its appeal and railway companies have no interest in putting money into improvements considering these problems. I find it highly doubtful why the tunnelling of Huvudstaleden is prioritzed by Solna stad over the much bigger railway problem. Once again Solna kommun is loosing a chance to do something useful for the city planning. A thorough explanation for this and a broader and more open discussion with people living close to the railway considering better solutions is long overdue. Solna is clearly loosing points in attractiveness since the kommunalrad does not at all seem to care about the inhabitants.

Publicerat 15 juni 2015

Vad roligt att få läsa, bl a bakgrunden, till sin stadsdel! Vi bor i Solna (Jungfrudansen) sedan 15 år och trivs mycket bra här. Anledningen att vi flyttade hit (från Ekerö) var alla omgivande grönområden. Av den anledningen är detta vad mina synpunkter på en utbyggnad av Huvudsta handlar om. Jag vill ha kvar möjligheterna till relativt ostörd natur, promenadvägar etc. Jag förstår att vi bor i staden och att denna måste utvecklas, men vill inte att det sker på bekostnad av de mer värdefulla grönområdena. Jag tycker att den utbyggnad som skett i Huvudstad (gamla tvätteritomten och husen vid centrum/t-banan) är mycket lyckad. Har heller inget emot den utbyggnad som planeras mot Huvudstaleden/Norrbyvägen,eftersom den inte stör naturstråken. Det är fantastiskt att gå längs standpromenaden i Huvudsta med Mälaren på ena sidan och en ganska "vild" växtligheten på den andra. Detta vill jag bevara! Glada hälsningar Anna Persson

Publicerat 15 juni 2015

Hela förslaget till öp är mycket bra. Hoppas vi som tycker om att det byggs enligt förslag får höras i samrådet. Oftast är det personer som är emot allt som hörs högst och som politiker viker sig för. Lyssna på oss som är nöjda och som tyst gillar det som händer!

Publicerat 16 juni 2015

De flesta byggnaderna i Huvudsta är inte estetiska på något sätt alls eller har högt värde som en byggnad, de är attraktiva endast på grund av sitt läge. Därför har alla grönområden, särskilt de som är "bara gröna", dvs inte välskötta parkområden, en stor betydelse för trivsamhet i Huvudsta. Om planerna är att ta bort dessa gröna öar mellan husen och trafikleden, så vore det viktigt att satsa på estetiska värden i själva nya byggnaderna när man "bygger en tätare stadsstruktur".

Publicerat 16 juni 2015

Jag ser positivt på en viss förtätning i Huvudsta och det faktum att det ökade befolkningsunderlaget kan ge underlag för mer lokal service. Det måste dock ske samtidigt som man tar stor hänsyn till grönstråket vid Ulvsundasjön. Jag vill se en mycket försiktig förbättring av det området för att bli ännu mer attraktivt som promenadstråk. Det är väldigt synd att biltrafik leds ned vid Huvudsta gamla slott och bort mot nybygget vid gamla tvätteriet. Det hade varit så mycket bättre att inte bygga där och ta bort all biltrafik bortom Huvudsta gård och stallet. Jag hoppas att resten av stråket får förbli bilfritt. Bort mot Pampas finns det ju som ni påpekar områden som kan bebyggas men återigen hoppas jag man kan få obrutet promenadstråk och minimal biltrafik nere vid vattnet hela vägen in i Karlbergs slottspark. Det märkliga området nedanför motorborgen och macken som är någon slags dump för sopor (?) nu borde verkligen rensas upp och göras om till något av värde. Gamla övergivna vägstumpar känns också högprioriterat att ta sig an (och hur länge ska barackerna stå på en sådan övergiven väg i Oskarsrogatans förlängning??) Med ökad befolkning kommer naturligtvis också ökat behov av exempelvis barnomsorg och skola. Jag vet inte om det ingår i stadsplanen, men det vore intressant att veta hur t ex Granbacka- och Tallbacka-skolorna kan rustas upp till en acceptabel standard och hur man ev. kan ta emot fler barn.

Publicerat 17 juni 2015

Bra med en till tunnelbaneuppgång i Västa skogen. Var hittar jag mer information om exakt var ingången/utgången är palnerad. zubinpress@hotmail.com

Publicerat 17 juni 2015

Ta bort parkeringen efter Storgatan mellan Huvudstagatan och Armegatan och gör till bussfil. Se över rödljusen så man slipper stå och vänta på ingenting på kvällarna. Sist men inte minst, bygg tunneln nu!

Publicerat 18 juni 2015

Huvudsta är glest bebyggt. Bygg ihop det med övriga Solna. Gör som Stockholm vid Västra Kungdholmen och bygg bostäder vid vattnet, det efterfrågas och blev mycket lyckat vid gamla tvätteriet.

Publicerat 18 juni 2015

Bygg i slänten ner från Västra skogen. Ett fult och otryggt område som kan bli fina bostäde.

Publicerat 18 juni 2015

Trafiken via Huvudsta har blivit en mardröm, mer bebyggelse mer trafik. Det finns ingen direkt buddförbindelse för oss till Hagaparken / fanns tidigare/ eller nya arenastaden medan det finns massor med busslinjer via Solna.

Publicerat 19 juni 2015

Bygg huvudstaleden omgående. Den har tagot för många år att utreda och Storgatan och Armegatan är totalt igenkorkade på eftermiddagarna. Ingen mer bebyggelse från Västra Skogen till Jungrudansen längs med Ulvsunda sjön

Publicerat 19 juni 2015

Jag skulle vilja att det blir fler bryggor, gärna en båtbyggare, längs vattnet nedanför Jungfrudansen. Även att man la lite mer pengar på att plantera blommor och göra iordning promenadsträckan som går längs Huvudsta Strand. En boulebana önskar jag också i närheten. Och en volleybollplan. Huvudsta centrum saknar ett systembolag och lite mer aktiviteter. Det skulle vara roligt om det hölls en loppis i närheten.

Publicerat 26 juni 2015

Smalna av gator, bygg bort barriärer och bygg nya hus med lokaler i bottenvåningarna. Försök få till en mer småskalig känsla med varierad bebyggelse. Ordna med bryggor, badplatser och kiosker längs med stranden, ungefär som Hornsberg och Norr Mälarstrand. Gör Västra skogens torg trevligare.

Publicerat 26 juni 2015

Bygg bostäder i Solna strand. Riv gamla tråkiga kontorshus där det är möjligt. Bygg på höjden men försök få till småskalighet och variation i gatuplanet.

Publicerat 26 juni 2015

Jag tycker man ska förtäta mer. Bygg mer bostäder och service kopplat till dessa. Gärna lokaler i bottenvåningarna så vi får stadskänsla i kvarteren. Solna är idag präglat av stora bilvägar. I framtidens solna borde vara mer framkomligt för cyklister och fotgängare. Bygg ut cykelleder och kollektivtrafik.

Publicerat 30 juni 2015

Bevara parkleken i Pampasparken. Anlägg en plaskdamm i anslutning till parken. Ordna en allmänn barnvänlig badplats vid Huvudstad strand. Bevara skogsområdet vid Västra skogen.

Publicerat 1 juli 2015

Riv motorborgen , parkerings garage, vid Västra Skogen och bygg bostäder samt butiker där. Detta göra området trevligare.

Publicerat 3 juli 2015

Ordna med en badplats i Ulvsundasjön. Öppna en pendeltågsstation i Huvudsta (vid Huvudsta torg)

Publicerat 6 juli 2015

Se på kartan att Huvudsta har ett fantastiskt strandläge. Tyvärr kan vi Solnabor och skattebetalare inte sitta vid stränderna och njuta då det är fullt av sly som får växa fritt och dessutom så skräpigt. Promenera från Pampas till Sundbyberg och se att det blir mer och mer ingenväxt. På sensommaren och hösten är det så skuggigt och mörkt mellan Biddlesberg och Sundbyberg så det känns farligt för en ensam kvinna att promenera där och att kunna sätta sig vid stranden är helt omöjligt. Tycker Solna att vi ska gå till Stockholm eller Sundbyberg när vi vill sitta vid vattnet? MVH Margareta

Publicerat 7 juli 2015

Jag tycker det borde finnas fler bryggor att båda från längs med solna strand.

Publicerat 8 juli 2015

Prio ett (1) för Huvudsta bör vara (är) Huvudstaleden i tunnel. Detta är absolut avgörande för livskvalitén oavsett andra projekt eller planer. Med undantag för renovering av skolor/dagis bör allt annat arbete / alla andra projekt i området läggas på is tills detta är klart. Mvh Per Herrmann

Publicerat 8 juli 2015

Jag anser att de små grönområden och fotbollsplaner som finns i huvudstad ska finnas kvar och inte bebyggas ytterligare. Det är också viktigt att titta på en lämplig avfart från E4.an där man kan ta vänster mot solna skapas, om man kommer norrifrån. I nuläget finns bara avfart in mot stan och inte med avfart mot solna/västra skogen/Postterminalen.

Publicerat 8 juli 2015

Det är en skam att inte ett ordentligt bad anläggs vid strandpromenaden nedanför huvudstabadet, precis som motsvarande på Horndbergsstrand. Solna framstår som en lumpstrand i jämförelse. Det enda som skulle krävas är bryggor längs strandkanten och ut i vattnet. Det skulle vara medborgarvänligt och som jag ser det ett projekt Alliansen skulle kunna genomföra! Tack

Publicerat 12 juli 2015

Huvudsta har bra dagis, men inte någon bra skola. Det finns idag en tendens att de som har råd flyttar från Huvudsta när barnen närmar sig skolåldern. Området kan bebyggas mer, men bygg då fler punkthus. De fula miljonprogramslängorna drar ned intrycket som Huvudsta ger. Västra skogen-partiet mellan tunnelbanan och infanterigatan bör bevaras, då det är en kärna i att området är barnvänligt. Området mot postterminalen borde kunna exploateras mer, liksom sjösidan mellan västra skogens tunnelbana och pampas marina. Överväg flera ställen man kan korsa järnvägen och E4-E18 på, för att närma Huvudsta till Hagastaden och Birkastan. De går som ett sår rakt genom staden idag. Västra skogens tbana har usel service idag, området är fult. Tror inte det har underlag att bli ett riktigt förortscentrum, men det skulle kunna förskönas. Matbutiken likaså. Vägnätet bort mot Sundbyberg från Huvudsta är under all kritik, virrigt, ologiskt, tidskrävande. Om det görs en tunnel, utred även möjligheten till en mer sammanhängande gata till Sundbyberg (och därmed även enklare access till Ulvsunda och Bromma, där mycket service finns för bilburna). En av Huvudstas fina gator är sista delen av Huvudstagatan, efter järnvägen. Där är lite lummigare, lite mer välskött, lite mer varierade hus, lite mindre klotter, lite mindre trafik, samt viss lokal service. Något att bevara där, och att eftersträva att det sprids till fler delar av området! Mvh Jonas Wallenius, Systemarkitekt och Solnabo sedan 2000.

Publicerat 12 juli 2015

Badmöjligheter, antingen bryggor likt Hornsberg eller bara gräsmattor + sand i vattnet. Renovera fasaderna på miljonprogramshusen och inför variation, det skulle göra mycket för området.

Publicerat 13 juli 2015

Utmärkt med en pendeltågstation i Huvudsta! Bostäder borde byggas där Bilborgen står. Även uppställningsplatsen för Trafikkontoret intill kunde användas bättre.

Publicerat 23 juli 2015

Solna vill bl a bygga fler hus längs trista trafikleder. Men - mer bostäder och kontor ger MER TRAFIK! Att tro att Huvudstaled i tunnel eller Förbifarten ska minska biltrafiken i Solna är naivt. Man måste ha kläm på hur mycket trafik det är i S och till/från S. - Finns sådana data? - Vad är Solnas uppfattning om Mälarbanans utbyggnad till 4 spår? Reaktionerna verkar rätt yrvakna... Tacksam för respons Bertil Hylén hyl.ben@telia.com

Publicerat 25 juli 2015

Om framtidsbilden ÖVERSIKTSPLAN 2030 tycker jag så här: Den är synnerligen allmän, säger faktiskt inte så mycket. Den kan landa i vad som helst. .............................................. FÖRST något som gäller hela Solna: 1) Hur kan kommunfullmäktiges majoritet ha låtit det gå så långt i fråga om bostäder, att det bara är 8 procent av bostadsbeståndet som är hyreslägenheter? Vad är målet? 2) Det överväldigande problemet i kommunen är trafiken på vägarna, det vet vi alla. Vad är målet? ............................................. Stadsdelen Huvudsta: Som i övriga kommunen är trafiken det största problemet. Ordf. i fullmäktige önskar gågator, men det är motsägelsefullt så länge vi har både genomströmmande och lokal biltrafik. Ju mer som byggs, desto fler bilar, även om många unga människor i dag inte har bil. Den omtalade biltunneln från Västra skogen till Huvudstaleden, när ska den byggas? Är den inte en förutsättning för gågatorna? Även parkeringar behövs i massor, så klart. Hur ska det lösas? ............................................ Ett lyckat byggande under de senaste åren är de nya husen på Huvudstagatan och Ängkärrsgatan, därför att grönskan är kvar. Det GÅR alltså att förtäta i grönområden. I planerna för det stora byggandet i Huvudsta på 60-talet (och även 50-talet då det byggdes mycket mindre) finns begreppet "Hus i park", alltså bostadshus med grönområde omkring. Att bygga bort det och använda begreppet "Slutna stadskvarter" i stället minskar den önskvärda omväxlingen i bostadsmiljön. Dessutom är det bra för barn med grönområden som ligger bortanför biltrafikerade gator. En kommun ska akta sig mycket noga för att bygga bort grönområden och hugga ned träd, eftersom grönska bevisligen får folk att både må bra i själen och gör luften bättre att andas. BEGREPPET "GRÖNYTOR AV LÄGRE KVALITET" bör preciseras. I ett hårt storstadsområde som vårt är det viktigare än någonsin att ha det gröna kvar. Det är ingen motsättning i att bygga nya hus och bevara naturen. Nu säger den politiska majoriteten att om man bygger stadskvarter så ska det bli affärer och caféer i husen. Men vi har redan stadskvarter i Huvudsta, t. ex. Ankdammsgatan, Huvudstagatan, Nybodagatan, delar av Storgatan. Där är ju ett minst sagt måttligt affärsliv, eftersom det naturligtvis krympte då Solna centrum byggdes på 1980-talet. Nog har affärsinnehavare försökt starta verksamheter, men måst lägga ned. Det känns oerhört trist och osäkert i områden med affärer som saknar kundunderlag. Det är ju synd om affärsinnehavarna. DET ÄR NATURLIGTVIS INTE HUR KVARTEREN ÄR BYGGDA – GRÖNSKA ELLER EJ – SOM AVGÖR OM MINDRE AFFÄRER KAN ETABLERA SIG, UTAN HUR PLANERINGEN SER UT I STORT I OMRÅDET. Finns centrumbildningar i trakten går det inte att samtidigt ha det på småstadsvis som i Sundbyberg. Valet är ju redan gjort. Ska vi riva Huvudsta centrum? Som för övrigt fortfarande har det lite svårt med uthyrning av en del lokaler. ....................................... Jungfrudansen är ett område i Huvudsta som går att utveckla. Ända sedan det byggdes har det stått som ett slutet fort omgivet av en mur av riktigt fula hus. Utöver vägen från Huvudsta centrum finns inga självklara vägar dit. Jungfrudansen borde öppnas och införlivas med Huvudsta med lättillgängliga breda trappor med platåer, något slags hiss kanske. Det går att bygga fler bostadshus på Jungfrudansen - och det borde gå att starta ett café mot sjösidan. Café Jungfrun! Utsikten där är bättre än från Fredhälls berömda Solstugan. Andra områden som borde användas bättre är den obebyggda delen av kvarteret Paprikan, där det nu pågår flisning med ohyggligt stora tunga maskiner. Att ha flisningen i ett attraktivt centralt kvarter i Solna är underligt, verksamheten hör väl mera hemma bland kommunens mindre utkantsindustrier och lagerbyggnader, och på Paprikans obebyggda del borde det gå att ha höga hus som kan matcha Nybodaområdets elvavånings punkthus från 60-talet på andra sidan järnvägen. Som granne till Paprikatomten ligger "gamla Sundbybergsvägen" med de 60 studentbarackerna. Om nu vägen väntar på att användas för något trafikändamål, ökad spårbredd för Mälarbanan till exempel, och/eller eventuellt den omtalade biltunneln, så ligger den ändå inte i vägen för bostadsbyggande. Slutligen, angående byggnader i Huvudsta, en upprörande sak: TALLBACKASKOLAN - varför har den fått förfalla? Det är ju en fin byggnad. Aulan är till exempel lappad med brädbitar. En svårförståelig materialförstöring! Detta leder mig in på något som gäller Solna i stort: Det måste göras något åt allt som är skräpigt, slyigt, ostädat, smutsigt, trasigt, nedkladdat. Finns det fler fallfärdiga skolor? Vårda det som redan finns och bygg i måttligare takt. Storstädning överallt och i grunden varje vår. Fler papperskorgar och stora soptunnor behövs, för folk plockar upp skräp och kastar om soptunna finns, men stället har de faktiskt plockats bort. Varför? Vad är målet? Se bara hur Solna presenterar sig för den som åkter buss 176 eller 177 över Huvudstabron från Brommasidan: Nedanför en mängd instängslade stora rör ligger en ohygglig massa oidentifierbart skräp, sånt som borde ha hamnat hos någon ÅVC. Varför inte göra en plantering med Solnas stadsvapen just här och hälsa de resande välkomna? Här går det nämligen inte att bygga några bostadshus, även om utsikten är fin, ty Norrenergi vill ha den här marken fri (uppgiften finns i handlingar från 1998 rörande ev. bebyggelse av kvarteret Rödkålen). .............................................. Det finns egentligen INGET i Solna kommuns Översiktsplan 2030 som INTE pekar framåt mot ännu mer belastade bilvägar, sämre luft, minskade grönområden, mindre hänsyn till barn, mer trasigt och skräpigt. Men det är ju inte alldeles säkert att det behöver bli så. INGRID WINDAHL

Publicerat 3 augusti 2015

Hej, tycker ert förslag om Huvudstad är bra och förnuftigt. Om jag fick komplettera med något är att på sikt bygga om centrum i Västra Skogen. Det känns minst sagt dumt att slösa bort så attraktiv mark på en garage/motorbana.

Publicerat 3 augusti 2015

Bygg inte på skogsdungen vid Alphyddevägen/Jonstorpsvägen. Man ska inte behöva åka till museum för att få se lite träd.

Publicerat 3 augusti 2015

Bor i Huvudsta - en tråkig stadsdel för äldre som inte orkar gå så långt. En liten park med bänkar och med ett litet cafe vore önskvärt. Mvh Birgitta Rackow

Publicerat 3 augusti 2015

Sluta bygga fula bruna hus vid Huvudsta Centrum. Bygg vackra hus i stället.

Publicerat 3 augusti 2015

Skapa en riktig gångbana från Skytteholm via Huvudsta till Kungsholmen. Nu måste man samsas med snabbgående fordon mitt i gångbanan.

Publicerat 6 augusti 2015

Bostäder i huvudsta byggs nära trafiklederna och ny forskning visar på att bo nära vägar och avgaserna inte är bra för hälsan utan det gör att människor får demens detta utöver lungproblem som varit känt i många år! Bygg inte bara ut utan tänk på att förbättra vår miljö och låt grönområdena finnas kvar som skydd för vår hälsa. Vänligen Margareta Dahlner

Publicerat 8 augusti 2015

SYNPUNKTER PÅ ÖP 2030 Ta hand om det som redan finns. (Varför nöts vita strecken vid övergångsställen bort och blir inte ersatta? Ska vi bli påkörda?) Städa och röj vid våren och sätt ut PAPPERSKORGAR OCH BÄNKAR. Låt vägen längs Ulvsundasjön bli enbart för gångtrafikanter. Det är ingen "rekreation" att gå där och vara nervös för cyklister. Det vet alla. Alternativ: Bygg en gångbrygga längs stranden som Stockholm har gjort längs åtskilliga stränder. Den ska vara så bred så folk verkligen kan "flanera" bredvid varandra! Med barnvagnar, rullatorer, rullstolar! Bygg hyresbostäder på taken på kontorshusen vid Solna strand och skapa liv där. Låt inte "park i hus"-områden förvandlas till stadskvarter, bygg där ändå, det finns bra exempel på sådant. En kommun ska ha typiska områden från olika tider, det blir omväxling, annars är det som en kropp som ständigt plastikopereras. Hur kul är det med tusen stadskvarter på rad! Mycket tänkande här är föråldrat, varför går det inte att kombinera olika typer av idéer? Varför är barnen numer satta på undantag, de ska inte vara i närheten av bilgator som små, de planskilda gatorna och vägarna är ju bra, trodde aldrig att det skulle bli otrendigt med Le Corbusiers idéer. Varför plockas trottoarer bort så inte rullatorer kan komma fram? Öppna upp till Jungfrudansen med breda trappor och låt någon starta café med utsikt! Bygg lite mer på Jungfrudansen. Ta hand om de fina Ankdamms- och Nybodagatorna! Lyft dem, fixa träden, gör det ljust, fräscha upp dem, gör dem stadslika, de är ju stadsgator, så laga deras trottoarer. Gör trakten kring Strix och Infanterigatan också lite ljusare, ta ned jätteträden till hälften. Spela inte ut Jonstorpsvägen mot Råstasjön! Bygg mindre på båda ställena! BYGG HYRESRÄTTER. Reparera Tallbackaskolan, det är skam att en så fin byggnad ska förfalla. (Kolla aulan och scengolvet där!) Lägg inte ned Solna centrum! Den långa "sitt-trappan" är ju alldeles utmärkt. Om de "högre segmenten" ägnar sig åt shopping i Mall of Scandinavia kan vi andra handla i Solna centrum. LAGA VISARNA PÅ STÅLRÖRSKLOCKAN I SOLNA CENTRUM! Tänk vad Solna skulle kunna bli! Kommunen med den fantastiska fågelsjön, den bästa omvårdnaden av miljön, renaste gatorna, det mest visionära tänkandet, hyfsat billiga hyresrätter för unga! INGRID WINDAHL

Publicerat 8 augusti 2015

Hej, Bra att synpunkter kan lämnas. Jag var på infomöte i Huvudsta i våras. Här är mina generella synpunkter på vad politikerna borde tänka på: 1) Gator och cykelbanor sköts för dåligt. Skador i asfalten lagas slarvigt och många brister finns kvar efter en lagning av en gata. Efter ett år är lagningarna borta och skadan tillbaka. 2) Målad vägmarkering på gator (t.ex. filmarkering, övergångsställen) och cykelbanor saknas ofta. Och när t.ex. markeringar på cykelbanor ska åtgärdas, så görs detta väldigt dåligt. Om en trasig markering finns, så målas inte denna så att den blir hel. Målningen görs på fuktig asfalt, så att de försvinner snabbt. 3) De entreprenörer som Solna Stad (nu nästan uteslutande använder) måste kontrolleras av stadens tjänstemän. Annars går våra skattepengar till allt slarvigare företagare som utför dåliga arbeten. Bra med medborgarnas engagemang, men hela kontrollen ska inte skötas av privatpersoner. 4) Se till att Cykelplanen blir genomförd. Cykelbanorna i Solna sköts mycket sämre än i Sthlm Stad. Jag har lämnat omfattande synpunkter till Solna stad på detta. 5) Solna kommer att förtätas och gatorna bli mer stadslika. Detta måste ske med stor försiktighet och känsla. Husen måste vara vackra och smälta in i miljön ("tidlösa"). Och informationen till solnaborna måste vara tidig och bra. (Hanteringen av en ev. nybyggnation vid Storgatan/Jonstorpsvägen) var inte bra. Mvh Tord Bergman Göran Perssons väg 43 171 55 Solna tord.bergman@bredband.net 070-541 24 19

Publicerat 10 augusti 2015

jag tycker att området kring västra Skogens torg behöver rustas upp ordentligt. Med så pass bra geografisk läge, både närhet till naturen samt city, borde västra skogen vara en av Stockholms närförorter som florerar mest! Det kan vi uppnå om politiker ser denna vision och stadsdelens fulla potential.

Publicerat 10 augusti 2015

Hej, Om gröna ytor av lägre kvalite består av en sjuk mark av gammal havsbotten bör ni tänka om kring era byggplaner i huvudsta. Med vänlig hälsning, en som erhåller högre IQ än en politiker.

Publicerat 10 augusti 2015

aldrig i livet usch

Publicerat 12 augusti 2015

Vid utbyggnad av Mälarbanan, finns förslag om bullerplank nedanför Framnäsbacken? Redan i dag är det omöjligt vissa tider att ha fönster öppet och höra vad som sägs på radio/tv.

Publicerat 13 augusti 2015

1. Rusta upp området kring 4H-gården Augustendal i Huvudsta, lekplatsen t.ex. är väldigt sliten och nedgången. Detta område med djur, gräsytor och lekplats skulle kunna bli en riktigt fin oas för barnfamiljer och yngre barn i en bilfri miljö! Se exempelvis på Tornparken i Sundbyberg som har en plaskdamm och "mjuk" lättillgänglig lekplats, klätterställningar, studsmatta, rutschkanor, gungor etc. 2. Utöka badmöjligheterna vid Ulvsundasjön längs med vattnet från Huvudsta strand bort till Pampas-området. Sätt upp bänkar och anlägg promenad- och badbryggor! Idag kan man inte sitta vid stränderna och njuta då det är branta kanter vid vattnet som är fulla av sly som får växa fritt, det blir mer och mer igenvuxet. 3. Rusta upp Tallbackaskolan och dess gårdar, de håller på att förfalla och är i rent deprimerande skick med sprucken asfalt, nedsågade träd, nedslitna lekplatser/lekredskap. 4. Bered plats för fler bilpoolsparkeringar, detta borde åtminstone finnas vid varje tunnelbanestation! 5. Bygget av Huvudstaleden i tunnel måste komma igång omgående!

Publicerat 17 augusti 2015

Jag tycker att förslagen är bra. Som boende på Storgatan i Huvudsta bekymrar jag mig egentligen bara kring den mängd biltrafik som vi har. Jag kan inte se att det är hållbart framöver. Vi behöver ändra vår livsstil. Jag kan se att kollektivtrafiken med förbindelser med Arenastaden måste bli bättre.

Publicerat 17 augusti 2015

Huvudsta är otroligt nedtyngt av fordonstrafik. Anledningen till detta är den goda tillgången på parkeringsplatser som gör att människor: (1) Skaffar en förhyrd plats när man tex jobbar i solna strand istället för att använda kollektiva färdmedel eller cykel. (2) Parkerar för att sedan ta tunnelbana in till centrala stockholm. (3) Boende i huvudsta skaffar bil istället för att använda cykel och kollektivtrafik. Gör Huvudsta till en modern stadsdel genom att begränsa trafikleder kraftigt, minska antalet parkeringsplatser och gör dessa enbart tillgängliga för boende i Solna, Huvudsta, öka kollektivtrafiken avsevärt (fler än en busslinje 513 och ta upp ytterligare tunnelbaneuppgångar i västra skogen och solna strand).

Publicerat 17 augusti 2015

De finns potential att förtäta avsevärt genom att ta tillvara på vägpartier, parkeringsytor och mindre gräspartier i anslutning till eller mellan bilväg, parkeringar eller andra "skarvar". Gör inte misstaget att ta i anspråk grönområden! Det är dom som gör huvudsta värt att bo i, utan dessa blir det ett andraklass-område utan några goda kvaliteter. Nu pratar jag inte bara om uppenbara områden som Huvudstafältet utan även om trädområden och promenadvägarna vid Huvusta alle, Wiboms väg och Jonstorpsvägen. Tvärtom borde vi värna om dessa och se hur de kan förbättras i samband med förtätningarna, Huvudsta har potential att bli den attraktivaste stadsdelen norr om Stockholm!

Publicerat 17 augusti 2015

Idag har Huvudsta grönområden som primära mötesplatser, men det måste också finnas ett kulturellt centrum. Att Huvudsta inte har en enda teater, konsthall eller annan kommunal uppehållsplats för kultur är skandal. Nog för att det är knapert i hela Solna på den fronten men något sätt att underhålla sig utan att åka till grankommuner måste de väll ändå finnas? Och nej, Friends arena är inte en lokal mötesplats för kultur som hjälper i detta sammanhanget.

Publicerat 17 augusti 2015

Området öster om de nybyggda bostäderna på huvudsta strand var tänkte att vara en park men har blivit en öken. Har aldrig sätt några människor där uppehålla sig trots att konkurrensen om bra ställen längs stranden inte är speciellt hård. Kommunen måste ta tag i denna yta och skapa en riktig strandpark som det var tänkt. Tex kan man bygga trädäck som i Hornsberg så att man kan uppehålla sig vid vattnet eller så kan kommunen köpa villorna efter vattnet och inrätta strandkafe (Cafe båthuset får knappast problem då det är knökfullt på sommaren.) med live-musik och kvällsöppet.

Publicerat 17 augusti 2015

Förslag som säger att man ska bebygga grönområden för att öka trygghet måste förkastas! Med detta resonemang skulle New York ha bebyggt Central Park för länge sedan vilket helt klart skulle vara katastrof, tänk de miljontals människor som uppehåller sig där regelbundet. Jobba med era rädslor, Sverige är extremt tryggt som det är (och den förtätning som kommer utanför grönområdena kommer givetvis göra att dom känns tryggare genom att dom blir än mer välbesökta).

Publicerat 17 augusti 2015

Ställen som borde utvärderas för för bebyggelse Storgatan bredvid Bygatan bort till huvudstaleden - parkering och en fil åt vardera håll kan tas bort för att bytas ut mot bostäder - Gräsparti/soptipp närmast huvudstaleden efter huvudstabron. Detta kan utökas ytterligare ifall rampen ner till Storgatan tas bort. Bygg väl ljuddämpade hus tätt mot huvudstaleden så kan några av parkeringsplatserna tas i anspråk som parkområde åt dessa bostäder. Motorvägsrampen vid huvudstaleden som nu är byggd med gillesstugor som studentbostäder kan bebyggas med ordentliga bostäder hela vägen ner efter järnvägen.

Publicerat 17 augusti 2015

Bevara våra stora träd. Vid all form av ny bebyggelse måste Huvudstas samling större träd som nu börjar bli påtaglig beaktas. Dessa ger lugn till människor och en stark känsla av att man bor nära naturen. Naturen kommer tätt inpå genom sprakande blad och fåglar som uppehåller sig där. I samband med att man gjorde om tvätteriet vid huvudsta strand till lägenheter, tog man ner ett antal stora träd. Det kan man nu se hur öde och tråkigt det området ser ut. Knappt några människor uppehåller sig där. Så tänk på att bevara våra träd då de är en fin resurs vi har och det tar lång tid att återskapa (träden vid huvudsta strand har en 20-30 år innan dom kan ge vindskydd igen.).

Publicerat 17 augusti 2015

Gör om huvudstaleden till stadsgata med övergångställen och läk ihop såret mellan Solna Strand och Huvudsta. Vad är meningen med att ha en motorvägssnutt där folk bränner i 90km/h bara för att tvärbromsa framför rödljus och 30-vägar såsom Storgatan är nu. Det är ändå ALLTID köbildning vid rödljusen vid ulvsunda i Bromma och in på Frösundaleden vid ankdamsrondellen. Folk ska tjäna 1min på sin bilresa på bekostnad av ett sår rakt genom Solna. Bostäder skulle kunna byggas på båda sidor med enkelhet. Så småningom kanske vi kan ha Huvudstaled i lång tunnel med uppgång i Tritonvägen och riksväg 279 men fram till dess begynnas vi av att begränsa biltrafiken.

Publicerat 18 augusti 2015

Ser att Huvudsta är den stadsdel som fått in mest synpunkter av alla hittills (knappt följt av Nya Ulriksdal). Uppmärksamma detta då folk ofta tror att Huvudsta invånare hamnat där i brist på bättre alternativ - I själva verket är vi de mest intresserade av vår närmiljö! Bejaka det stora intresset och se till så att dialogen med invånarna behålls även i detaljplaneringsstadier.

Publicerat 21 augusti 2015

Rusta upp strandpromenaden och skogspartiet nedanför Alphyddevägen/Jungfrudansen. Stor potential att bli något riktigt fint där!

Publicerat 21 augusti 2015

Bygg en fin badstrand längst Huvudsta strand, från I höjd med Alphyddevägen till Pampas marina eller varför inte ända till Solna bro? Gärna med enklare restauranger som hornsbergsstrand. Jag är intresserad av att starta en verksamhet inom café mer restaurang. Bygg ut Huvudsta badet och ge solnabor en rabbat för badet. vänligen/ Tolgay Erdinc 0704828888.

Publicerat 23 augusti 2015

Kräv av Trafikverket inte bara en Huvudstaled i tunnel utan även att Essingeleden dras i tunnel under Karlbergs slott istället för nuvarande dragning.

Publicerat 26 augusti 2015

Skulle gärna i väntan på ev Huvudstaled i tunnel, att leda om genomfartstrafiken genom gamla returpapper vid Bangården i Tomteboda och ut den vägen till och från Essingeleden, istället för att bilarna står och spyr ut avgaser bulller i vårt bostadsområde i Huvudsta, och gör om det till en lokalgatan som ni gjort vid Krysshammarsvägen och Huvudstagatan med fartgupp, hastigheten följer bilarna inte heller, vi kan ju inte vänta i 15 år på en tunnel!

Publicerat 26 augusti 2015

Har i 10 år väntat på att Solna Stad ska göra något åt trafiken utanför Storgatan, kan inte ha fönster öppet pg a allt buller från trafik dygnet runt, och all dålig luft morgon och kväll, hela balkongen stinker av avgaser, ni måste ta tag i det här snarast! Innerstan har ju snart lugnare boendemiljö än vi i Huvudsta pg a att tullavgifterna och vissa vägar har stängts av, det här är ohållbart! Det är ju inte Solnaborna heller som sitter i dessa dagliga köer, dags med trängselskatt?

Publicerat 26 augusti 2015

Södra Huvudsta är beroende av stadens förhandlingar med Trafikverket...bra! Kan dra ut på tidning och vi som bor här kan få fortsätta att njuta av de grönytort som har"lägre värde". När HSB m fl vill bygga: kräv olika kvartersformer kring inbyggd gård, hushöjd, förtäta inte till förtvivlan!!! Tillåt inte höga hus i sluttningarna längs Johan Enbergsväg...passar inte in i miljön. Långa, låga med samma gulfärgad som stjärnhusen. Så kan nybyggnation kanske accepteras av oss boende. Vi är stolta över denna miljö idag,med blommor och fåglar,. Låt oss få fortsätta vara stolta över att bo i en stad som lyssnar lyhört och som slår vakt även om det estetiska i stadsmiljön G. Dahlin

Publicerat 26 augusti 2015

Håller med flera som skriver angående trafiksituationen här i Huvudsta, bedrövligt!! Dålig luft, buller och ännu värre sommartid när MC-förare dundrar förbi utanför Armégatan/Storgatan, skämt att det är skyltat med 30, ingen håller ju den hastigheten, när det inte är köer som står stilla vill säga. Måste få till en omledning av vägar, går ju inte att ha så här tusentals bilar att passera utanför bostadsområden varje dag!! Vänta på förbifarten, och en tunnel, går ju inte, så ta ett krafttag på det här nu!!

Publicerat 27 augusti 2015

Snälla gör något åt hastighetsbegränsningen på Storgatan mellan Göran Perssons Väg och Huvudsta Centrum. Bilister kör i vansinniga hastigheter och övergångsstället mitt emot Mekonomen är snudd på livsfarligt!!

Publicerat 27 augusti 2015

Öka bebyggelsen kring Huvudstafältet i kombination med upprustning av området. Gör det till en självklar plats för idrottsaktiviteter för alla åldrar!

Publicerat 29 augusti 2015

Jag tycker det verkar bra i stora drag. Främst slår jag ett slag för att låta bygga en pendeltågsstation i huvudsta. Ett förslag jag har i mycket mindre skala är att låta bygga motions platser med fasta stationer där förbigående stannar upp och tränar lite. Tips på en bra anläggning är den på Gärdet vid kampements badet. Det finns flera bra platser i huvudsta men främst skulle jag gärna se att man utnyttjar en del av gräset vid ingentingskogen där det sällan är människor. Har tagit lite bilder på förslag som jag kan sända er för att underlätta er förståelse. Återkommer gärna i ärendet om det skulle gillas av er. Mvh Mikko Rinkinen Mikko_r83@hotmail.com 0709326484

Publicerat 30 augusti 2015

Anlägg en badplats vid Huvudsta strand. /Elin Stenberg

Publicerat 30 augusti 2015

Att lägga en länk för E4 mellan Karlberg/Tomteboda och Frösunda/Hag i en ny tunnel känns lite som slöseri när den nuvarande vägen rustas upp och däckas över vid Hagastaden. Den enda vinningen vore marginellt kortare körväg och eventuellt lättare att komma åt vattnet Brunnsviken från Hagastaden. Sträckningen för E4 idag skulle fortfarande vara motorvägspåfart och Hagaparken och Norra begravningsplatsen är skyddade områden som visserligen skulle må bra av minskad trafik i närheten men inte påverkas nämnvärt i övrigt.

Publicerat 31 augusti 2015

Bevara resterna av Ingentingskogen. Bevara grönområdena nära Västra skogen, dessa används av skolklasser både från Solna och Kungsholmen , vilka promenerar dit eller kommer med T-bana. Bevara transportvägarna för djurlivet. Bygg istället högre hus vid fd Råsundastadion. Solna behöver inte tävla med Stockholms innerstad om att vara ett betonggetto.

Publicerat 31 augusti 2015

Bevara gärna den naturliga känslan som finns längs Huvudsta strand men satsa gärna på några badplatser/bryggor eller liknande så att vi kan njuta av vattnet. Kanske inte så exploaterat som Hornsbergs strand men gärna några idéer därifrån.

Publicerat 31 augusti 2015

Satsa på radhus i Huvudsta som ett komplement till de förortsliknande höghusen.

Publicerat 31 augusti 2015

Utmärkta förslag med förbättrad kollektivtrafik i form av pendeltågsstation i Huvudsta och ny t-baneuppgång i Solna Strand/Huvudsta. Krafttag för att minska genomfartstrafiken behövs, tunnel är ett bra förslag. Viss förtätning är mycket välkommen, men behåll områdets unika karaktär med många insprängda grönområden i de allmänna utrymmena (närparker) och inte bara vissa gröna stråk och slutna stadskvarter. Utred t.ex. möjligheterna att utöka de tänkta byggområdena mot Huvudstaleden, Tritonvägen och Oskarsrosgatan istället för att bygga så tätt och högt.

Publicerat 31 augusti 2015

Byggande av bostäder, främst hyresrätter är ok men alla grönområden av sämre kvalité bör gå till bostäder. Även mötesplatser som uppmuntrar möten och rekreation, gärna anpassat för unga vore bra. Arme gatan/Storgatan behöver göras svåarre att köra fort oh gärna mjukas upp av blommor eller växer i mitten, om trafiken ej minksar skulle det vara bra med tunnel eller bro så barn kan ta sig säkert till skolan i höjd med Lunda gatan. När nya Mall of Scandinavia är kalrt bör delar av Solna C kunde användas till andra ändamål än affärer. Musik eller teater. Cylrkstråk måste förbättras på armegatan, idag är det trångt med skolbarn vissa tider och farligt , vissa delar är stängda pga bygganation. Huvudstaled i tunnerl är bra även en ny pendel station skulle vara bra om också bullerdämpande åtgärder går att få till då det redan är ständig trafik i infarten till Huvudsta och Armegatan. Armegatan skulle ha farthinder eller göras kurvig för att undviks fortkörning vilket innebär fara dagtid för många barn och sker även på kvällar oh nätter. Fula partkeringsytor som vid nya husen Dragonen bör återställas till att bli skog eller boulebana eller anna rekreation. Nu är det väldigt tråkigt. Parkeringar finns nu på flera platser i Huvudsta/SBL området och de står ofta tomma. Bussar som går från Huvudsta till Järva skulle var mycket bra, svårt att ta sig idag om man ej har bil. Bevara Råstasjön och HUvudsta strand är våra enda lungor. Hagaparken en pärla dock också mer för icke Solna bor.

Publicerat 31 augusti 2015

Alla grönområden av sämre kvalit´r bör inte gå till yggande , gör om några av dessa till fia grömområden för rekreation , minigolf frisbee golf eller basket. Platser där folk kan mötas . Gör ett trevligt folkets hus eller plats för skolor.

Publicerat 31 augusti 2015

Förtäta på områden som är nära industri och kommunikationer, för att ytterligare öka befolkningsunderlaget, tex mot Solna strand och Framnäsbacken/Oskarsrosgatan, och området mellan Västra Skogen och Pampas. Glöm inte bort parkeringsplatser, barnomsorg och skola vid förtätningen! Bevara den insprängda grönskan mellan bebyggelsen (med gräsmattor och små skogsdungar istället för bara träd på trottoaren som i Frösundas slutna stadskvarter) och de fantastiska gång- och cykelstråken som genomkorsar Huvudsta. Utveckla strandområdet längs Huvudsta strand och Pampas varsamt, med viss bebyggelse men fokus på rekreation. Allmänt strandbad och mer strandpromenad vore trevligt.

Dela: